Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteerti Pealkiri Sorteerti Liik Sorteerti
27.02.2018 KOMISJONI ARUANNE NÕUKOGULE JA EUROOPA PARLAMENDILE Tihevooreaktori käitamine ajavahemikul 2014-15 - COM(2018) 76; SWD(2018) 46
27.02.2018 Teade - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2016 evaluation of France on the application of the Schengen acquis in the field of return - 6388/18
27.02.2018 Teade - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2017 evaluation of Denmark on the application of the Schengen acquis in the field of return - 6390/18
27.02.2018 Teave - Teema: Edastamine liikmesriikide parlamentidele: Euroopa Liidu Nõukogu istungite protokollid (seadusandlikud / avalikud arutelud) - CM 1640/18
27.02.2018 COVER NOTE From: The Austrian Bundesrat To: The President of the Council of the European Union COM(2017)637
27.02.2018 Euroopa Liidu Nõukogu istung (majandus ja rahandus) 13. märts 2018
27.02.2018 COVER NOTE From: Italian Parliament To: President of the Council of the European Union COM(2017) 822; COM(2017) 825
26.02.2018 Euroopa Liidu Nõukogu istung (konkurentsivõime (siseturg, tööstus, teadusuuringud ja kosmos)) 12. märts 2018
26.02.2018 COVER NOTE From: Romanian Senate To: The President of the Council of the European Union Subject: Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Decision No 1313/2013/EU on a Union Civil Protection Mechanism COM (2017) 772
26.02.2018 KOMISJONI ARUANNE NÕUKOGULE JA EUROOPA PARLAMENDILE seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr 1380/2013 (ühise kalanduspoliitika kohta) artikli 11 lõikes 2, artikli 15 lõigetes 2, 3, 6 ja 7 ning artikli 45 lõikes 4 osutatud volituste delegeerimisega COM(2018) 79
26.02.2018 COVER NOTE From: Italian Parliament To: President of the Council of the European Union COM(2017) 824 final
26.02.2018 COVER NOTE From: Italian Parliament To: President of the Council of the European Union COM(2017) 827 final
23.02.2018 Parandus - CORRIGENDUM This document corrects document COM(2017)477 final of 04.10.2017 Concerns all language versions. Correction of errors of a clerical nature, correction of some references and adding the title of an article. The text shall read as follows: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, mis käsitleb ENISAt ehk ELi küberturvalisuse ametit, millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 526/2013 ja mis käsitleb info- ja kommunikatsioonitehnoloogia küberturvalisuse sertifitseerimist („küberturvalisust käsitlev õigusakt“) (EMPs kohaldatav tekst) - SWD(2017) 500; SWD(2017) 501; SWD(2017) 502; COM(2017) 477
23.02.2018 Teatis - COVER NOTE From: the Romanian Senate Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2009/73/EC concerning common rules for the internal market in natural gas [doc. 14204/17 - COM(2017) 660 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2017) 660
23.02.2018 Teatis - COVER NOTE From: Austrian Bundesrat Subject: Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Decision No 1313/2013/EU on a Union Civil Protection Mechanism [14884/17 - COM(2017) 772 final] - opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2017) 772
22.02.2018 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta toetuse maksmiseks Kreekale, Hispaaniale, Prantsusmaale ja Portugalile - COM(2018) 150
22.02.2018 Eesti seisukohad EL välisasjade nõukogu 26. veebruaril 2018. a istungil ning informatsioon EL piiravate meetmete kohta
22.02.2018 Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, mis reguleerib kaupade müügilepingutega seonduvaid teatavaid aspekte, eelnõu kohta COM(2017) 637
22.02.2018 Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse Euroopa kodanikualgatuse kohta eelnõu suhtes - COM(2017) 482
22.02.2018 Eesti seisukoht Tony de Brum deklaratsiooniga ühinemise kohta
22.02.2018 KOMISJONI ARUANNE NÕUKOGULE JA EUROOPA PARLAMENDILE Aruanne Euroopa Liidu intellektuaalomandi õiguste rikkumisega võitlemise tollialase tegevuskava aastateks 2013–2017 rakendamise kohta - COM(2018) 77
22.02.2018 KOMISJONI ARUANNE NÕUKOGULE ülemeremaadele ja -territooriumidele 11. Euroopa Arengufondi raames antud rahalise abi rakendamise kohta 2017. aastal - COM(2018) 78
22.02.2018 2018. AASTA ÜLDEELARVE PARANDUSEELARVE PROJEKT NR 1, mis on lisatud ettepanekule võtta kasutusele Euroopa Liidu Solidaarsusfond toetuse maksmiseks Kreekale, Hispaaniale, Prantsusmaale ja Portugalile - COM(2018) 155
22.02.2018 EUROOPA LIIDU NÕUKOGU istung (justiits- ja siseküsimused) 08.-09. märts 2018
20.02.2018 Ühissoovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega antakse Euroopa Komisjonile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale luba alustada ja pidada läbirääkimisi Tšiili Vabariigiga sõlmitava ajakohastatud assotsieerimislepingu üle SWD(2017) 172; SWD(2017) 173; JOIN(2017) 19
Tagasiside