Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteerti Pealkiri Sorteerti Liik Sorteerti
07.06.2018 Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Euroopa horisont“ täiendav Euroopa Aatomienergiaühenduse teadus- ja koolitusprogramm aastateks 2021–2025- SEC(2018) 291; SWD(2018) 307; SWD(2018) 308; SWD(2018) 309; COM(2018) 437
07.06.2018 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Euroopa horisont“ ning kehtestatakse selle osalemis- ja levitamiseeskirjad SEC(2018) 291; SWD(2018) 307; SWD(2018) 308; SWD(2018) 309; COM(2018) 435
06.06.2018 Euroopa Liidu Nõukogu istung (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervis ja tarbijakaitse) 21. ja 22. juuni 2018
06.06.2018 Noot - NOTE From: The Spanish Parliament Subject: Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE on the common system of a digital services tax on revenues resulting from the provision of certain digital services [7420/18 - COM(2018) 148
06.06.2018 Noot - NOTE From: The Portuguese Parliament Subject: Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE on the common system of a digital services tax on revenues resulting from the provision of certain digital services [7420/18 - COM(2018) 148
05.06.2018 Letter - COM(2018) 373
05.06.2018 Letter - COM(2018) 296
05.06.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, milles käsitletakse Aafrika ja Euraasia rändveelindude kaitse kokkuleppe (AEWA leppe) 2. ja 3. lisa muutmise ettepaneku esitamist Euroopa Liidu nimel - COM(2018) 399
05.06.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega antakse liikmesriikidele luba allkirjastada Euroopa Liidu huvides protokoll, millega muudetakse Euroopa Nõukogu konventsiooni üksikisikute kaitse kohta isikuandmete automatiseeritud töötlemisel (ETS nr 108)- COM(2018) 449
05.06.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega antakse liikmesriikidele luba ratifitseerida Euroopa Liidu huvides protokoll, millega muudetakse Euroopa Nõukogu konventsiooni üksikisikute kaitse kohta isikuandmete automaattöötlusel (ETS nr 108) - COM(2018) 451
05.06.2018 Letter/COM(2018) 374
05.06.2018 Noot - NOTE From: General Secretariat of the Council To: National Parliaments Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2017 evaluation of Sweden on the application of the Schengen acquis in the field of police cooperation
05.06.2018 Noot - NOTE From: General Secretariat of the Council To: National Parliaments Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2017 evaluation of Sweden on the application of the Schengen acquis in the field of police cooperation
04.06.2018 Noot - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2017 evaluation of Portugal on the application of the Schengen acquis in the field of return
04.06.2018 Noot - NOTE From: General Secretariat of the Council To: National Parliaments Subject: Council Implementing Decision setting out a Recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2017 evaluation of Portugal on the application of the Schengen acquis in the field of management of the external land border
04.06.2018 Noot - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council Implementing Decision setting out a Recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2016 evaluation of Estonia on the application of the Schengen acquis in the field of management of the external land border
04.06.2018 Noot - NOTE From: General Secretariat of the Council To: National Parliaments Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2017 evaluation of Portugal on the application of the Schengen acquis in the field of the common visa policy
04.06.2018 Noot - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council Implementing Decision setting out a Recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2017 evaluation of Portugal on the application of the Schengen acquis in the field of management of the external land border
04.06.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE COSME Ettevõtete konkurentsivõime ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate programm 2014-2020 Järelevalvearuanne 2015 SWD(2018) 299; SWD(2018) 300; COM(2018) 388
04.06.2018 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS ELi tüübikinnitust käsitlevate õigusaktide täiendamine seoses Ühendkuningriigi lahkumisega liidust COM(2018) 397
04.06.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE 2017. aasta aruanne ELi põhiõiguste harta kohaldamise kohta - SWD(2018) 304; COM(2018) 396
04.06.2018 Parandus - CORRIGENDUM This document corrects the document SWD(2018) 302 final. Concerns correction of date on the EN linguistic version. COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS EU Pollinators Initiative SWD(2018) 302; SWD(2018) 303; COM(2018) 395
04.06.2018 Euroopa Liidu nõukogu istung (põllumajandus ja kalandus) 18. juuni 2018
01.06.2018 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE tolmeldajaid käsitleva ELi algatuse kohta - SWD(2018) 302; SWD(2018) 303; COM(2018) 395
01.06.2018 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1306/2013 SWD(2018) 301; SEC(2018) 305; COM(2018) 393
Tagasiside