Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteeriti Pealkiri Sorteeriti Liik Sorteeriti
26.11.2021 Aruanne - COM(2021) 738 Euroopa Liidu algatus
29.10.2021 Aruanne - COM(2021) 950 Euroopa Liidu algatus
29.10.2021 Aruanne - COM(2021) 962 Euroopa Liidu algatus
08.11.2021 Aruanne - SEC(2021) 388 - SWD(2021) 309 - SWD(2021) 310 - COM(2021) 674 Euroopa Liidu algatus
01.11.2021 Aruanne - SWD(2021) 307, COM(2021) 950, COM(2021) 952 Euroopa Liidu algatus
26.11.2021 Aruanne - SWD(2021) 361, COM(2021) 741 Euroopa Liidu algatus
18.09.2020 COM(2020) 563 / Letter EL algatusega seotud teised dokumendid
27.01.2021 COM(2020) 832 final of 10.12.2020 downgraded on 27.1.2021. Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu artikli 164 alusel loodud ühiskomitees seoses nimetatud lepingu Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli muutmist käsitleva otsuse vastuvõtmisega COM(2020) 832 Euroopa Liidu algatus
27.01.2021 COM(2020) 833 final of 10.12.2020 downgraded on 27.1.2021 - Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu artikli 164 alusel loodud ühiskomitees seoses liidu esindajate kohalolekuga COM(2020) 833 Euroopa Liidu algatus
27.01.2021 COM(2020) 835 final of 10.12.2020 downgraded on 27.1.2021 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS vastavalt ELi toimimise lepingu artikli 218 lõikele 9 seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu artikli 164 alusel loodud ühiskomitees seoses põllumajandustoetustega COM(2020) 835 Euroopa Liidu algatus
25.05.2021 COM(2021)243 EL algatusega seotud teised dokumendid
26.05.2021 COVER NOTE From: the Dutch Senate Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on roaming on public mobile communications networks within the Union (recast) - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality COM (2021) 85 EL algatusega seotud teised dokumendid
11.11.2021 ESIALGNE PÄEVAKORD (majandus- ja rahandusküsimused / eelarve) 12. november 2021 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
07.02.2020 ESIALGNE PÄEVAKORD (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused) 13. veebruar 2020 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
18.12.2019 ETTEPANEK: KOMISJONI JA NÕUKOGU ÜHINE TÖÖHÕIVEARUANNE, mis on lisatud komisjoni teatisele 2020. aasta kestliku majanduskasvu strateegia kohta COM(2019) 653 Euroopa Liidu algatus
18.11.2020 ETTEPANEK: KOMISJONI JA NÕUKOGU ÜHINE TÖÖHÕIVEARUANNE- COM(2020) 744 Euroopa Liidu algatus
29.06.2020 EUROOPA LIIDU NÕUKOGU istung (välisasjad) 13. juuli 2020 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
08.10.2020 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, MILLEGA MUUDETAKSE DIREKTIIVI 2014/65/EL FINANTSINSTRUMENTIDE TURGUDE KOHTA - PE-CONS 36/20 Muu EL dokument
09.10.2020 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, MIS KÄSITLEB ETTEVÕTJATELE EUROOPA ÜHISRAHASTUSTEENUSE OSUTAJAID NING MILLEGA MUUDETAKSE MÄÄRUST (EL) 2017/1129 JA DIREKTIIVI (EL) 2019/1937 Muu EL dokument
20.05.2021 Eesti seisukoha täiendamine EL nõukogu soovituse, mis käsitleb Euroopa Liitu mittehädavajaliku reisimise ajutist piiramist ja sellise piirangu võimalikku kaotamist, kohta COM(2021) 39, COM (2021) 38 Vabariigi Valitsuse seisukohad EL algatusele
08.06.2021 Eesti seisukoha täiendamine Euroopa Liidu Nõukogu soovituse 2020/1475, mis käsitleb koordineeritud lähenemisviisi vaba liikumise piiramisele COVID-19 pandeemiale reageerimisel, kohta Vabariigi Valitsuse seisukohad EL algatusele
09.10.2020 Eesti seisukoha täiendamine Euroopa Liidu Nõukogu soovituse, mis käsitleb koordineeritud lähenemisviisi vaba liikumise piiramisele COVID-19 pandeemiale reageerimisel, eelnõu kohta COM(2020) 499 Vabariigi Valitsuse seisukohad EL algatusele
10.06.2021 Eesti seisukohad 14. juuni 2021. a Euroopa Liidu arenguministrite mitteametlikul videokonverentsil Vabariigi Valitsuse seisukohad Nõukogu/Ülemkogu istungitele/kohtumistele
20.05.2021 Eesti seisukohad 27. mail 2021 Lissabonis toimuval Euroopa Liidu välisministrite mitteametlikul kohtumisel (Gymnich) Vabariigi Valitsuse seisukohad Nõukogu/Ülemkogu istungitele/kohtumistele
22.08.2019 Eesti seisukohad 29. ja 30. augustil 2019. a toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu mitteametlikul kohtumisel Vabariigi Valitsuse seisukohad Nõukogu/Ülemkogu istungitele/kohtumistele
Tagasiside