Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteerti Pealkiri Sorteerti Liik Sorteerti
25.05.2017 EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3547. istung (põllumajandus ja kalandus ) 12. juuni 2017
24.05.2017 KOMISJONI TEATIS NÕUKOGULE JA EUROOPA PARLAMENDILE Finantsraamistiku tehniline kohandamine 2018. aastaks vastavalt kogurahvatulu muutustele (ESA 2010) (nõukogu määruse nr 1311/2013 (millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020) artikkel 6) COM(2017) 220
24.05.2017 Letter / COM(2017) 208
24.05.2017 3546. istung (justiits- ja üldasjad) 8. ja 9. juuni 2017
24.05.2017 EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3545. istung (transport, telekommunikatsioon, energeetika) 8. ja 9. juuni 2017
23.05.2017 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta direktiivi 2011/83/EL (tarbija õiguste kohta, millega muudetakse nõukogu direktiivi 93/13/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 1999/44/EÜ ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 85/577/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 97/7/EÜ) kohaldamise kohta - SWD(2017) 169; SWD(2017) 170; COM(2017) 259
23.05.2017 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, millega muudetakse Saint Vincenti ja Grenadiinide osas rakendusotsust 2014/170/EL, millega kehtestatakse ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vastases võitluses koostööd mittetegevate kolmandate riikide nimekiri COM(2017) 243
23.05.2017 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, millega muudetakse Komooride osas rakendusotsust 2014/170/EL, millega kehtestatakse ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vastases võitluses koostööd mittetegevate kolmandate riikide nimekiri COM(2017) 241
23.05.2017 Ettepanek - COM(2017) 273
23.05.2017 Letter - COM(2017) 257
22.05.2017 Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) nr 1387/2013, millega peatatakse teatavatele põllumajandus- ja tööstustoodetele kehtestatud ühise tollitariifistiku ühepoolsete tollimaksude kohaldamine COM(2017) 245
22.05.2017 Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) nr 1388/2013, millega avatakse teatavaid põllumajandus- ja tööstustooteid hõlmavad ühepoolsed liidu tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine COM(2017) 244
22.05.2017 Soovitus - COM(2017) 532
22.05.2017 Soovitus - COM(2017) 527
22.05.2017 Soovitus - COM(2017) 526
22.05.2017 Soovitus - COM(2017) 531
22.05.2017 Soovitus - COM(2017) 525
22.05.2017 Soovitus - COM(2017) 530
22.05.2017 Teatis - COM(2017) 500
22.05.2017 Soovitus - COM(2017) 524
22.05.2017 Soovitus - COM(2017) 523
22.05.2017 Soovitus - COM(2017) 521
22.05.2017 Soovitus - COM(2017) 519
22.05.2017 Soovitus - COM(2017) 518
22.05.2017 Soovitus - COM(2017) 517
Tagasiside