Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteeriti Pealkiri Sorteeriti Liik Sorteeriti
26.07.2019 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Andmekaitse-eeskirjad kui usalduse tagajad ELis ja väljaspool – ülevaade COM(2019) 374 Euroopa Liidu algatus
26.07.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE ELi krediidiasutustega seotud hiljutiste väidetavate rahapesujuhtumite hindamise kohta COM(2019) 373 Euroopa Liidu algatus
26.07.2019 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS euroala lähenemise ja konkurentsivõime rahastamisvahendi juhtimisraamistiku kohta- COM(2019) 354 Euroopa Liidu algatus
26.07.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega määratakse kindlaks ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja teiselt poolt Vaikse ookeani piirkonna riikide vahelise majanduspartnerluse vahelepingu alusel moodustatud kaubanduskomitees Euroopa Liidu nimel võetav seisukoht seoses lepingu II protokolli II ja VIII lisa muutmisega - COM(2019) 346 Euroopa Liidu algatus
26.07.2019 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, EUROOPA ÜLEMKOGULE JA NÕUKOGULE Üheksateistkümnes eduaruanne tulemusliku ja tegeliku julgeolekuliidu suunas liikumise kohta - COM(2019) 353 Euroopa Liidu algatus
26.07.2019 Teade - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2018 evaluation of Lithuania on the application of the Schengen acquis in the field of the common visa policy Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
26.07.2019 Aruanne - COM(2019) 355 Euroopa Liidu algatus
29.07.2019 Teade - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2018 evaluation of the Republic of Lithuania on the application of the Schengen acquis in the field of police cooperation 11469/19 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
29.07.2019 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA KESKPANGALE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Samaväärsus finantsteenuste valdkonnas - COM(2019) 349 Euroopa Liidu algatus
29.07.2019 KOMISJONI ARUANNE määruse (EÜ) nr 1049/2001 (üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele) kohaldamise kohta 2018. aastal COM(2019) 356 Euroopa Liidu algatus
30.07.2019 KOMISJONI ARUANNE Euroopa Liidus avamere nafta- ja gaasiammutusprotsesside ohutust käsitlev 2017. aasta aruanne - COM(2019) 358 Euroopa Liidu algatus
30.07.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE EAGFi kulude kohta Varajase hoiatamise süsteem nr 4-6/2019 - COM(2019) 367 Euroopa Liidu algatus
31.07.2019 Parandus töödokumentides - SWD(2019) 111; SWD(2019) 112; SWD(2019) 113; SWD(2019) 114; SWD(2019) 115; SWD(2019) 116; SWD(2019) 117; SWD(2019) 118; SWD(2019) 119; SWD(2019) 120;SWD(2019) 121; SWD(2019) 122; SWD(2019) 123; SWD(2019) 124; SWD(2019) 125; SWD(2019) 126; SWD(2019) 127; SWD(2019) 128; SWD(2019) 129; SWD(2019) 130; SWD(2019) 131; SWD(2019) 132; SWD(2019) 133; SWD(2019) 134; SWD(2019) 135; SWD(2019) 136; SWD(2019) 137: SWD(2019) 138; SWD(2019) 139 EL algatusega seotud teised dokumendid
01.08.2019 Letter - COM(2019) 354 EL algatusega seotud teised dokumendid
06.08.2019 Parandus - SWD(2019) 330, SEC(2019) 275, SWD(2019) 331, COM(2019) 330, COM(2019) 331 Muu EL dokument
06.08.2019 KOMISJONI TALITUSTE TÖÖDOKUMENT Eesti lõimitud riikliku energia- ja kliimakava projekti hinnang Lisatud dokumendile: Komisjoni soovitus Eesti lõimitud riikliku energia- ja kliimakava (2021–2030) projekti kohta - C(2019) 4406, SWD(2019) 277 EL algatusega seotud teised dokumendid
06.08.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahel Euroopa – Vahemere piirkonna lepinguga asutatud assotsiatsiooninõukogus Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta seoses edasijõudnud riigi staatusest tuleneva ELi-Maroko tegevuskava (2013–2018) pikendamist käsitleva soovituse vastuvõtmisega - COM(2019) 364 Euroopa Liidu algatus
08.08.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja teiselt poolt Jordani Läänekalda ja Gaza sektori Palestiina omavalitsuse nimel toimiva Palestiina Vabastusorganisatsiooni (PVO) vahelise kaubandust ja koostööd käsitleva Euroopa – Vahemere piirkonna ajutise assotsiatsioonilepingu protokolli (milles käsitletakse Euroopa Liidu ning Jordani Läänekalda ja Gaza sektori Palestiina omavalitsuse raamlepingut, milles sätestatakse üldpõhimõtted Palestiina omavalitsuse osalemiseks liidu programmides) Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta - COM(2019) 361 Euroopa Liidu algatus
08.08.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja teiselt poolt Jordani Läänekalda ja Gaza sektori Palestiina omavalitsuse nimel toimiva Palestiina Vabastusorganisatsiooni (PVO) vahelise kaubandust ja koostööd käsitleva Euroopa – Vahemere piirkonna ajutise assotsiatsioonilepingu protokolli (milles käsitletakse Euroopa Liidu ning Jordani Läänekalda ja Gaza sektori Palestiina omavalitsuse raamlepingut, milles sätestatakse üldpõhimõtted Palestiina omavalitsuse osalemiseks liidu programmides) Euroopa Liidu nimel allkirjastamise ja ajutise kohaldamise kohta - COM(2019) 362 Euroopa Liidu algatus
08.08.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE VÄLISTEGEVUSE TAGATISFONDI JA SELLE HALDAMISE KOHTA 2018. AASTAL - SWD(2019) 314, COM(2019) 363 Euroopa Liidu algatus
08.08.2019 Parandus - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE COURT OF AUDITORS 2018 Annual Management and Performance Report for the EU Budget - COM(2019) 299 Euroopa Liidu algatus
08.08.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE KOMISJONI 12. FINANTSARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE EUROOPA PÕLLUMAJANDUSE TAGATISFONDI KOHTA 2018. EELARVEAASTA - SWD(2019) 317, COM(2019) 366 Euroopa Liidu algatus
13.08.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 453/2008 (ühenduse vabade ametikohtade kvartalistatistika kohta) rakendamist - COM(2019) 368 Euroopa Liidu algatus
22.08.2019 Euroopa Liidu Nõukogu istung (transport, telekommunikatsioon ja energia) 20. september 2019 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
22.08.2019 Eesti seisukohad 29. ja 30. augustil 2019. a toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu mitteametlikul kohtumisel Vabariigi Valitsuse seisukohad Nõukogu/Ülemkogu istungitele/kohtumistele
Tagasiside