Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteerti Pealkiri Sorteerti Liik Sorteerti
18.03.2020 Letter/COM(2020) 113 EL algatusega seotud teised dokumendid
17.03.2020 Eesti seisukohad Euroopa Liidu riigipeade ja valitsusjuhtide 17. märtsi 2020. a telekonverentsil - COM(2020) 115; C(2020) 1753 Vabariigi Valitsuse seisukohad EL algatusele
17.03.2020 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, EUROOPA ÜLEMKOGULE JA NÕUKOGULE COVID-19: ELi mittehädavajaliku reisimise ajutine piiramine - COM(2020) 115 Euroopa Liidu algatus
17.03.2020 PARANDUS - LISA, järgmise dokumendi juurde: KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, EUROOPA ÜLEMKOGULE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Euroopa roheline kokkulepe - COM(2019) 640 Euroopa Liidu algatus
16.03.2020 Euroopa Liidu Nõukogu istung (majandus- ja rahandus) 17. märts 2020 tühistatud Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
16.03.2020 Euroopa Liidu Nõukogu istung (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijaküsimused) 19. märts 2020 tühistatud Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
16.03.2020 Euroopa Liidu Nõukogu istung (põllumajandus ja kalandus) 23. märts 2020 tühistatud Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
13.03.2020 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse nõukogu määrust (EU) nr 2012/2002, et anda finantsabi liikmesriikidele ja ELiga ühinemisläbirääkimisi pidavatele riikidele, keda ulatuslik rahvatervise hädaolukord tõsiselt mõjutab- COM(2020) 114 Euroopa Liidu algatus
13.03.2020 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) nr 1303/2013, määrust (EL) nr 1301/2013 ja määrust (EL) nr 508/2014 seoses erimeetmetega investeeringute kaasamiseks liikmesriikide tervishoiusüsteemidesse ja muudesse majandussektoritesse, et reageerida COVID-19 puhangule [Koroonaviirusega võitlemise investeerimisalgatus] COM(2020) 113 Euroopa Liidu algatus
13.03.2020 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, ÜLEMKOGULE, EUROOPA NÕUKOGULE, EUROOPA KESKPANGALE, EUROOPA INVESTEERIMISPANGALE JA EURORÜHMALE Euroopa koordineeritud majanduslikud meetmed COVID-19 puhangule reageerimiseks COM(2020) 112 Euroopa Liidu algatus
13.03.2020 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 95/93 ühenduse lennujaamades teenindusaegade jaotamise ühiste eeskirjade kohta (EMPs kohaldatav tekst)- COM(2020) 111 Euroopa Liidu algatus
13.03.2020 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta direktiivi 2014/57/EL (turukuritarvituse korral kohaldatavate kriminaalkaristuste kohta (turukuritarvituse direktiiv)) rakendamise kohta COM(2020) 99 Euroopa Liidu algatus
12.03.2020 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE EIP 2018. AASTA VÄLISTEGEVUSE KOHTA, MIS ON KAETUD ELi EELARVETAGATISEGA COM(2020) 97 Euroopa Liidu algatus
12.03.2020 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta otsuse nr 466/2014/EL (millega antakse Euroopa Investeerimispangale ELi tagatis liiduväliste investeerimisprojektide toetamiseks sõlmitud finantseerimistehingutest tekkida võiva kahjumi puhuks) kohaldamise hindamise kohta COM(2020) 96 Euroopa Liidu algatus
12.03.2020 Eesti seisukohad eurorühma 16. märtsi 2020. a kohtumisel ning Euroopa Liidu majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu (ECOFIN) 17. märtsi 2020. a istungil Vabariigi Valitsuse seisukohad Nõukogu/Ülemkogu istungitele/kohtumistele
12.03.2020 Eesti seisukohad Euroopa Liidu tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu (EPSCO) 19. märtsi 2020. a istungil Vabariigi Valitsuse seisukohad Nõukogu/Ülemkogu istungitele/kohtumistele
11.03.2020 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE VKEde strateegia kestliku ja digitaalse Euroopa kujundamiseks COM(2020) 103 Euroopa Liidu algatus
11.03.2020 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, EUROOPA ÜLEMKOGULE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTISAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Euroopa uus tööstusstrateegia COM(2020) 102 Euroopa Liidu algatus
11.03.2020 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Uus ringmajanduse tegevuskava Puhtama ja konkurentsivõimelisema Euroopa nimel COM(2020) 98 Euroopa Liidu algatus
11.03.2020 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Pikaajaline tegevuskava ühtse turu normide paremaks rakendamiseks ja täitmise tagamiseks COM(2020) 94 Euroopa Liidu algatus
11.03.2020 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Ühtse turu tõkete tuvastamine ja kõrvaldamine SWD(2020) 54; COM(2020) 93 Euroopa Liidu algatus
11.03.2020 Aruanne - C(2020) 860 Euroopa Liidu algatus
11.03.2020 Teatis - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the serious deficiencies identified in the 2017 evaluation of the United Kingdom on the application of the Schengen acquis in the field of the Schengen Information System 6719/20 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
11.03.2020 Letter/COM(2020) 80 EL algatusega seotud teised dokumendid
10.03.2020 Euroopa Liidu Nõukogu istung (välisasjad/kaubandus) 12. märts 2020 tühistatud Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
Tagasiside