Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteeriti Pealkiri Sorteeriti Liik Sorteeriti
28.09.2023 Eesti seisukohad direktiivi eelnõu kohta, mis käsitleb karistusi laevade põhjustatud merereostuse eest - COM(2023) 273 Vabariigi Valitsuse seisukohad EL algatusele
22.09.2023 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega määratakse kindlaks seisukoht, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Minamata elavhõbedakonventsiooni osaliste konverentsi viiendal istungil seoses kavatsusega võtta vastu otsus, millega kehtestatakse konventsiooni artikli 11 lõike 2 kohaselt elavhõbedajäätmete künnisväärtused - COM(2023) 541 Euroopa Liidu algatus
22.09.2023 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Minamata elavhõbedakonventsiooni osaliste konverentsi viiendal istungil seoses vastuvõetava otsusega, millega muudetakse kõnealuse konventsiooni A ja B lisa - COM(2023) 542 Euroopa Liidu algatus
22.09.2023 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Seitsmes aastaaruanne Türgi pagulasrahastu kohta - COM(2023) 543 Euroopa Liidu algatus
22.09.2023 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, millega muudetakse 6. juuli 2021. aasta rakendusotsust (EL) (ST 10149/2021, ST 10149/2021 ADD 1) Portugali taaste- ja vastupidavuskavale antud hinnangu heakskiitmise kohta - SWD(2023) 318, COM(2023) 555 Euroopa Liidu algatus
22.09.2023 Koosolekuteade ja esialgne päevakord (Tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervishoid ja tarbijakaitse) 9. oktoober 2023 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
22.09.2023 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE NING EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2019. aasta määruse (EL) 2019/1157 (liidu kodanike isikutunnistuste ning vaba liikumise õigust kasutavatele liidu kodanikele ja nende pereliikmetele väljaantavate elamislubade turvalisuse suurendamise kohta) artikli 13 lõikele 1 - COM(2023) 538 Euroopa Liidu algatus
22.09.2023 Letter - COM(2023) 441 EL algatusega seotud teised dokumendid
21.09.2023 Eesti seisukohad Euroopa Liidu küberalgatuste kohta - COM(2023) 207, COM(2023) 208, COM(2023) 209 Vabariigi Valitsuse seisukohad EL algatusele
21.09.2023 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, millega pikendatakse rakendusotsusega (EL) 2022/382 kehtestatud ajutist kaitset - COM(2023) 546 Euroopa Liidu algatus
21.09.2023 Eesti seisukohad Euroopa Liidu pikaajalise eelarve 2021–2027 muutmise ettepaneku kohta - COM(2023) 335, COM(2023) 336, COM(2023) 337, COM(2023) 338 Vabariigi Valitsuse seisukohad EL algatusele
21.09.2023 Aruanne - COM(2023) 545 Euroopa Liidu algatus
21.09.2023 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Gruusia vahelise assotsieerimislepinguga moodustatud assotsiatsiooninõukogus seoses assotsieerimislepingu XXII lisa muutmisega - COM(2023) 536 Euroopa Liidu algatus
21.09.2023 Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni pankade kriisiohje- ja hoiusekindlustusraamistiku reformi ettepanekute kohta - COM(2023) 225, COM(2023) 226, COM(2023) 227, COM(2023) 228, COM(2023) 229 Vabariigi Valitsuse seisukohad EL algatusele
21.09.2023 Letter - COM(2023) 512 EL algatusega seotud teised dokumendid
21.09.2023 Eesti seisukohad EL justiits- ja siseküsimuste nõukogu 28. septembri 2023. a istungil (siseküsimused) Vabariigi Valitsuse seisukohad Nõukogu/Ülemkogu istungitele/kohtumistele
18.09.2023 Teatis - COVER NOTE From: Secretary-General of the European Commission, signed by Ms Martine DEPREZ, Director No. Cion doc.: C(2023) 6085 final Subject: COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) …/... of 15.9.2023 supplementing Regulation (EU) 2021/888 of the European Parliament and of the Council with provisions on the establishment of a monitoring and evaluation framework for the European Solidarity Corps Programme - SWD(2023) 297, C(2023) 6085 EL algatusega seotud teised dokumendid
18.09.2023 Teatis - COVER NOTE From: Secretary-General of the European Commission, signed by Ms Martine DEPREZ, Director No. Cion doc.: C(2023) 6085 - ANNEX Subject: ANNEX to the COMMISSION DELEGATED REGULATION supplementing Regulation (EU) 2021/888 of the European Parliament and of the Council with provisions on the establishment of a monitoring and evaluation framework for the European Solidarity Corps Programme - SWD(2023) 297, C(2023) 6085 EL algatusega seotud teised dokumendid
18.09.2023 Teatis - COVER NOTE From: Secretary-General of the European Commission, signed by Ms Martine DEPREZ, Director No. Cion doc.: SWD(2023) 297 final Subject: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document COMMISSION DELEGATED REGULATION supplementing Regulation (EU) 2021/888 of the European Parliament and of the Council with provisions on the establishment of a monitoring and evaluation framework for the European Solidarity Corps Programme - SWD(2023) 297, C(2023) 6085 EL algatusega seotud teised dokumendid
18.09.2023 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud Martine DEPREZ, direktor Kättesaamise kuupäev: 15. september 2023 Saaja: Thérèse BLANCHET, Euroopa Liidu Nõukogu peasekretär Komisjoni dok nr: C(2023) 6085 final Teema: KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) …/…, 15.9.2023, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2021/888 Euroopa solidaarsuskorpuse programmi seire- ja hindamisraamistiku kehtestamist käsitlevate sätetega - SWD(2023) 297, C(2023) 6085 EL algatusega seotud teised dokumendid
15.09.2023 Letter - COM(2023) 193 EL algatusega seotud teised dokumendid
15.09.2023 Letter - COM(2023) 192 EL algatusega seotud teised dokumendid
15.09.2023 Teade - NOTE From: General Secretariat of the Council To: Delegations Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the (serious) deficiencies identified in the 2022 evaluation of Iceland on the application of the Schengen acquis in the field of police cooperation - 12984/23 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
15.09.2023 Letter - COM(2023) 445 EL algatusega seotud teised dokumendid
15.09.2023 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Kaheksas aruanne raudteeturu arengu seire kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2012/34/EL artikli 15 lõikele 4 - SWD(2023) 288, COM(2023) 510 Euroopa Liidu algatus
Tagasiside