Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteerti Pealkiri Sorteerti Liik Sorteerti
11.06.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Euroopa 2017. aasta kultuuripealinnade (Paphos ja Århus) meetme järelhindamine - SWD(2019) 203, COM(2019) 266 Euroopa Liidu algatus
10.06.2019 Koosolekuteade ja esialgne päevakord (transport, telekommunikatsioon ja energeetika) 25. juuni 2019 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
07.06.2019 KOMISJONI ARUANNE NÕUKOGULE JA EUROOPA PARLAMENDILE Enim puudust kannatavate isikute Euroopa abifondist kaasrahastatavate rakenduskavade elluviimise 2017. aasta aruannete kokkuvõte - COM(2019) 259 Euroopa Liidu algatus
07.06.2019 Koosolekuteade ja esialgne päevakord (üldasjad/ühtekuuluvus) 25. juuni 2019, 3704 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
07.06.2019 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE ühise kalanduspoliitika olukorra ja 2020. aasta kalapüügivõimalusi käsitleva konsultatsiooni kohta SWD(2019) 205, COM(2019) 274 Euroopa Liidu algatus
07.06.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees võetav seisukoht EMP lepingu protokolli nr 31 (koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust) muutmise suhtes (Eelarverida 12.02.01 - Finantsteenused)- COM(2019) 265 Euroopa Liidu algatus
07.06.2019 Eesti seisukohad eurorühma 13. juuni 2019. a kohtumisel ning Euroopa Liidu majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu (ECOFIN) 14. juuni 2019. a istungil Vabariigi Valitsuse seisukohad Nõukogu/Ülemkogu istungitele/kohtumistele
06.06.2019 Soovitus: NÕUKOGU SOOVITUS, milles käsitletakse Ühendkuningriigi 2019. aasta riiklikku reformikava ja esitatakse nõukogu arvamus Ühendkuningriigi 2018.–2019. aasta lähenemisprogrammi kohta COM(2019) 528 Euroopa Liidu algatus
06.06.2019 Soovitus: NÕUKOGU SOOVITUS, milles käsitletakse Rootsi 2019. aasta riiklikku reformikava ja esitatakse nõukogu arvamus Rootsi 2019. aasta lähenemisprogrammi kohta COM(2019) 527 Euroopa Liidu algatus
06.06.2019 Soovitus: NÕUKOGU SOOVITUS, milles käsitletakse Soome 2019. aasta riiklikku reformikava ja esitatakse nõukogu arvamus Soome 2019. aasta stabiilsusprogrammi kohta- COM(2019) 526 Euroopa Liidu algatus
06.06.2019 Soovitus: NÕUKOGU SOOVITUS, milles käsitletakse Läti 2019. aasta riiklikku reformikava ja esitatakse nõukogu arvamus Läti 2019. aasta stabiilsusprogrammi kohta COM(2019) 514 Euroopa Liidu algatus
06.06.2019 Soovitus: NÕUKOGU SOOVITUS, milles käsitletakse Leedu 2019. aasta riiklikku reformikava ja esitatakse nõukogu arvamus Leedu 2019. aasta stabiilsusprogrammi kohta COM(2019) 515 Euroopa Liidu algatus
06.06.2019 Soovitus: NÕUKOGU SOOVITUS, milles käsitletakse Slovakkia 2019. aasta riiklikku reformikava ja esitatakse nõukogu arvamus Slovakkia 2019. aasta stabiilsusprogrammi kohta COM(2019) 525 Euroopa Liidu algatus
06.06.2019 Soovitus: NÕUKOGU SOOVITUS, milles käsitletakse Luksemburgi 2019. aasta riiklikku reformikava ja esitatakse nõukogu arvamus Luksemburgi 2019. aasta stabiilsusprogrammi kohta COM(2019) 516 Euroopa Liidu algatus
06.06.2019 Soovitus: NÕUKOGU SOOVITUS, milles käsitletakse Rumeenia 2019. aasta riiklikku reformikava ja esitatakse nõukogu arvamus Rumeenia 2019. aasta lähenemisprogrammi kohta- COM(2019) 523 Euroopa Liidu algatus
06.06.2019 Soovitus: NÕUKOGU SOOVITUS, milles käsitletakse Ungari 2019. aasta riiklikku reformikava ja esitatakse nõukogu arvamus Ungari 2019. aasta lähenemisprogrammi kohta- COM(2019) 517 Euroopa Liidu algatus
06.06.2019 Soovitus: NÕUKOGU SOOVITUS, milles käsitletakse Malta 2019. aasta riiklikku reformikava ja esitatakse nõukogu arvamus Malta 2019. aasta stabiilsusprogrammi kohta- COM(2019) 518 Euroopa Liidu algatus
06.06.2019 Soovitus: NÕUKOGU SOOVITUS, milles käsitletakse Austria 2019. aasta riiklikku reformikava ja esitatakse nõukogu arvamus Austria 2019. aasta stabiilsusprogrammi kohta- COM(2019) 520 Euroopa Liidu algatus
06.06.2019 Soovitus: NÕUKOGU SOOVITUS, milles käsitletakse Portugali 2019. aasta riiklikku reformikava ja esitatakse nõukogu arvamus Portugali 2019. aasta stabiilsusprogrammi kohta- COM(2019) 522 Euroopa Liidu algatus
06.06.2019 Soovitus: NÕUKOGU SOOVITUS, milles käsitletakse Madalmaade 2019. aasta riiklikku reformikava ja esitatakse nõukogu arvamus Madalmaade 2019. aasta stabiilsusprogrammi kohta- COM(2019) 519 Euroopa Liidu algatus
06.06.2019 Soovitus: NÕUKOGU SOOVITUS, milles käsitletakse Küprose 2019. aasta riiklikku reformikava ja esitatakse nõukogu arvamus Küprose 2019. aasta stabiilsusprogrammi kohta- COM(2019) 513 Euroopa Liidu algatus
06.06.2019 Soovitus: NÕUKOGU SOOVITUS, milles käsitletakse Itaalia 2019. aasta riiklikku reformikava ja esitatakse nõukogu arvamus Itaalia 2019. aasta stabiilsusprogrammi kohta - COM(2019) 512 Euroopa Liidu algatus
06.06.2019 Soovitus: NÕUKOGU SOOVITUS, milles käsitletakse Horvaatia 2019. aasta riiklikku reformikava ja esitatakse nõukogu arvamus Horvaatia 2019. aasta lähenemisprogrammi kohta- COM(2019) 511 Euroopa Liidu algatus
06.06.2019 Soovitus: NÕUKOGU SOOVITUS milles käsitletakse Prantsusmaa 2019. aasta riiklikku reformikava ja esitatakse nõukogu arvamus Prantsusmaa 2019. aasta stabiilsusprogrammi kohta COM(2019) 510 Euroopa Liidu algatus
06.06.2019 Soovitus: NÕUKOGU SOOVITUS, milles käsitletakse Hispaania 2019. aasta riiklikku reformikava ja esitatakse nõukogu arvamus Hispaania 2019. aasta stabiilsusprogrammi kohta COM(2019) 509 Euroopa Liidu algatus
Tagasiside