Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteerti Pealkiri Sorteerti Liik Sorteerti
20.02.2017 EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3524. istung (põllumajandus ja kalandus) 6. märts 2017 EL dokument
20.02.2017 Parandus - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Tax Policies in the European Union 2016 Survey SWD(2016) 383 EL dokument
20.02.2017 COM(2017) 47/Letter EL dokument
20.02.2017 Parandus - ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, EUROOPA ÜLEMKOGULE JA NÕUKOGULE Ränne Vahemere keskosa rändeteel. Rändevoogude haldamine ja inimelude päästmine JOIN(2017) 4 EL dokument
20.02.2017 Euroopa Liidu Nõukogu 3526. istung (üldasjad) 7. märts 2017 EL dokument
20.02.2017 Euroopa Liidu Nõukogu 3525. istung (välisasjad) 6. märts 2017 EL dokument
20.02.2017 Teatis - COVER NOTE From: Parliament of Portugal Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on integrated farm statistics and repealing Regulations (EC) No 1166/2008 and (EU) No 1337/2011 [doc. 15485/16 - AGRI 674 AGRIORG 104 AGRISTR 77 STATIS 104 AGRIFIN 124 - COM (2016) 786 EL dokument
20.02.2017 Teatis - COVER NOTE From: the Italian Senate Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulations (EU) No 1316/2013 and (EU) No 283/2014 as regards the promotion of Internet connectivity in local communities [doc. 12259/16 TELECOM 170 FC 53 CODEC 1275 - COM(2016) 589 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2016) 589 EL dokument
20.02.2017 Teatis - COVER NOTE From: the Italian Senate Subject: Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council establishing the European Electronic Communications Code (Recast) [doc. 12252/16 TELECOM 165 COMPET 486 MI 578 CONSOM 215 IA 72 CODEC 1269 - COM(2016) 590 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2016) 590 EL dokument
20.02.2017 Teatis-COVER NOTE From: Portuguese Parliament Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC) No 1059/2003 as regards the territorial typologies (Tercet) doc. 15597/16 STATIS 105 REGIO 111 CODEC 1902 - COM(2016) 788 final - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2016) 788 EL dokument
17.02.2017 Teatis - COVER NOTE From: the Italian Senate Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Body of European Regulators for Electronic Communications [doc. 12257/16 TELECOM 166 COMPET 489 MI 579 CONSOM 216 IA 73 CODEC 1273 - COM(2016) 591 EL dokument
17.02.2017 Aruanne - COM(2017) 78 EL dokument
16.02.2017 EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3523. istung (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused) 03. märts 2017 EL dokument
15.02.2017 Letter - COM(2017) 10 EL dokument
15.02.2017 Ettepanek - COM(2017) 85 EL dokument
15.02.2017 Ühisettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mille liit võtab ELi ja Alžeeria partnerluse prioriteetide vastuvõtmise küsimuses assotsiatsiooninõukogus, mis on loodud Euroopa – Vahemere piirkonna lepinguga, millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Alžeeria Demokraatliku Rahvavabariigi vahel - JOIN(2017) 7 EL dokument
14.02.2017 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE tööjõukuluindeksit käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 450/2003 rakendamise kohta COM(2017) 71 EL dokument
13.02.2017 KOMISJONI ARUANNE NÕUKOGULE JA EUROOPA PARLAMENDILE Programmi „Õigusemõistmine tsiviilasjades‟ (2007-2013) järelhindamise aruanne COM(2017) 59 EL dokument
13.02.2017 KOMISJONI ARUANNE NÕUKOGULE JA EUROOPA PARLAMENDILE Programmi „Põhiõigused ja kodakondsus“ (2007-2013) järelhindamise aruanne COM(2017) 69 EL dokument
13.02.2017 EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3522. istung (keskkond) 28. veebruar 2017 EL dokument
13.02.2017 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS millega kehtestatakse Euroopa Liidu nimel konventsiooniosaliste konverentsil võetav seisukoht seoses Rotterdami konventsiooni III lisa muudatustega-COM(2017) 73 EL dokument
13.02.2017 Eesti seisukohtade täiendamine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ eesmärgiga hoogustada heitkoguste kulutõhusat vähendamist ja investeeringuid, mis toetavad süsinikdioksiidiheite vähendamist, eelnõu kohta COM(2015) 337 EL dokument
10.02.2017 EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3521. istung (transport, telekommunikatsioon ja energeetika) 27. veebruar 2017 EL dokument
10.02.2017 Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni äriühingu tulumaksu reformi paketi kohta Euroopa Liidus COM(2016) 683; COM(2016) 685; COM(2016) 686; COM(2016) 687 EL dokument
09.02.2017 Letter - COM(2016) 863 EL dokument
Tagasiside