Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteeriti Pealkiri Sorteeriti Liik Sorteeriti
01.07.2022 Letter - COM(2022) 650 EL algatusega seotud teised dokumendid
01.07.2022 Letter - COM(2022) 655 EL algatusega seotud teised dokumendid
01.07.2022 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1217/2009 seoses põllumajandusliku raamatupidamise andmevõrgu ümberkujundamisega põllumajandusettevõtte kestlikkuse andmevõrguks - SWD(2022) 166, COM(2022) 296 Euroopa Liidu algatus
01.07.2022 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE, komisjonile Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2016. aasta direktiiviga 2016/802/EL (mis käsitleb väävlisisalduse vähendamist teatavates vedelkütustes; kodifitseeritud tekst) antud delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise õiguse kasutamise kohta - COM(2022) 294 Euroopa Liidu algatus
01.07.2022 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Kaubanduspartnerluste jõud: ühiselt rohelise ja õiglase majanduskasvuni - COM(2022) 409 Euroopa Liidu algatus
01.07.2022 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE ELi eelarve vahendite sisse- ja väljavoolu pikaajaline prognoos (2023–2027) - SWD(2022) 175 , COM(2022) 315 Euroopa Liidu algatus
01.07.2022 Parandus - CORRIGENDUM This document corrects COM(2021)558 final/2 Concerns only the ET language version of the annex Missing elements added to annex 4 The text shall read as follows: LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV energiatõhususe kohta, millega muudetakse direktiive 2009/125/EÜ ja 2010/30/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2004/8/EÜ ja 2006/32/EÜ (uuesti sõnastatud) - SWD(2021) 623-627, SEC(2021) 558, COM(2021) 558 EL algatusega seotud teised dokumendid
01.07.2022 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Ühtekuuluvuspoliitika ajakohastamine: paindlik abi territooriumidele (FAST-CARE), et tegeleda Venemaa agressiooni tagajärgedega - COM(2022) 324 Euroopa Liidu algatus
01.07.2022 Ettepanek - COM(2022) 325 Euroopa Liidu algatus
01.07.2022 Teatis - COM(2022) 289 Euroopa Liidu algatus
01.07.2022 Ettepanek: NÕUKOGU SOOVITUS õpiedu saavutamise teede kohta (EMPs kohaldatav tekst) - SWD(2022) 176, COM(2022) 316 Euroopa Liidu algatus
30.06.2022 Eesti seisukohad Euroopa Liidu piiravate meetmete rikkumise kriminaliseerimist käsitleva nõukogu otsuse eelnõu kohta - COM(2022) 247 Vabariigi Valitsuse seisukohad EL algatusele
29.06.2022 Teatis - COVER NOTE From: Senate of the Kingdom of the Netherlands Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on fluorinated greenhouse gases, amending Directive (EU) 2019/1937 and repealing Regulation (EU) No 517/2014 [8042/22 + ADD 1 - COM(2022) 150 final + Annex] - Opinion1 on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2022) 150 EL algatusega seotud teised dokumendid
28.06.2022 Teatis - COVER NOTE From: The Italian Chamber of deputies Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council, Regulation (EU) 2018/1999 of the European Parliament and of the Council and Directive 98/70/EC of the European Parliament and of the Council as regards the promotion of energy from renewable sources, and repealing Council Directive (EU) 2015/652 [doc. 10746/21 - COM(2021) 557] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2021) 557 EL algatusega seotud teised dokumendid
28.06.2022 Teatis - COVER NOTE From: the Romanian Senate Subject: EU Digital COVID Certificate Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2021/953 on a framework for the issuance, verification and acceptance of interoperable COVID-19 vaccination, test and recovery certificates (EU Digital COVID Certificate) to facilitate free movement during the COVID-19 pandemic [5942/22 - COM(2022) 50 final] Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2021/954 on a framework for the issuance, verification and acceptance of interoperable COVID-19 vaccination, test and recovery certificates (EU Digital COVID Certificate) with regard to third-country nationals legally staying or residing in the territories of Member States during the COVID-19 pandemic [5943/22 - COM(2022) 55 final] ‒ Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2022) 50, COM(2022) 55 EL algatusega seotud teised dokumendid
28.06.2022 Koosolekuteade ja esialgne päevakord (majandus- ja rahandusküsimused) 12. juuli 2022 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
27.06.2022 Teatis - COVER NOTE From: The Portuguese Parliament Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on protecting persons who engage in public participation from manifestly unfounded or abusive court proceedings (“Strategic lawsuits against public participation”) [8529/22 - COM (2022) 177 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM (2022) 177 EL algatusega seotud teised dokumendid
22.06.2022 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, EUROOPA ÜLEMKOGULE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE EUROOPA TULEVIKU KONVERENTS Visioonist reaalsuseks - COM(2022) 404 Euroopa Liidu algatus
22.06.2022 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS millega kehtestatakse seoses Venemaa sissetungiga Ukrainasse ajutised erimeetmed seoses Ukraina poolt tema õigusaktide kohaselt välja antud juhidokumentidega (EMPs kohaldatav tekst) - COM(2022) 313 Euroopa Liidu algatus
22.06.2022 Ettepanek - COM(2022) 314 Euroopa Liidu algatus
22.06.2022 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Reini laevaliikluse keskkomisjonis seoses Reini jõel tegutsevate laevameeskondade töökorraldust käsitleva muudetud korra (RPN) vastuvõtmisega - COM(2022) 290 Euroopa Liidu algatus
22.06.2022 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, mis käsitleb 10. ja 11. Euroopa Arengufondi projektidest vabanenud vahendite eraldamist, et rahastada Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna (AKV) riikides meetmeid toiduga kindlustatuse kriisi ja majandusšoki leevendamiseks, mille on põhjustanud Venemaa agressioonisõda Ukraina vastu - COM(2022) 306 Euroopa Liidu algatus
20.06.2022 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu ja Ukraina vahelise autokaubaveo lepingu Euroopa Liidu nimel allkirjastamise ja selle ajutise kohaldamise kohta - COM(2022) 307 Euroopa Liidu algatus
20.06.2022 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu ja Ukraina vahelise autokaubaveo lepingu sõlmimise kohta Euroopa Liidu nimel - COM(2022) 308 Euroopa Liidu algatus
20.06.2022 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu ja Moldova Vabariigi vahelise autokaubaveo lepingu sõlmimise kohta Euroopa Liidu nimel - COM(2022) 309 Euroopa Liidu algatus
Tagasiside