Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 22.08.2018
Juhtivkomisjon: Maaelukomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Aivar Kokk
Vastutav ametnik: Ülle Särgava

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõu näeb ette loobumise geneetiliselt muundatud (GM) põllukultuuride asukohtade ja käitlejate andmekogu loomisest, selle asemel luuakse võimalus asjakohaste andmete kandmiseks taimetervise registrisse. Samuti tuleb eelnõu kohaselt edaspidi GM põllukultuuri kasvatamiseks saavutada eelnevalt kokkulepe mesinikuga, kelle mesilaspere jääb põllust kuni kolme kilomeetri kaugusele. GM põllukultuuri käitlemiseks, mis hõlmab Euroopa Liidu turustamisloa alusel nende kasvatamist põllul, kasvatamisega seotud vedu (enne külvi põllule ja pärast saagikoristust ladustamisele) ning ladustamist enne turustamist, tuleb esitada majandustegevusteade Põllumajandusametile. Euroopa Liidus, sealhulgas Eestis, on lubatud kasvatada ainult üht GM põllukultuuri – maisi MON 810. Selle maisiliini sordid on aretatud kasvatamiseks lõunapoolsetes piirkondades ja seepärast ei ole seni ükski põllumajandustootja Eestis lubatud GM põllukultuuri kasvatamise vastu huvi tundnud. Eestis ei kasvatata hetkel GM põllukultuure, seetõttu puudub vajadus uue riikliku andmekogu asutamiseks. Kehtiva seaduse kohaselt peab GM põllukultuuri kasvatada sooviv isik teavitama kirjalikult GM põllukultuuri käitlemise kavatsusest mesila omanikku, kui mesila asub kuni kolme kilomeetri kaugusel põllumaast. Teavitamise kohustusest loobutakse, kuna mesitarust kolme kilomeetrise raadiuse juures on mee saastumine GMO-dega üsna tõenäoline. Seega ei anna üksnes teavitamine vajalikku tulemust ning hilisemate vaidluste vältimiseks on oluline saavutada kokkulepe, millega mesinik muu hulgas avaldab nõusolekut mee võimalikuks saastumiseks GMO-dega ja arvestab sellega kaasnevate tagajärgedega.

Tekstid

681 SE Eelnõu menetluskäik

22.08.2018
Algatatud
22.08.2018
Menetlusse võetud
10.09.2018
Komisjoni istung esmaspäev, 10.09.2018 11:10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 10.10.2018 14:00
Otsus: Määrata ettekandjaks maaelukomisjoni esimees Aivar Kokk
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seadusele 10 tööpäeva s.o 24.10.2018 kell 17.15 24.10.2018 17:15
10.10.2018
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 10.10.2018 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
05.11.2018
Komisjoni istung esmaspäev, 5.11.2018 11:10
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis
19.11.2018
Komisjoni istung esmaspäev, 19.11.2018 11:10
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis 20.11.2018
20.11.2018
Komisjoni istung teisipäev, 20.11.2018 14:00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 05.12.2018 14:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus
Otsus: Saata eelnõu 681 SE kolmandale lugemisele, kui teine lõpetatakse, 12.12.2018
26.11.2018
Saadetud kolmandale lugemisele
26.11.2018
Komisjoni istung esmaspäev, 26.11.2018
Otsus: Muuta eelnõu 681 SE kolmanda lugemise kuupäeva ja määrata selleks 19.12.2018
05.12.2018
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 5.12.2018 14:00
Otsus: Teine lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
11.02.2019
Komisjoni istung esmaspäev, 11.02.2019 11:10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 20.02.2019 14:00
Otsus: Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus
20.02.2019
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 20.02.2019 14:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
22.02.2019
Saadetud Vabariigi Presidendile
07.03.2019
Välja kuulutatud
15.03.2019
Avaldatud Riigi Teatajas
22.08.2018
Algatatud
22.08.2018
Menetlusse võetud
10.09.2018
Komisjoni istung esmaspäev, 10.09.2018 11:10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 10.10.2018 14:00
Otsus: Määrata ettekandjaks maaelukomisjoni esimees Aivar Kokk
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seadusele 10 tööpäeva s.o 24.10.2018 kell 17.15 24.10.2018 17:15
10.10.2018
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 10.10.2018 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
05.11.2018
Komisjoni istung esmaspäev, 5.11.2018 11:10
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis
19.11.2018
Komisjoni istung esmaspäev, 19.11.2018 11:10
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis 20.11.2018
20.11.2018
Komisjoni istung teisipäev, 20.11.2018 14:00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 05.12.2018 14:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus
Otsus: Saata eelnõu 681 SE kolmandale lugemisele, kui teine lõpetatakse, 12.12.2018
26.11.2018
Saadetud kolmandale lugemisele
26.11.2018
Komisjoni istung esmaspäev, 26.11.2018
Otsus: Muuta eelnõu 681 SE kolmanda lugemise kuupäeva ja määrata selleks 19.12.2018
05.12.2018
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 5.12.2018 14:00
Otsus: Teine lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
11.02.2019
Komisjoni istung esmaspäev, 11.02.2019 11:10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 20.02.2019 14:00
Otsus: Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus
20.02.2019
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 20.02.2019 14:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
22.02.2019
Saadetud Vabariigi Presidendile
07.03.2019
Välja kuulutatud
15.03.2019
Avaldatud Riigi Teatajas

Arvamused

  • 25.10.2018

    Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja (EPKK) arvamus geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse ja taimekaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu 681 SE kohta

  • 16.10.2018

    Geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse ja taimekaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu 681 SE menetlemine Riigikogus

  • 11.10.2018

    Geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse ja taimekaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu 681 SE menetlemine Riigikogus

Tagasiside