Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteeriti Pealkiri Sorteeriti Liik Sorteeriti
09.11.2020 SEADUSANDLIKUD AKTID JA MUUD DOKUMENDID Teema: Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, mis käsitleb liikmesriikide kohtute vahelist koostööd tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades (tõendite kogumine) (uuesti sõnastatud) - Vastu võetud nõukogu poolt 4. novembril 2020 - 9889/2/20 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
09.11.2020 SEADUSANDLIKUD AKTID JA MUUD DOKUMENDID Teema: Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, mis käsitleb kohtu- ja kohtuväliste dokumentide liikmesriikides kättetoimetamist tsiviil- ja kaubandusasjades (dokumentide kättetoimetamine) (uuesti sõnastatud) - Vastu võetud nõukogu poolt 4. novembril 2020 - 9890/2/20 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
06.11.2020 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, mis on esitatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõike 6 alusel ning milles käsitletakse nõukogu esimesel lugemisel võetud seisukohta järgmiste õigusaktide vastuvõtmise kohta: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1393/2007 kohtu- ja kohtuväliste dokumentide liikmesriikides kättetoimetamise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (dokumentide kättetoimetamine), ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1206/2001 liikmesriikide kohtute vahelise koostöö kohta tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades Käesolev teatis põhineb dokumentidel COM(2018) 378 final - 2018/0203(COD) and COM(2018) 379 final – 2018/0204(COD) COM(2020) 695 Euroopa Liidu algatus
06.11.2020 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Liidu kolmanda tervisevaldkonna tegevusprogrammi rakendamine (2018) SWD(2020) 256; COM(2020) 691 Euroopa Liidu algatus
06.11.2020 NÕUKOGU PÕHJENDUSED Teema: Nõukogu esimese lugemise seisukoht, eesmärgiga võtta vastu EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, mis käsitleb kohtu- ja kohtuväliste dokumentide liikmesriikides kättetoimetamist tsiviil- ja kaubandusasjades (dokumentide kättetoimetamine) (uuesti sõnastatud) – Nõukogu põhjendused – Vastu võetud nõukogu poolt 4. novembril 2020 - 9890/2/20 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
06.11.2020 NÕUKOGU PÕHJENDUSED Teema: Nõukogu esimese lugemise seisukoht, eesmärgiga võtta vastu EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS liikmesriikide kohtute vahelise koostöö kohta tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades (tõendite kogumine) (uuesti sõnastatud) – Nõukogu põhjendused – Vastu võetud nõukogu poolt 4. novembril - 9889/2/20 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
06.11.2020 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, mis on esitatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõike 6 alusel ning milles käsitletakse nõukogu seisukohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (mis käsitleb tarbijate kollektiivsete huvide kaitsmise esindushagisid ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2009/22/EÜ) vastuvõtmise kohta COM(2020) 693 Euroopa Liidu algatus
05.11.2020 Nõukogu põhjendused - Nõukogu esimese lugemise seisukoht, eesmärgiga võtta vastu EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, mis käsitleb tarbijate kollektiivsete huvide kaitsmise esindushagisid ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2009/22/EÜ 9573/1/20 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
05.11.2020 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE tarbijakrediidilepinguid käsitleva direktiivi 2008/48/EÜ rakendamise kohta SEC(2020) 371; SWD(2020) 254; SWD(2020) 255; COM(2020) 963 Euroopa Liidu algatus
05.11.2020 Letter - COM(2020) 614 EL algatusega seotud teised dokumendid
05.11.2020 Eesti seisukohad Euroopa Liidu üldasjade nõukogu 10. novembri 2020. a mitteametlikul kohtumisel Vabariigi Valitsuse seisukohad Nõukogu/Ülemkogu istungitele/kohtumistele
05.11.2020 Teatis - COVER NOTE From: Portuguese Parliament Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) No 575/2013 as regards adjustments to the securitisation framework to support the economic recovery in response to the COVID-19 pandemic COM (2020) 283 final 2020/0156 (COD) [doc. 9950/20 - COM (2020) 283 final] - Opinion1 on the application of the principles of subsidiarity and proportionality - COM (2020) 283 EL algatusega seotud teised dokumendid
05.11.2020 Teatis - COM(2020) 282, COM(2020) 283 EL algatusega seotud teised dokumendid
04.11.2020 Letter - COM(2020) 682 EL algatusega seotud teised dokumendid
04.11.2020 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 428/2009, kehtestades teatavate kahesuguse kasutusega kaupade ekspordiks liidust Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriiki liidu üldine ekspordiluba COM(2020) 692 Euroopa Liidu algatus
04.11.2020 Letter / COM(2020) 688 EL algatusega seotud teised dokumendid
04.11.2020 Letter / COM(2020) 612 EL algatusega seotud teised dokumendid
04.11.2020 TÜHISTATUD - Euroopa Liidu Nõukogu istung (justiits- ja siseküsimused) 13. november 2020 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
03.11.2020 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE direktiivi 2014/47/EL (milles käsitletakse liidus liiklevate ärilisel otstarbel kasutatavate sõidukite tehnokontrolli ja -ülevaatust ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2000/30/EÜ) rakendamise kohta - COM(2020) 676 Euroopa Liidu algatus
03.11.2020 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE komisjonile määrusega (EÜ) nr 471/2009 (mis käsitleb ühenduse statistikat väliskaubanduse kohta kolmandate riikidega) antud delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise õiguse kasutamise kohta COM(2020) 683 Euroopa Liidu algatus
03.11.2020 Letter / COM(2020) 610 EL algatusega seotud teised dokumendid
03.11.2020 Letter / COM(2020) 611 EL algatusega seotud teised dokumendid
03.11.2020 Eesti seisukohad eurorühma ning Euroopa Liidu majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu (ECOFIN) 3. ja 4. novembri 2020. a mitteametlikul videokohtumisel Vabariigi Valitsuse seisukohad Nõukogu/Ülemkogu istungitele/kohtumistele
30.10.2020 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel rahvusvahelises suhkrunõukogus seoses Ühendkuningriigi ühinemisega 1992. aasta rahvusvahelise suhkrulepinguga- COM(2020) 671 Euroopa Liidu algatus
30.10.2020 Letter - COM(2020) 652 EL algatusega seotud teised dokumendid
Tagasiside