Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteerti Pealkiri Sorteerti Liik Sorteerti
18.10.2018 Teatis - COVER NOTE From: Italian Chamber of deputies Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing 'Erasmus': the Union programme for education, training, youth and sport and repealing Regulation (EU) No 1288/2013 [9574/18 - COM (2018) 367
18.10.2018 KOMISJONI ARUANNE NÕUKOGULE JA EUROOPA PARLAMENDILE VIIETEISTKÜMNES ARUANNE ÜLEVAADE KOLMANDATE RIIKIDE POOLT EUROOPA LIIDU SUHTES KEHTESTATUD KAUBANDUSE KAITSEMEETMETEST AASTAL 2017 SWD(2018) 442; COM(2018) 701
18.10.2018 Teatis - COVER NOTE From: Romanian Chamber of deputies Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing 'Erasmus': the Union programme for education, training, youth and sport and repealing Regulation (EU) No 1288/2013 [9574/18 - COM (2018) 367
18.10.2018 Teatis - COVER NOTE From: The Spanish Parliament Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing Horizon Europe - the Framework Programme for Research and Innovation, laying down its rules for participation and dissemination [9865/18 + ADD 1 - COM(2018) 435
18.10.2018 Teatis - COVER NOTE From: Parliament of Spain Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU, Euratom) No 883/2013 concerning investigations conducted by the European Anti-Fraud Office (OLAF) as regards cooperation with the European Public Prosecutor's Office and the effectiveness of OLAF investigations [9313/18 - COM(2018) 338
18.10.2018 Teatis - COVER NOTE From: Spanish Parliament Subject: Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council setting CO2 emission performance standards for new heavy-duty vehicles [8922/18 - COM (2018) 284
18.10.2018 Eesti seisukohad mootorsõidukite kasutamise tsiviilvastutuskindlustuse direktiivi muutmise eelnõu kohta  COM(2018) 336
18.10.2018 Teatis - COVER NOTE From: Spanish Parliament Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Internal Security Fund [10154/18 + ADD 1 - COM(2018) 472
17.10.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE ELi toiduga ja toitumisalase kindlustatusega seotud poliitiliste kohustuste täitmine: kolmas iga kahe aasta tagant esitatav aruanne SWD(2018) 440; COM(2018) 699
17.10.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Ohtlike kemikaalide eksporti ja importi käsitleva määruse (EL) nr 649/2012 toimimist kajastava koondaruande kokkuvõte SWD(2018) 438; COM(2018) 697
17.10.2018 Teave - INFORMATION Subject: Amendment of the EIB's Statute - Request to launch the Article 308 procedure - Transmission to Member States' Parliaments CM 4848/18
17.10.2018 Teatis - COVER NOTE From: The Portuguese Parliament Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Asylum and Migration Fund - ANNEXES [10153/18 - COM(2018) 471 final, 10153/18 ADD 1 - COM(2018) 471
17.10.2018 Teatis - COVER NOTE From: The Spanish Parliament Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Asylum and Migration Fund - ANNEXES [10153/18 - COM(2018) 471 final, 10153/18 ADD 1 - COM(2018) 471
17.10.2018 Letter/COM(2018) 633
17.10.2018 Letter/COM(2018) 640
17.10.2018 Letter/COM(2018) 634
17.10.2018 Letter/COM(2018) 631
17.10.2018 Teatis - COVER NOTE From: The Spanish Parliament No. prev. doc.: 10084/18 - COM(2018) 476 final Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the European Defence Fund [10084/18 - COM(2018) 476 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM(2018) 476
17.10.2018 Teatis - COVER NOTE From: The Italian Senate No. prev. doc.: 10084/18 - COM(2018) 476 final Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the European Defence Fund [10084/18 - COM(2018) 476 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM(2018) 476
17.10.2018 Teatis - COVER NOTE From: Spanish Parliament Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing rules on support for strategic plans to be drawn up by Member States under the Common agricultural policy (CAP Strategic Plans) and financed by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) and by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Regulation (EU) No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council and Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council [9645/18 - COM (2018) 392 final] Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the financing, management and monitoring of the common agricultural policy and repealing Regulation (EU) No 1306/2013 [9634/18 - COM (2018) 393 final]13210/18 LP/HVW/MKL/JU/ah 1 LIFE.1 EN/ES Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulations (EU) No 1308/2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products, (EU) No 1151/2012 on quality schemes for agricultural products and foodstuffs, (EU) No 251/2014 on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of aromatised wine products, (EU) No 228/2013 laying down specific measures for agriculture in the outermost regions of the Union and (EU) No 229/2013 laying down specific measures for agriculture in favour of the smaller Aegean islands [9556/18 - COM (2018) 394 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM (2018) 392, COM (2018) 393, COM (2018) 394
16.10.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE ELi reisidokumendipettuste vastaste meetmete karmistamise tegevuskava rakendamise kohta COM(2018) 696
16.10.2018 KOMISJONI TEATIS NÕUKOGULE Euroopa Arengufond (EAF): kulukohustuste ja maksete ning liikmesriikide osamaksude prognoosid aastateks 2018, 2019 ja 2020 ning mittesiduv prognoos aastateks 2021-2022 COM(2018) 689
16.10.2018 Muudatusettepanek - COM(2018) 709
16.10.2018 Ettepanek ja ettepaneku parandus - COM(2018) 708
16.10.2018 Teatis - COVER NOTE From: Houses of the Oireachtas Subject: Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the reduction of the impact of certain plastic products on the environment [9465/18 + COR 1 + ADD 1 - COM(2018) 340 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2018) 340
Tagasiside