Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteerti Pealkiri Sorteerti Liik Sorteerti
25.05.2018 Soovitus - COM(2018) 408
25.05.2018 Ettepanek - COM(2018) 298
25.05.2018 Soovitus - SWD(2018) 366; COM(2018) 432
25.05.2018 Soovitus - SWD(2018) 368; COM(2018) 431
25.05.2018 Aruanne - COM(2018) 428
25.05.2018 Soovitus - COM(2018) 423
25.05.2018 Soovitus - COM(2018) 422
25.05.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees seoses EMP lepingu protokolli nr 31 (koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust) muutmisega (Eelarverida 33 02 03 01 – äriühinguõigus) COM(2018) 362
25.05.2018 Ettepanek - COM(2018) 349
25.05.2018 Ettepanek - SEC(2018) 255; SWD(2018) 260; SWD(2018) 261; COM(2018) 346
25.05.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel ühelt poolt Kanada ning teiselt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide vahelise laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu alusel loodud CETA ühiskomitees seoses CETA ühiskomitee ja erikomiteede töökorra vastuvõtmisega COM(2018) 344
25.05.2018 Ettepanek - COM(2018) 341
25.05.2018 Ettepanek: NÕUKOGU DIREKTIIV millega muudetakse direktiivi 92/83/EMÜ alkoholi ja alkohoolsete jookide aktsiisimaksude struktuuri ühtlustamise kohta SEC(2018) 254; SWD(2018) 258; SWD(2018) 259; COM(2018) 334
25.05.2018 Ettepanek - COM(2018) 329
25.05.2018 Ettepanek - COM(2018) 318
25.05.2018 Letter/COM(2018) 307
25.05.2018 Letter/COM(2018) 239
25.05.2018 Letter/COM(2018) 234
25.05.2018 Ettepanek - SWD(2018) 251; COM(2018) 338
24.05.2018 Soovitus - COM(2018) 433
24.05.2018 Ettepanek - SEC(2018) 248; SWD(2018) 247; SWD(2018) 248; COM(2018) 336
24.05.2018 Ettepanek - SEC(2018) 247; SWD(2018) 243; SWD(2018) 244; COM(2018) 331
24.05.2018 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS mis käsitleb kauplemist teatavate kaupadega, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemiseks või karistamiseks (kodifitseeritud tekst) COM(2018) 316
24.05.2018 Soovitus - COM(2018) 429
24.05.2018 Soovitus - COM(2018) 427
Tagasiside