Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteerti Pealkiri Sorteerti Liik Sorteerti
02.07.2020 Ettepanek - SWD(2020) 124; COM(2020) 277 Euroopa Liidu algatus
02.07.2020 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Noorte tööhõive toetus: töösild järgmise põlvkonna jaoks COM(2020) 276 Euroopa Liidu algatus
02.07.2020 Ettepanek - SWD(2020) 123; COM(2020) 275 Euroopa Liidu algatus
02.07.2020 Komisjoni teatis - SWD(2020) 121;SWD(2020) 122; COM(2020) 274 Euroopa Liidu algatus
02.07.2020 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE nõukogu 13. juuni 2002. aasta raamotsuse (Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta) rakendamise kohta COM(2020) 270 Euroopa Liidu algatus
02.07.2020 Teatis - COVER NOTE From: The Senate of Romania Subject: Joint Proposal for a RECOMMENDATION OF THE COUNCIL TO THE EUROPEAN COUNCIL on the adoption of a decision identifying the strategic objectives of the Union to be pursued through the EU Action Plan on Human Rights and Democracy 2020- 2024 [doc. 7030/20 - JOIN(2020) 6 EL algatusega seotud teised dokumendid
02.07.2020 Teatis - COVER NOTE From: Romanian Senate Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the framework for achieving climate neutrality and amending Regulation (EU) 2018/1999 (European Climate Law) [6547/20 - COM (2020) 80 EL algatusega seotud teised dokumendid
01.07.2020 SAATEMÄRKUSED - Teema: Komisjoni aruanne 2019. aasta aruanne subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamise kohta ning suhete kohta liikmesriikide parlamentidega COM(2020) 272 EL algatusega seotud teised dokumendid
01.07.2020 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega määratakse kindlaks ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja teiselt poolt Vaikse ookeani piirkonna riikide vahelise majanduspartnerluse vahelepingu alusel moodustatud kaubanduskomitees Euroopa Liidu nimel võetav seisukoht seoses lepingu muutmisega, et võtta arvesse Samoa Iseseisvusriigi ühinemist COM(2020) 273 Euroopa Liidu algatus
01.07.2020 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE ELi eelarve vahendite tulevase sisse- ja väljavoolu pikaajaline prognoos (2021–2025) COM(2020) 298 Euroopa Liidu algatus
01.07.2020 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise süsteemide sidumise lepinguga asutatud ühiskomitees seoses sidumislepingu I ja II lisa muutmise ja ühenduse tehnilise standardi vastuvõtmisega COM(2020) 271 Euroopa Liidu algatus
30.06.2020 KOMISJONI ARUANNE 2019. AASTA ARUANNE SUBSIDIAARSUSE JA PROPORTSIONAALSUSE PÕHIMÕTTE KOHALDAMISE KOHTA NING SUHETE KOHTA LIIKMESRIIKIDE PARLAMENTIDEGA COM(2020) 272 Euroopa Liidu algatus
30.06.2020 Letter / COM(2020) 260 EL algatusega seotud teised dokumendid
30.06.2020 Parandus - KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Turism ja transport 2020. aastal ja pärast seda COM(2020) 550 EL algatusega seotud teised dokumendid
30.06.2020 Teatis - COM(2020) 290 Euroopa Liidu algatus
30.06.2020 Teatis - COM(2020) 289 Euroopa Liidu algatus
30.06.2020 Teatis - COM(2020) 288 Euroopa Liidu algatus
29.06.2020 EUROOPA LIIDU NÕUKOGU istung (välisasjad) 13. juuli 2020 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
26.06.2020 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, millega muudetakse nõukogu rakendusotsust (EL) 2018/1696 määruse (EL) 2017/1939 (millega rakendatakse tõhustatud koostööd Euroopa Prokuratuuri asutamisel) artikli 14 lõikega 3 ette nähtud valikukomisjoni tööeeskirjade kohta COM(2020) 279 Euroopa Liidu algatus
26.06.2020 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel ühelt poolt Euroopa Ühenduse ning teiselt poolt Taani valitsuse ja Fääri saarte kohaliku valitsuse vahel sõlmitud kokkuleppega moodustatud ühiskomitees kõnealuse kokkuleppe protokollide nr 1 ja nr 4 muudatuste vastuvõtmise küsimuses COM(2020) 267 Euroopa Liidu algatus
26.06.2020 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE direktiivi (EL) 2016/2284, mis käsitleb teatavate õhusaasteainete riiklike heitkoguste vähendamist, rakendamisel tehtud edusammude kohta COM(2020) 266 Euroopa Liidu algatus
26.06.2020 Ettepanek: NÕUKOGU SOOVITUS, mis käsitleb Euroopa Liitu mittehädavajaliku reisimise ajutist piiramist COM(2020) 287 Euroopa Liidu algatus
26.06.2020 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Ohvrite õigusi käsitlev ELi strateegia (2020–2025) COM(2020) 258 Euroopa Liidu algatus
25.06.2020 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Andmekaitse kodanike võimestajana ja ELi valmistumine digiüleminekuks – isikuandmete kaitse üldmääruse kohaldamise kaks esimest aastat SWD(2020) 115; COM(2020) 264 Euroopa Liidu algatus
25.06.2020 Teavitus - COM(2020) 262 Euroopa Liidu algatus
Tagasiside