Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteeriti Pealkiri Sorteeriti Liik Sorteeriti
12.01.2021 Ettepanek - COM(2021) 16 Euroopa Liidu algatus
12.01.2021 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Euroopa Majanduspiirkonna lepinguga loodud EMP ühiskomitees seoses EMP lepingu protokolli nr 10 (mis käsitleb kaubaveoga seotud kontrolli ja formaalsuste lihtsustamist ning tolli turvameetmeid) IIa peatüki ning I ja II lisa muutmisega COM(2021) 4 Euroopa Liidu algatus
11.01.2021 Teatis - COVER NOTE Subject: Amended proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a common procedure for international protection in the Union and repealing Directive 2013/32/EU COM (2020)611 EL algatusega seotud teised dokumendid
11.01.2021 Teatis - COVER NOTE Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on asylum and migration management and amending Council Directive (EC) 2003/109 and the proposed Regulation (EU) XXX/XXX [Asylum and Migration Fund] COM (2020)610 EL algatusega seotud teised dokumendid
11.01.2021 Teatis - COVER NOTE From: The Spanish Parliament Subject: Amended proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the establishment of 'Eurodac' for the comparison of biometric data for the effective application of Regulation (EU) XXX/XXX [Regulation on Asylum and Migration Management] and of Regulation (EU) XXX/XXX [Resettlement Regulation], for identifying an illegally staying third-country national or stateless person and on requests for the comparison with Eurodac data by Member States' law enforcement authorities and Europol for law enforcement purposes and amending Regulations (EU) 2018/1240 and (EU) 2019/818 COM (2020)614 EL algatusega seotud teised dokumendid
11.01.2021 Teatis - COVER NOTE No. prev. doc.: ST 11207/20 - COM (2020)613 Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL addressing situations of crisis and force majeure in the field of migration and asylum. COM (2020)613 EL algatusega seotud teised dokumendid
11.01.2021 Koosolekuteade ja esialgne päevakord (välisasjad) 25. jaanuar 2021 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
08.01.2021 Euroopa Liidu Nõukogu istung (põllumajandus ja kalandus) 25. jaanuar 2021 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
08.01.2021 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE TEINE PUHTA ÕHU POLIITIKA ARUANNE COM(2021) 3 Euroopa Liidu algatus
07.01.2021 Otsus - COMMISSION IMPLEMENTING DECISION of 7.1.2021 on the request for registration of the European citizens’ initiative entitled ‘Civil society initiative for a ban on biometric mass surveillance practices’ C(2021) 32 Euroopa Liidu algatus
06.01.2021 Euroopa Liidu Nõukogu istung (majandus, rahandus) 19. jaanuar 2021 jääb ära Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
06.01.2021 Teatis - COVER NOTE From: The Spanish Parliament Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL introducing a screening of third country nationals at the external borders and amending Regulations (EC) No 767/2008, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240 and (EU) 2019/817 [11224/20 - COM (2020) 612 - 5038/21 Euroopa Liidu algatus
05.01.2021 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Rahvusvahelise Süvamerepõhja Organisatsiooni nõukogu ja assamblee koosolekutel - COM(2021) 1 Euroopa Liidu algatus
05.01.2021 Ettepanek: NÕUKOGU SOOVITUS COVID-19 antigeeni kiirtestide ELis kasutamise, valideerimise ja vastastikuse tunnustamise ühise raamistiku kohta - COM(2020) 849 Euroopa Liidu algatus
04.01.2021 Euroopa Liidu Nõukogu istung (majandus ja rahandus) 19. jaanuar 2021 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
04.01.2021 Letter - COM(2020) 853 EL algatusega seotud teised dokumendid
04.01.2021 Letter - COM(2020) 852 EL algatusega seotud teised dokumendid
30.12.2020 KOMISJONI OTSUS, 29.12.2020 Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi valitsuse ja Euroopa Aatomienergiaühenduse vahelise tuumaenergia ohutut ja rahuotstarbelist kasutamist käsitleva koostöölepingu sõlmimise kohta Euroopa Komisjoni poolt ja selle ajutise kohaldamise kohta ning ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise kaubandus- ja koostöölepingu sõlmimise kohta Euroopa Komisjoni poolt Euroopa Aatomienergiaühenduse nimel ja selle ajutise kohaldamise kohta C(2020) 9660 Euroopa Liidu algatus
29.12.2020 Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi piisava miinimumpalga kohta Euroopa Liidus eelnõu suhtes - COM(2020) 682 Vabariigi Valitsuse seisukohad EL algatusele
29.12.2020 Eesti seisukohad Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise kaubandus– ja koostöölepingu, salastatud teabe vahetamise ja kaitse julgeolekukorda käsitleva lepingu ning tuumaenergia ohutut ja rahumeelset kasutamist käsitleva lepingu allkirjastamise, ajutise kohaldamise ja sõlmimise kohta Vabariigi Valitsuse seisukohad EL algatusele
28.12.2020 Komisjoni töödokument - SWD(2020) 403 Euroopa Liidu algatus
28.12.2020 Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega kiidetakse heaks Euroopa Komisjoni poolt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi valitsuse ja Euroopa Aatomienergiaühenduse vahelise tuumaenergia ohutut ja rahuotstarbelist kasutamist käsitleva koostöölepingu sõlmimine ning Euroopa Komisjoni poolt Aatomienergiaühenduse nimel ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise kaubandus- ja koostöölepingu sõlmimine COM(2020)857 Euroopa Liidu algatus
28.12.2020 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise kaubandus- ja koostöölepingu ning Euroopa Liidu ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise salastatud teabe vahetamise ja kaitse julgeolekukorda käsitleva lepingu liidu nimel sõlmimise kohta COM(2020)856 Euroopa Liidu algatus
28.12.2020 Komisjoni töödokument - SWD(2020) 402 Euroopa Liidu algatus
28.12.2020 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise kaubandus- ja koostöölepingu ning Euroopa Liidu ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise salastatud teabe vahetamise ja kaitse julgeolekukorda käsitleva lepingu liidu nimel allkirjastamise ja ajutise kohaldamise kohta COM(2020)855 Euroopa Liidu algatus
Tagasiside