Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteeriti Pealkiri Sorteeriti Liik Sorteeriti
20.07.2021 Ettepanek - SEC(2021) 562 - SWD(2021) 635 - SWD(2021) 636; COM(2021) 562 Euroopa Liidu algatus
20.07.2021 Ettepanek - SEC(2021) 561 - SWD(2021) 633 - SWD(2021) 634; COM(2021) 561 Euroopa Liidu algatus
20.07.2021 Komisjoni teatis - COM(2021) 560 Euroopa Liidu algatus
20.07.2021 Ettepanek - SEC(2021) 560 - SWD(2021) 631 - SWD(2021) 632 - SWD(2021) 637 - SWD(2021) 638; COM(2021) 559 Euroopa Liidu algatus
20.07.2021 Ettepanek - SEC(2021) 558 - SWD(2021) 623 - SWD(2021) 624 - SWD(2021) 625 - SWD(2021) 626 - SWD(2021) 627; COM(2021) 558 Euroopa Liidu algatus
20.07.2021 Ettepanek - SEC(2021) 657 - SWD(2021) 620 - SWD(2021) 621 - SWD(2021) 622; COM(2021) 557 Euroopa Liidu algatus
20.07.2021 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS Tšehhi taaste- ja vastupidavuskavale antud hinnangu heakskiitmise kohta SWD(2021) 211; COM(2021) 431 Euroopa Liidu algatus
20.07.2021 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE EAGFi kulude kohta Varajase hoiatamise süsteem nr 4-6/2021 COM(2021) 428 Euroopa Liidu algatus
20.07.2021 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. aprilli 2014. aasta direktiivi 2014/41/EL (mis käsitleb Euroopa uurimismäärust kriminaalasjades) rakendamise kohta COM(2021) 409 Euroopa Liidu algatus
20.07.2021 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE ELi humanitaarabi vabatahtlikke käsitleva algatuse 2020. aasta aruanne COM(2021) 404 Euroopa Liidu algatus
20.07.2021 Ettepanek - COM(2021) 320 Euroopa Liidu algatus
20.07.2021 Ettepanek - COM(2021) 319 Euroopa Liidu algatus
19.07.2021 Letter / COM(2021) 399 Euroopa Liidu algatus
19.07.2021 Letter / COM(2021) 397 EL algatusega seotud teised dokumendid
16.07.2021 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS Iirimaa taaste- ja vastupidavuskavale antud hinnangu heakskiitmise kohta SWD(2021) 205; COM(2021) 419 Euroopa Liidu algatus
16.07.2021 Ettepanek: NÕUKOGU SOOVITUS Euroopa teadusuuringute ja innovatsiooni pakti kohta- COM(2021) 407 Euroopa Liidu algatus
16.07.2021 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees võetav seisukoht EMP lepingu protokolli nr 31 (koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust) muutmise suhtes (eelarverida PA 13 17 01 – Kaitsealaste teadusuuringute ettevalmistav meede) (EMPs kohaldatav tekst) - COM(2021) 394 Euroopa Liidu algatus
16.07.2021 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, mis käsitleb Euroopa Liidu ühinemist tsiviil- ja kaubandusasjades tehtud välisriigi kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise konventsiooniga SEC(2021) 279 - SWD(2021) 192 - SWD(2021) 193; COM(2021) 388 Euroopa Liidu algatus
16.07.2021 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta Euroopa – Vahemere piirkonna lepinguga (assotsiatsiooni loomiseks ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Egiptuse Araabia Vabariigi vahel) moodustatud assotsiatsiooninõukogus seoses ELi ja Egiptuse partnerluse prioriteetide kehtivuse pikendamisega kuni EL ja Egiptus võtavad vastu uued ajakohastatud ühisdokumendid- COM(2021) 318 Euroopa Liidu algatus
16.07.2021 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta Euroopa – Vahemere piirkonna lepinguga (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Alžeeria Demokraatliku Rahvavabariigi vahel) moodustatud assotsiatsiooninõukogus seoses ELi ja Alžeeria partnerluse prioriteetide kehtivuse pikendamisega kuni EL ja Alžeeria võtavad vastu uued ajakohastatud ühisdokumendid- COM(2021) 317 Euroopa Liidu algatus
15.07.2021 Ettepanek - SWD(2021) 552; COM(2021) 571 Euroopa Liidu algatus
15.07.2021 Ettepanek - COM(2021) 568 Euroopa Liidu algatus
15.07.2021 Ettepanek - COM(2021) 567 Euroopa Liidu algatus
15.07.2021 Ettepanek - SEC(2021) 564 - SWD(2021) 643 - SWD(2021) 644 - SWD(2021) 647; COM(2021) 564 Euroopa Liidu algatus
15.07.2021 Ettepanek - SEC(2021) 663 - SWD(2021) 640 - SWD(2021) 641 - SWD(2021) 642; COM(2021) 563 Euroopa Liidu algatus
Tagasiside