Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteerti Pealkiri Sorteerti Liik Sorteerti
20.01.2017 Aruanne - COM(2017) 22 EL dokument
19.01.2017 KOMISJONI TEATIS NÕUKOGULE vastavalt nõukogu direktiivi 2006/112/EÜ artiklile 395 COM(2017) 24 EL dokument
19.01.2017 Aruanne - SWD(2017) 14; SWD(2017) 20; COM(2017) 29 EL dokument
19.01.2017 Aruanne - SWD(2017) 17; COM(2017) 31 EL dokument
19.01.2017 Eesti seisukohad eurorühma 26. jaanuari 2017. a kohtumisel ja Euroopa Liidu majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu (ECOFIN) 27. jaanuari 2017. a istungil EL dokument
19.01.2017 Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/98/EÜ III lisa ohtliku omaduse HP 14 („keskkonnaohtlik“) osas (EMPs kohaldatav tekst) - COM(2017) 23 EL dokument
18.01.2017 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Schengeni infosüsteemi käsitlevate Schengeni acquis’ sätete kohaldamise kohta Horvaatia Vabariigis - COM(2017) 17 EL dokument
18.01.2017 Letter - SWD(2017) 7; SWD(2017) 8; COM(2017) 11 EL dokument
18.01.2017 Letter - SWD(2016) 377; SWD(2016) 378; COM(2016) 854 EL dokument
17.01.2017 Letter - COM(2016) 731 EL dokument
17.01.2017 Letter - COM(2016) 821 EL dokument
17.01.2017 Letter - SWD(2017) 12; COM(2017) 14 EL dokument
17.01.2017 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE, milles antakse hinnang merestrateegia raamdirektiivil põhinevatele liikmesriikide seireprogrammidele - SWD(2017) 1; COM(2017) 3 EL dokument
17.01.2017 KOMISJONI OTSUS, 16.1.2017, millega kiidetakse Euroopa Liidu nimel heaks Euroopa Majandusühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise 22. juuli 1972. aasta lepingu protokolli nr 2 II ja III tabeli ja IV tabeli punkti b muutmine töödeldud põllumajandustoodete suhtes kohaldatavate sätete osas - C(2017) 74 EL dokument
16.01.2017 COM(2016) 750/Letter EL dokument
16.01.2017 Ettepanek - SWD(2016) 439; SWD(2016) 442; COM(2016) 824 EL dokument
16.01.2017 Ettepanek - SWD(2016) 437; SWD(2016) 438; COM(2016) 823 EL dokument
16.01.2017 Ettepanek - SWD(2016) 462; SWD(2016) 463; COM(2016) 822 EL dokument
16.01.2017 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, millega kehtestatakse teenustega seotud autoriseerimisskeemidest ja nõuetest teatamise kord ning muudetakse direktiivi 2006/123/EÜ ja määrust (EL) nr 1024/2012, mis käsitleb siseturu infosüsteemi kaudu tehtavat halduskoostööd SWD(2016) 434; SWD(2016) 435; COM(2016) 821 EL dokument
16.01.2017 Teatis - SWD(2016) 436; COM(2016) 820 EL dokument
16.01.2017 ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Uuendatud partnerlus Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikidega - SWD(2016) 380; SWD(2016) 381; JOIN(2016) 52 EL dokument
16.01.2017 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2004/37/EÜ töötajate kaitse kohta tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest SWD(2017) 7; SWD(2017) 8; COM(2017) 11 EL dokument
16.01.2017 Teatis - COVER NOTE From: Spanish Parliament Subject: Proposal for a Council Directive on a Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB) [doc. 13731/16 FISC 171 - COM(2016) 683 final] Proposal for a Council Directive on a Common Corporate Tax Base (CCTB) [doc. 13730/16 FISC 170 IA 99 - COM(2016) 685 final] Proposal for a Council Directive on Double Taxation Dispute Resolution Mechanisms in the European Union [doc. 13732/16 FISC 172 IA 100 - COM(2016) 686 final] Proposal for a Council Directive amending Directive (EU) 2016/1164 as regards hybrid mismatches with third countries COM(2016) 683; COM(2016) 685; COM(2016) 686; COM(2016) 687 EL dokument
16.01.2017 Teatis - COM(2016) 686; COM(2016) 687 EL dokument
16.01.2017 Teatis - COVER NOTE From: Cortes Generales Subject: Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council on the participation of the Union in the Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area (PRIMA) jointly undertaken by several Member States [doc. 13296/16 RECH 288 MED 52 AGRI 556 MIGR 184 CODEC 1478 - COM(2016) 662 EL dokument
Tagasiside