Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteerti Pealkiri Sorteerti Liik Sorteerti
31.07.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Komisjoni 36. aastaaruanne nõukogule ja Euroopa Parlamendile ELi dumpingu- ja subsiidiumivastase ning kaitsemeetmetealase tegevuse kohta (2017) - SWD(2018) 392; COM(2018) 561
30.07.2018 Teatis - COVER NOTE From: Portuguese Parliament Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on strengthening the security of identity cards of Union citizens and of residence documents issued to Union citizens and their family members exercising their right of free movement[8175/18- COM(2018) 212 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality* - COM(2018) 212
30.07.2018 Teatis - COVER NOTE From: The Portuguese Parliament No. prev. doc.: 8411/18 - COM(2018) 213 final Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL laying down rules facilitating the use of financial and other information for the prevention, detection, investigation or prosecution of certain criminal offences and repealing Council Decision 2000/642/JHA [8411/18 - COM(2018) 213 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM(2018) 213
27.07.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Rahvusvahelise Raudteevedude Valitsustevahelise Organisatsiooni (OTIF) üldkogu 13. istungjärgul rahvusvahelise raudteeveo konventsioonis (COTIF) ja selle liidetes tehtavate teatavate muudatuste kohta - COM(2018) 559
27.07.2018 Teatis - COVER NOTE From: the Portuguese Parliament Subject: Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the re-use of public sector information [8531/18 - COM(2018) 234 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM(2018) 234
27.07.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu ühinemise kohta päritolunimetusi ja geograafilisi tähiseid käsitleva Lissaboni kokkuleppe Genfi redaktsiooniga - COM(2018) 350
27.07.2018 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS liidu tegevuse kohta pärast liidu ühinemist päritolunimetusi ja geograafilisi tähiseid käsitleva Lissaboni kokkuleppe Genfi redaktsiooniga - COM(2018) 365
26.07.2018 Letter - COM(2018) 379
26.07.2018 Eesti seisukohad Euroopa Liidu noortestrateegia kohta - COM(2018) 269
25.07.2018 Teatis - COVER NOTE From: The Swedish Parliament No. prev. doc.: 8713/18 - COM(2018) 218 final Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the protection of persons reporting on breaches of Union law [8713/18 - COM(2018) 218 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM(2018) 218
25.07.2018 Teatis - COVER NOTE From: Portuguese Parliament Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending and correcting Regulation (EU) No 167/2013 on the approval and market surveillance of agricultural and forestry vehicles [8991/18 - COM(2018)289 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM(2018)289
25.07.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, mis käsitleb ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni eeskirjade nr 9, 63 ja 92 (ühtsed sätted kolmerattaliste sõidukite, mopeedide ja L-kategooria sõidukite varusummutisüsteemide kohta müraemissiooni alusel) kohaldamist liidu poolt - COM(2018)551
25.07.2018 Teatis - COVER NOTE From: Senate of Romania date of receipt: 16 July 2018 To: General Secretariat of the Council Subject: Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the reduction of the impact of certain plastic products on the environment [9465/18 ENV 357 MI 402 IND 149 CONSOM 158 COMPET 371 MARE 6 RECH 231 SAN 166 ENT 100 ECOFIN 504 CODEC 874 + COR 1 + ADD 1 - COM(2018) 340 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2018) 340
24.07.2018 Ühisettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Aserbaidžaani Vabariigi vahelise partnerlus- ja koostöölepinguga moodustatud koostöönõukogus ELi-Aserbaidžaani partnerluse prioriteetide vastuvõtmise küsimuses JOIN(2018) 24
24.07.2018 Letter - COM(2018) 358
24.07.2018 Teatis - COVER NOTE From: Romanian Senate Subject: Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE amending Directive 92/83/EEC on the harmonization of the structures of excise duties on alcohol and alcoholic beverages [doc. 9570/18 - COM(2018) 334] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2018) 334
24.07.2018 Parandus: KOMISJONI ARVAMUS, milles käsitletakse protokolli nr 3 (Euroopa Liidu Kohtu põhikirja kohta) muutmise ettepanekut, mille Euroopa Kohus esitas 26. märtsil 2018 - COM(2018) 534
24.07.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Samoa ühinemise kohta ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja teiselt poolt Vaikse ookeani piirkonna riikide vahelise majanduspartnerluslepinguga - COM(2018) 546
24.07.2018 Teatis - COVER NOTE From: Portuguese Parliament Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive (EU) 2017/1132 as regards crossborder conversions, mergers and divisions - 8561/18 - COM(2018) 241 final - Opinion on the application of the principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM(2018) 241
23.07.2018 Teatis - COVER NOTE From: Austrian Bundesrat Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993, Directive 98/6/EC of the European Parliament and of the Council, Directive 2005/29/EC of the European Parliament and of the Council and Directive 2011/83/EU of the European Parliament and of the Council as regards better enforcement and modernisation of EU consumer protection rules [doc.7876/18 - COM(2018) 185] Reasoned opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM(2018) 185
23.07.2018 Teatis - COVER NOTE From: The Portuguese Parliament (Assembleia da República) European Affairs Committee (Comissão de Assuntos Europeus) Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on representative actions for the protection of the collective interests of consumers, and repealing Directive 2009/22/EC [doc. 7877/18 - COM(2018)184] Reasoned opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM(2018)184
23.07.2018 Teatis - COVER NOTE From: Austrian Bundesrat Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on representative actions for the protection of the collective interests of consumers, and repealing Directive 2009/22/EC [doc. 7877/18 - COM(2018)184] Reasoned opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM(2018)184
23.07.2018 Teatis - COVER NOTE From: The German Bundestag date of receipt: 16 July 2018 To: General Secretariat of the Council Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on streamlining measures for advancing the realisation of the transEuropean transport network [doc. 9075/18 - COM(2018) 277 final] − Reasoned opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2018) 277
23.07.2018 Teatis - COVER NOTE From: The Portuguese Parliament date of receipt: 29 June 2018 To: The President of the Council of the European Union Subject: The Multiannual Financial Framework (MFF) 2021-2027 [8353/18 - COM(2018) 321 final] [8354/18 - COM(2018) 322 final] [8355/18 - COM(2018) 323 final] [8356/18 - COM(2018) 324 final] [8357/18 - COM(2018) 325 final] [8358/18 - COM(2018) 326 final] [8359/18 - COM(2018) 327 final] [8360/18 - COM(2018) 328 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM(2018) 321; COM(2018) 322; COM(2018) 323; COM(2018) 324; COM(2018) 325; COM(2018) 326; COM(2018) 327; COM(2018) 328
23.07.2018 Teatis - COVER NOTE From: The Parliament of the Czech Republic, Chamber of Deputies, Committee for European Affairs Subject: The Multiannual Financial Framework (MFF) 2021-2027 [8353/18 - COM(2018) 321 final] [8354/18 - COM(2018) 322 final] [8356/18 - COM(2018) 324 final] [8357/18 - COM(2018) 325 final] [8358/18 - COM(2018) 326 final] [8359/18 - COM(2018) 327 final] [8360/18 - COM(2018) 328 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2018) 321; COM(2018) 322; COM(2018) 324; COM(2018) 325; COM(2018) 326; COM(2018) 327; COM(2018) 328
Tagasiside