Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteerti Pealkiri Sorteerti Liik Sorteerti
21.07.2017 Märkus - 'I' ITEM NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Recommendation for a Decision of the European Parliament and of the Council amending Article 22 of the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank - Information for national Parliaments
21.07.2017 Aruanne - COM(2017) 383; SWD(2017) 266; SWD(2017) 267; SWD(2017) 268; SWD(2017) 269; SWD(2017) 270
21.07.2017 Teatis - COVER NOTE - COM(2017) 275; COM(2017) 276; - COM(2017) 277; COM(2017) 278; COM(2017) 280; COM(2017) 281
21.07.2017 Teatis- COVER NOTE From: Assembleia da Republica Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL setting out the conditions and procedure by which the Commission may request undertakings and associations of undertakings to provide information in relation to the internal market and related areas [doc. 8765/17 - COM(2017) 257 final] Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on establishing a single digital gateway to provide information, procedures, assistance and problem solving services and amending Regulation (EU) No 1024/2012 [doc. 8838/17 - COM(2017) 256 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM(2017) 256; COM(2017) 257
21.07.2017 COVER NOTE From: Austrian Bundesrat Subject: Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 1999/62/EC on the charging of heavy goods vehicles for the use of certain infrastructures [doc. 9672/17 - COM(2017) 275 final] - Reasoned opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality* - COM(2017) 275
20.07.2017 Aruanne - JOIN(2017) 30
20.07.2017 Teatis - COVER NOTE From: Austrian Bundesrat Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL setting out the conditions and procedure by which the Commission may request undertakings and associations of undertakings to provide information in relation to the internal market and related areas [doc. 8765/17 - COM(2017) 257 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM(2017) 257
19.07.2017 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega kehtestatakse Euroopa Liidu seisukoht seoses otsusega, mille võtab vastu majanduspartnerluslepingu komitee, mis on asutatud vahelepinguga, millega luuakse ühelt poolt Ida- ja Lõuna-Aafrika riikide ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelise majanduspartnerluslepingu raamistik, tulenevalt Horvaatia Vabariigi ühinemisest Euroopa Liiduga ning seoses Euroopa Liiduga assotsieerunud riikide ja territooriumide loetelu muudatustega - COM(2017) 382
19.07.2017 Letter - COM(2017) 331
18.07.2017 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Innovatsiooni edendamine Euroopa piirkondades: vastupanuvõimelise, kaasava ja jätkusuutliku majanduskasvu strateegiad - SWD(2017) 264; COM(2017) 376
18.07.2017 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS ELi liikmesuse kohta rahvusvahelises kautšuki uurimisrühmas - COM(2017) 378
18.07.2017 Teatis - COVER NOTE From: Romanian Senate Subject: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS 2016 Communication on EU Enlargement Policy doc. 14302/16 - COM(2016) 715 - opinion of the Romanian Senate - COM(2016) 715
18.07.2017 Teatis - COVER NOTE From: Italian Chamber of Deputies Subject: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS 2016 Communication on EU Enlargement Policy doc. 14302/16 - COM(2016) 715  opinion of the Italian Chamber of Deputies - COM(2016) 715
17.07.2017 Lõpptulemus - EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3553. istung (üldasjad), 20. juuni 2017
13.07.2017 Eesti seisukohad Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 258 alusel Eesti vastu algatatud rikkumismenetluse kohta  
13.07.2017 Ettepanek - SWD(2017) 262; SWD(2017) 263; COM(2017)375
13.07.2017 KOMISJONI ARUANNE kvoodieraldamismeetodi hindamise kohta vastavalt määrusele (EL) nr 517/2014 - COM(2017)377
12.07.2017 Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2009/415/EÜ ülemäärase eelarvepuudujäägi kohta Kreekas- COM(2017) 380
12.07.2017 KOMISJONI MÄÄRUS (EL) …/…, 11.7.2017, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1334/2008 I lisa seoses 4,5-epoksüdets-2(trans)-enaali väljajätmisega Euroopa Liidu lõhna- ja maitseainete loetelust (EMPs kohaldatav tekst) - C(2017) 4737
12.07.2017 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE kaubandus- ja investeerimistõkete kohta 1. jaanuar 2016 – 31. detsember 2016 - COM(2017) 338
12.07.2017 Aruanne - COM(2017) 379
12.07.2017 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Jõustamismääruse kohaldamisala esialgne läbivaatamine - COM(2017) 373
12.07.2017 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel ELi-Türgi assotsiatsiooninõukogus seoses EÜ-Türgi assotsiatsiooninõukogu otsuse nr 1/98 (põllumajandustoodetega kauplemise korra kohta) protokolli nr 2 muutmisega - COM(2017)374
10.07.2017 Ühisettepanek: NÕUKOGU OTSUS liidu seisukoha kohta koostöönõukogus, mis on loodud ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Armeenia Vabariigi vahelise partnerlus- ja koostöölepinguga - JOIN(2017) 24
10.07.2017 Ühisettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mille Euroopa Liit võtab ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Afganistani Islamivabariigi vahelise partnerlus- ja arengukoostöölepingu alusel loodud ühiskomitees seoses ühiskomitee töökorra vastuvõtmise ning kahe töörühma moodustamisega- JOIN(2017) 23
Tagasiside