Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteerti Pealkiri Sorteerti Liik Sorteerti
19.10.2018 Teatis - COVER NOTE From: Italian Chamber of deputies date of receipt: 4 October 2018 To: The President of the Council of the European Union Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on unfair trading practices in business-to-business relationships in the food supply chain [doc. 7809/18- COM(2018)173] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality- COM(2018)173
19.10.2018 Teatis - COVER NOTE From: Austrian Bundesrat Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on minimum requirements for water reuse [9498/18 ENV 360 SAN 169 CONSOM 160 AGRI 254 CODEC 890 + ADD 1 - COM(2018) 337 final + Annex - Opinion1 on the application of the Priciples of Subsidiarity and Proportionality - COM(2018) 337
19.10.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE IFRSi sihtasutuse, EFRAGi ja PIOBi tegevuse kohta 2017. aastal - COM(2018) 705
19.10.2018 Teatis - COM(2018) 302, COM(2018) 473, COM(2018) 474, COM(2018) 478, COM(2018) 480
19.10.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE määruse (EÜ) nr 561/2006 (mis käsitleb teatavate autovedusid käsitlevate sotsiaalõigusnormide ühtlustamist) ja direktiivi 2002/15/EÜ (autovedude alase liikuva tegevusega hõivatud isikute tööaja korralduse kohta) rakendamise kohta aastatel 2015–2016 SWD(2018) 439; COM(2018) 698
19.10.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel siseveeliikluse standardite koostamise Euroopa komitees ja Reini laevaliikluse keskkomisjonis seoses siseveelaevade tehnilisi nõudeid käsitlevate standardite vastuvõtmiseg - COM(2018) 707
19.10.2018 Ettepanek - COM(2018) 693
19.10.2018 Ettepanek - COM(2018) 694
19.10.2018 Teatis - COM(2018) 372, COM(2018) 498, COM(2018) 614
19.10.2018 Ettepanek - COM(2018) 692
19.10.2018 Ettepanek - COM(2018) 691
18.10.2018 Teatis - COVER NOTE From: Italian Chamber of deputies Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing 'Erasmus': the Union programme for education, training, youth and sport and repealing Regulation (EU) No 1288/2013 [9574/18 - COM (2018) 367
18.10.2018 KOMISJONI ARUANNE NÕUKOGULE JA EUROOPA PARLAMENDILE VIIETEISTKÜMNES ARUANNE ÜLEVAADE KOLMANDATE RIIKIDE POOLT EUROOPA LIIDU SUHTES KEHTESTATUD KAUBANDUSE KAITSEMEETMETEST AASTAL 2017 SWD(2018) 442; COM(2018) 701
18.10.2018 Teatis - COVER NOTE From: Romanian Chamber of deputies Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing 'Erasmus': the Union programme for education, training, youth and sport and repealing Regulation (EU) No 1288/2013 [9574/18 - COM (2018) 367
18.10.2018 Teatis - COVER NOTE From: The Spanish Parliament Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing Horizon Europe - the Framework Programme for Research and Innovation, laying down its rules for participation and dissemination [9865/18 + ADD 1 - COM(2018) 435
18.10.2018 Teatis - COVER NOTE From: Parliament of Spain Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU, Euratom) No 883/2013 concerning investigations conducted by the European Anti-Fraud Office (OLAF) as regards cooperation with the European Public Prosecutor's Office and the effectiveness of OLAF investigations [9313/18 - COM(2018) 338
18.10.2018 Teatis - COVER NOTE From: Spanish Parliament Subject: Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council setting CO2 emission performance standards for new heavy-duty vehicles [8922/18 - COM (2018) 284
18.10.2018 Eesti seisukohad mootorsõidukite kasutamise tsiviilvastutuskindlustuse direktiivi muutmise eelnõu kohta  COM(2018) 336
18.10.2018 Teatis - COVER NOTE From: Spanish Parliament Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Internal Security Fund [10154/18 + ADD 1 - COM(2018) 472
17.10.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE ELi toiduga ja toitumisalase kindlustatusega seotud poliitiliste kohustuste täitmine: kolmas iga kahe aasta tagant esitatav aruanne SWD(2018) 440; COM(2018) 699
17.10.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Ohtlike kemikaalide eksporti ja importi käsitleva määruse (EL) nr 649/2012 toimimist kajastava koondaruande kokkuvõte SWD(2018) 438; COM(2018) 697
17.10.2018 Teave - INFORMATION Subject: Amendment of the EIB's Statute - Request to launch the Article 308 procedure - Transmission to Member States' Parliaments CM 4848/18
17.10.2018 Teatis - COVER NOTE From: The Portuguese Parliament Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Asylum and Migration Fund - ANNEXES [10153/18 - COM(2018) 471 final, 10153/18 ADD 1 - COM(2018) 471
17.10.2018 Teatis - COVER NOTE From: The Spanish Parliament Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Asylum and Migration Fund - ANNEXES [10153/18 - COM(2018) 471 final, 10153/18 ADD 1 - COM(2018) 471
17.10.2018 Letter/COM(2018) 633
Tagasiside