Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteerti Pealkiri Sorteerti Liik Sorteerti
23.01.2018 Teatis - COVER NOTE From: The Spanish Senate Subject: Amended proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on certain aspects concerning contracts for the sales of goods, amending Regulation (EC) No 2006/2004 of the European Parliament and of the Council and Directive 2009/22/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Directive 1999/44/EC of the European Parliament and of the Council [13927/17 - COM(2017) 637
23.01.2018 Letter - COM(2017) 795
23.01.2018 Parandus - CORRIGENDUM Change on point 13 (page 19) 'Slovakia' instead of 'Slovenia'. The text shall read as follows: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN CENTRAL BANK First Progress Report on the Reduction of Non-Performing Loans in Europe - COM(2018) 37; SWD(2018) 33
23.01.2018 Letter / COM(2018) 20
23.01.2018 Teatis - COVER NOTE From: Swedish Parliament Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 92/106/EEC on the establishment of common rules for certain types of combined transport of goods between Member States [14213/17 TRANS 464 CODEC 1785 IA 176 - COM(2017) 648
23.01.2018 Teatis - COVER NOTE From: Portuguese Parliament Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL Amending Regulation (EU) No 1093/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority); Regulation (EU) No 1094/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Insurance and Occupational Pensions Authority); Regulation (EU) No 1095/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority); Regulation (EU) No 345/2013 on European venture capital funds; Regulation (EU) No 346/2013 on European social entrepreneurship funds; Regulation (EU) No 600/2014 on markets in financial instruments; Regulation (EU) 2015/760 on European long-term investment funds; Regulation (EU) 2016/1011 on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts or to measure the performance of investment funds; and Regulation (EU) 2017/1129 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market [doc. 12420/17 - COM(2017) 536
23.01.2018 Teatis - COVER NOTE From: The Portuguese Parliament Subject: Amended proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on certain aspects concerning contracts for the sales of goods, amending Regulation (EC) No 2006/2004 of the European Parliament and of the Council and Directive 2009/22/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Directive 1999/44/EC of the European Parliament and of the Council [13927/17 - COM(2017 637
22.01.2018 Teatis - COVER NOTE From: the Portuguese Parliament Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2009/73/EC concerning common rules for the internal market in natural gas [doc. 14204/17 - COM(2017) 660 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM(2017) 660
22.01.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, EUROOPA ÜLEMKOGULE JA NÕUKOGULE Euroopa rände tegevuskava eduaruanne - COM(2017)669; SWD(2017) 372
22.01.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liidu tolliseadustiku rakendamise kohta ja selle artiklist 284 tuleneva delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise volituse kasutamise kohta COM(2018) 39
22.01.2018 Letter / COM(2018) 33
22.01.2018 Letter - COM(2018) 21
22.01.2018 Letter / COM(2017) 824
22.01.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu seisukoht OECD ekspordikrediidi komiteedes OECD riiklikult toetatava ekspordikrediidi kokkuleppes tehtavate muudatuste küsimuses COM(2015) 353
22.01.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Aruanne üldiste soodustuste süsteemi toimimise kohta aastatel 2016-2017 SWD(2018) 23; SWD(2018) 24; SWD(2018) 25; SWD(2018) 26; SWD(2018) 27; SWD(2018) 28; SWD(2018) 29; SWD(2018) 30; SWD(2018) 31; SWD(2018) 32; COM(2018) 36
22.01.2018 Teatis - COVER NOTE From: Senate of the Italian Republic date of receipt: 14 December 2017 Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the import of cultural goods [ST 11272/17 + COR 1 + ADD 1, ADD 2, ADD 3 - COM (2017) 375 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM (2017) 375
19.01.2018 KOMISJONI ARUANNE NÕUKOGULE JA EUROOPA PARLAMENDILE nõukogu määruste nr 495/77 (mis käsitleb valveaega; viimati muudetud määrusega nr 1945/2006), nr 858/2004 (mis käsitleb eriti raskeid töötingimusi) ja nr 300/76 (mis käsitleb vahetustega tööd, viimati muudetud määrusega nr 1873/2006) kohaldamise kohta institutsioonides 2016. aastal - COM(2018) 38
19.01.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE NING EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE Teine aruanne, milles käsitletakse nõukogu direktiivi 2006/117/EURATOM (radioaktiivsete jäätmete ja kasutatud tuumkütuse vedude järelevalve ja kontrolli kohta) rakendamist liikmesriikides - SWD(2018) 4; COM(2018) 6
18.01.2018 Eesti seisukohad eurorühma 22. jaanuari 2018. a kohtumisel ja Euroopa Liidu majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu (ECOFIN) 23. jaanuari 2018. a istungil
18.01.2018 Eesti seisukoht Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 258 alusel Eesti vastu algatatud rikkumismenetluse kohta
18.01.2018 ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE ELi ja Iraagi koostöö strateegia elemendid JOIN(2018) 1
18.01.2018 KOMISJONI TEATIS NÕUKOGULE vastavalt nõukogu direktiivi 2006/112/EÜ artiklile 395 COM(2018) 34
18.01.2018 Eesti seisukohad Kreeka finantsabi programmi kolmanda ülevaatuse ja sellega seotud vastastikuse mõistmise memorandumi muudatuste kohta
18.01.2018 Ettepanek: NÕUKOGU SOOVITUS, milles käsitletakse ühiste väärtuste, kaasava hariduse ja õpetamise Euroopa mõõtme edendamist SWD(2018) 9; SWD(2018) 11; COM(2018) 21
18.01.2018 Ettepanek: NÕUKOGU DIREKTIIV millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ käibemaksumäärade osas SWD(2018) 7; SWD(2018) 8; COM(2018) 20
Tagasiside