Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteeriti Pealkiri Sorteeriti Liik Sorteeriti
22.07.2021 Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, mis käsitleb masinavaldkonna tooteid, eelnõu kohta - COM(2021) 202 Vabariigi Valitsuse seisukohad EL algatusele
22.07.2021 Eesti seisukoht Euroopa Liidu majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu 26. juuli 2021. a mitteametlikul videokohtumisel Vabariigi Valitsuse seisukohad Nõukogu/Ülemkogu istungitele/kohtumistele
21.07.2021 Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega antakse luba alustada läbirääkimisi ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise lepingu üle seoses Gibraltariga COM(2021) 411 Euroopa Liidu algatus
20.07.2021 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2019/1153 selles osas, mis puudutab pädevate asutuste juurdepääsu pangakontode keskregistritele ühtse juurdepääsupunkti kaudu SWD(2021) 210; COM(2021) 429 Euroopa Liidu algatus
20.07.2021 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta Euroopa – Vahemere piirkonna lepinguga (assotsiatsiooni loomiseks ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Liibanoni Vabariigi vahel) moodustatud assotsiatsiooninõukogus seoses ELi ja Liibanoni partnerluse prioriteetide kehtivuse pikendamisega kuni EL ja Liibanon võtavad vastu uued ajakohastatud ühisdokumendid COM(2021) 406 Euroopa Liidu algatus
20.07.2021 Komisjoni töödokument - SWD(2021) 651 - SWD(2021) 652; COM(2021) 572 Euroopa Liidu algatus
20.07.2021 Ettepanek - SEC(2021) 562 - SWD(2021) 635 - SWD(2021) 636; COM(2021) 562 Euroopa Liidu algatus
20.07.2021 Ettepanek - SEC(2021) 561 - SWD(2021) 633 - SWD(2021) 634; COM(2021) 561 Euroopa Liidu algatus
20.07.2021 Komisjoni teatis - COM(2021) 560 Euroopa Liidu algatus
20.07.2021 Ettepanek - SEC(2021) 560 - SWD(2021) 631 - SWD(2021) 632 - SWD(2021) 637 - SWD(2021) 638; COM(2021) 559 Euroopa Liidu algatus
20.07.2021 Ettepanek - SEC(2021) 558 - SWD(2021) 623 - SWD(2021) 624 - SWD(2021) 625 - SWD(2021) 626 - SWD(2021) 627; COM(2021) 558 Euroopa Liidu algatus
20.07.2021 Ettepanek - SEC(2021) 657 - SWD(2021) 620 - SWD(2021) 621 - SWD(2021) 622; COM(2021) 557 Euroopa Liidu algatus
20.07.2021 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS Tšehhi taaste- ja vastupidavuskavale antud hinnangu heakskiitmise kohta SWD(2021) 211; COM(2021) 431 Euroopa Liidu algatus
20.07.2021 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE EAGFi kulude kohta Varajase hoiatamise süsteem nr 4-6/2021 COM(2021) 428 Euroopa Liidu algatus
20.07.2021 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. aprilli 2014. aasta direktiivi 2014/41/EL (mis käsitleb Euroopa uurimismäärust kriminaalasjades) rakendamise kohta COM(2021) 409 Euroopa Liidu algatus
20.07.2021 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE ELi humanitaarabi vabatahtlikke käsitleva algatuse 2020. aasta aruanne COM(2021) 404 Euroopa Liidu algatus
20.07.2021 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta Euroopa – Vahemere piirkonna lepinguga (assotsiatsiooni loomiseks ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Tuneesia Vabariigi vahel) moodustatud assotsiatsiooninõukogus seoses ELi ja Tuneesia strateegiliste prioriteetide kehtivuse pikendamisega kuni EL ja Tuneesia võtavad vastu uued ajakohastatud ühisdokumendid COM(2021) 320 Euroopa Liidu algatus
20.07.2021 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta Euroopa – Vahemere piirkonna lepinguga (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Jordaania Hašimiidi Kuningriigi vahel) moodustatud assotsiatsiooninõukogus seoses ELi ja Jordaania partnerluse prioriteetide kehtivuse pikendamisega kuni EL ja Jordaania võtavad vastu uued ajakohastatud ühisdokumendid COM(2021) 319 Euroopa Liidu algatus
19.07.2021 Letter / COM(2021) 399 Euroopa Liidu algatus
19.07.2021 Letter / COM(2021) 397 EL algatusega seotud teised dokumendid
16.07.2021 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS Iirimaa taaste- ja vastupidavuskavale antud hinnangu heakskiitmise kohta SWD(2021) 205; COM(2021) 419 Euroopa Liidu algatus
16.07.2021 Ettepanek: NÕUKOGU SOOVITUS Euroopa teadusuuringute ja innovatsiooni pakti kohta- COM(2021) 407 Euroopa Liidu algatus
16.07.2021 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees võetav seisukoht EMP lepingu protokolli nr 31 (koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust) muutmise suhtes (eelarverida PA 13 17 01 – Kaitsealaste teadusuuringute ettevalmistav meede) (EMPs kohaldatav tekst) - COM(2021) 394 Euroopa Liidu algatus
16.07.2021 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, mis käsitleb Euroopa Liidu ühinemist tsiviil- ja kaubandusasjades tehtud välisriigi kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise konventsiooniga SEC(2021) 279 - SWD(2021) 192 - SWD(2021) 193; COM(2021) 388 Euroopa Liidu algatus
16.07.2021 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta Euroopa – Vahemere piirkonna lepinguga (assotsiatsiooni loomiseks ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Egiptuse Araabia Vabariigi vahel) moodustatud assotsiatsiooninõukogus seoses ELi ja Egiptuse partnerluse prioriteetide kehtivuse pikendamisega kuni EL ja Egiptus võtavad vastu uued ajakohastatud ühisdokumendid- COM(2021) 318 Euroopa Liidu algatus
Tagasiside