Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 28.09.2015
Juhtivkomisjon: Keskkonnakomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Rein Ratas
Vastutav ametnik: Elle Kaur

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga täpsustatakse ja tõhustatakse keskkonnaseire korraldust, kaasajastatakse sätteid ja viiakse keskkonnaseadustiku keskkonnaseire seadus kooskõlla teiste keskkonnaseadustiku seadustega. Eelnõu keskendub peamiselt seire korraldusele. Eelnõu sätestab vastutavate täitjate kohustused, seirejaamade ja -alade rajamise ning seire käigus saadud andmete töötlemise ja hoidmise korra. Eelnõus sätestatakse ka riikliku keskkonnaseire programmi koostamise ja selle allprogrammide teostamise korra üldpõhimõtted ning täpsustatakse seires osalejate ülesandeid, lähtudes vajadusest suurendada vastutust andmete eest, säilitada kogutud andmed ja tagada nende õigsus, hooldada seirejaamu ja -alasid ning kaasata teadlasi ja eksperte ulatuslikumaks ja põhjalikumaks seiretulemuste analüüsimiseks ning prognooside koostamiseks, sh ka keskkonnaseisundile hinnangu andmiseks. Riiklikku keskkonnaseiret korraldab ja koordineerib Keskkonnaministeerium. Eelnõus täpsustatakse ka keskkonnaseisundist ja selle muutustest avalikkuse kiire teavitamise korda.

Tekstid

100 SE Eelnõu menetluskäik

28.09.2015
Algatatud
29.09.2015
Menetlusse võetud
19.10.2015
Komisjoni istung esmaspäev, 19.10.2015 11:00
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis
16.11.2015
Komisjoni istung esmaspäev, 16.11.2015 11:00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 25.11.2015 14:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 09.12.2015 16:00
Otsus: Määrata ettekandjaks keskkonnakomisjoni aseesimees R. Ratas
25.11.2015
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 25.11.2015 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
11.04.2016
Komisjoni istung esmaspäev, 11.04.2016 11:00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 20.04.2016 14:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek saata eelnõu kolmandale lugemisele, kui teine lugemine lõpetatakse, 04.05.2016 14:00
Otsus: Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus
Otsus: Muuta eelnõu täiskogus arutamise kuupäeva ja määrata selleks 21.04.2016 10:00
20.04.2016
Täiskogu korraline istung neljapäev, 21.04.2016 10:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
Lisad
Stenogramm
04.05.2016
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 4.05.2016 14:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
04.05.2016
Saadetud Vabariigi Presidendile
11.05.2016
Välja kuulutatud
18.05.2016
Avaldatud Riigi Teatajas
28.09.2015
Algatatud
29.09.2015
Menetlusse võetud
19.10.2015
Komisjoni istung esmaspäev, 19.10.2015 11:00
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis
16.11.2015
Komisjoni istung esmaspäev, 16.11.2015 11:00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 25.11.2015 14:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 09.12.2015 16:00
Otsus: Määrata ettekandjaks keskkonnakomisjoni aseesimees R. Ratas
25.11.2015
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 25.11.2015 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
11.04.2016
Komisjoni istung esmaspäev, 11.04.2016 11:00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 20.04.2016 14:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek saata eelnõu kolmandale lugemisele, kui teine lugemine lõpetatakse, 04.05.2016 14:00
Otsus: Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus
Otsus: Muuta eelnõu täiskogus arutamise kuupäeva ja määrata selleks 21.04.2016 10:00
20.04.2016
Täiskogu korraline istung neljapäev, 21.04.2016 10:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
Lisad
Stenogramm
04.05.2016
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 4.05.2016 14:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
04.05.2016
Saadetud Vabariigi Presidendile
11.05.2016
Välja kuulutatud
18.05.2016
Avaldatud Riigi Teatajas
Tagasiside
 

Prindi

Elle Kaur

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraad)
 • Eriala
  Euroopa õpingud ( - 2008)
 • Õppeasutus
  Tartu Ülikool

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Psühholoogia ( - 1990)
 • Õppeasutus
  Tartu Riiklik Ülikool

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Õigusteadus ( - 1980)
 • Õppeasutus
  Tartu Riiklik Ülikool