Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteerti Pealkiri Sorteerti Liik Sorteerti
19.01.2018 KOMISJONI ARUANNE NÕUKOGULE JA EUROOPA PARLAMENDILE nõukogu määruste nr 495/77 (mis käsitleb valveaega; viimati muudetud määrusega nr 1945/2006), nr 858/2004 (mis käsitleb eriti raskeid töötingimusi) ja nr 300/76 (mis käsitleb vahetustega tööd, viimati muudetud määrusega nr 1873/2006) kohaldamise kohta institutsioonides 2016. aastal - COM(2018) 38
19.01.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE NING EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE Teine aruanne, milles käsitletakse nõukogu direktiivi 2006/117/EURATOM (radioaktiivsete jäätmete ja kasutatud tuumkütuse vedude järelevalve ja kontrolli kohta) rakendamist liikmesriikides - SWD(2018) 4; COM(2018) 6
18.01.2018 Eesti seisukohad eurorühma 22. jaanuari 2018. a kohtumisel ja Euroopa Liidu majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu (ECOFIN) 23. jaanuari 2018. a istungil
18.01.2018 Eesti seisukoht Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 258 alusel Eesti vastu algatatud rikkumismenetluse kohta
18.01.2018 ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE ELi ja Iraagi koostöö strateegia elemendid JOIN(2018) 1
18.01.2018 KOMISJONI TEATIS NÕUKOGULE vastavalt nõukogu direktiivi 2006/112/EÜ artiklile 395 COM(2018) 34
18.01.2018 Eesti seisukohad Kreeka finantsabi programmi kolmanda ülevaatuse ja sellega seotud vastastikuse mõistmise memorandumi muudatuste kohta
18.01.2018 Ettepanek - SWD(2018) 9; SWD(2018) 11; COM(2018) 21
18.01.2018 Ettepanek - SWD(2018) 7; SWD(2018) 8; COM(2018) 20
18.01.2018 Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 22. jaanuari 2018. a istungil ning informatsioon Euroopa Liidu piiravate meetmete kohta  
18.01.2018 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE ELi meetmed keskkonnanõuete täitmise ja keskkonnaalase juhtimise parandamiseks - COM(2018) 10; SWD(2018) 10
18.01.2018 Teatis - COM(2018) 37; SWD(2018) 33
18.01.2018 Teatis - COVER NOTE From: the Spanish Parliament Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2014/65/EU on markets in financial instruments and Directive 2009/138/EC on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II) [doc. 12422/17 - COM(2017) 537 final - Reasoned opinion1 on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2017) 537
18.01.2018 Teatis - COVER NOTE From: the Spanish Parliament Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2014/65/EU on markets in financial instruments and Directive 2009/138/EC on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II) [doc. 12422/17 - COM(2017) 537 final - Reasoned opinion1 on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2017) 537
17.01.2018 Teatis - COM(2018) 28; SWD(2018) 16
17.01.2018 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, milles käsitletakse sadama vastuvõtuseadmeid ja -rajatisi laevajäätmete üleandmiseks ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2000/59/EÜ ning muudetakse direktiivi 2009/16/EÜ ja direktiivi 2010/65/EL SWD(2018) 21; SWD(2018) 22; COM(2018) 33
17.01.2018 Teatis - SWD(2018) 20; COM(2018) 32
17.01.2018 Ettepanek - SWD(2018) 17; COM(2018) 29
17.01.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mille Euroopa Liit võtab ELi-Alžeeria assotsiatsioonikomitees seoses Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Alžeeria Demokraatliku Rahvavabariigi vahel) artiklis 14 sätestatud põllumajandustoodete ja töödeldud põllumajandustoodete suhtes tariifsete soodustuste kohaldamise tingimuste muutmisega COM(2018) 30
17.01.2018 Ettepanek - SWD(2018) 14; COM(2018) 24
17.01.2018 Ettepanek - SWD(2018) 13; COM(2018) 23
17.01.2018 Teatis - COM(2018) 22; SWD(2018) 12
17.01.2018 Teatis - COVER NOTE From: the Portuguese Parliament Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2014/65/EU on markets in financial instruments and Directive 2009/138/EC on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II) [doc. 12422/17 - COM(2017) 537
17.01.2018 Ettepanek - COM(2018) 27
16.01.2018 KIRJALIK TEAVE Saatja: Nõukogu peasekretariaat Teema: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS teatavatele Ameerika Ühendriikidest pärinevatele toodetele kohalduvate täiendavate tollimaksude kohta (kodifitseeritud tekst) – Euroopa Parlamendi esimese lugemise tulemus (Strasbourg, 11.–14. detsember 2017) - 15643/17
Tagasiside