Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 08.03.2021
Juhtivkomisjon: Keskkonnakomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Jevgeni Ossinovski
Vastutav ametnik: Elle Kaur

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga ajakohastatakse sätteid, et tagada EL-i õiguse rakendamine. Euroopa Komisjon on kehtestanud uued Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi (EL HKS) rakendavad määrused. Samuti on EL andnud rakendusmääruse moderniseerimisfondi kohta. Nende eesmärk on hoogustada heitkoguste kulutõhusat vähendamist ja süsinikdioksiidiheite vähendamist toetavaid investeeringuid. Määrustes on sätestatud ELi HKSi toimimise üksikasjad neljandaks kauplemisperioodiks aastatel 2021–2030. Eelnõu kohaselt muudetakse paindlikumaks tasuta lubatud heitkoguse ühikute eraldamine käitlejate jaoks. See vähendab halduskoormust, kuna käitajatel on võimalik aruannet, mille põhjal ühikuid kohandatakse, esitada koos heitkoguse aruandega 25. märtsiks. Ühikute jooksev kohandamine igal aastal tagab õiglasema ühikute eraldamise. Eelnõuga määratakse edaspidi moderniseerimisfondi vahendite kasutamise jaotus ja vahendite kasutamise eest vastutavad ministrid riigi eelarvestrateegias. Eelarvestrateegias otsustatud meetmetega on võimalik suunata moderniseerimisfondi vahendid riigile olulistesse valdkondadesse, et saavutada kliima- ja energiapoliitika eesmärke. Samuti võimaldab see luua igale meetmele ühtsed alused kõikidele taotlejatele konkreetsesse valdkonda investeerimiseks. Erinevate meetmete kaudu on võimalik toetada taastuvenergia, energiatõhususe, energia salvestamise, energiavõrkude moderniseerimise projektide elluviimist, samuti vähese CO2-heitega majandusele õiglast üleminekut piirkondades, mis tuginevad suure CO2-heitega majandusele, näiteks Ida-Virumaal. Samuti on võimalik toetada moderniseerimisfondi vahenditest erinevate meetmetega energiatõhususe arendamist transpordi, hoonete, põllumajanduse ja jäätmete valdkonnas. Jagatud kohustuse määruse alusel on Eestil kohustuslikud iga-aastased kasvuhoonegaaside heite piiramise sihttasemed aastateks 2021–2030 transpordi, põllumajanduse, jäätmekäitluse, tööstuslike protsesside ja väikesemahulise energiatootmise sektorites. Eesmärkide täitmise tagamiseks on liikmesriikidel lubatud määruse alusel loodud heitkoguse ühikutega omavahel kaubelda. Seega sätestatakse jagatud kohustuse määruse sektorites heitkoguse ühikutega kauplemise põhimõtted ning kauplemise korraldamise, müügi- ja ostulepingute, kauplemisest saadud vahendite kasutamise tingimused ja kord ning taotleja kohustused.

Tekstid

345 SE Eelnõu menetluskäik

Jõustamine
25.06.2021 Avaldatud Riigi Teatajas
17.06.2021 Välja kuulutatud
16.06.2021 Saadetud Vabariigi Presidendile
Kolmas lugemine
15.06.2021 Täiskogu korraline istung teisipäev, 15.06.2021 10:00
Otsus: Vastuvõetud
Stenogramm
10.06.2021 Saadetud kolmandale lugemisele
Teine lugemine
09.06.2021 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 9.06.2021 14:00
Otsus: Teine lugemine lõpetatud
Stenogramm
18.05.2021 Komisjoni istung teisipäev, 18.05.2021 kell 14.00
Otsus: Muuta eelnõu täiskogus arutamise kuupäeva ja määrata selleks 08.06.2021 10:00
Otsus: Kui teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 15.06.2021 10:00

Protokoll

Protokoll asice

17.05.2021 Komisjoni istung esmaspäev, 17.05.2021 kell 12.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 02.06.2021 14:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada

Protokoll

Protokoll asice

10.05.2021 Komisjoni istung esmaspäev, 10.05.2021 kell 11.10

Protokoll

Protokoll asice

Asendusliikme volikiri

Lisa

Asendusliikme volikiri

03.05.2021 Komisjoni istung esmaspäev, 3.05.2021 kell 11.10

Protokoll

Protokoll asice

Esimene lugemine
06.04.2021 Täiskogu korraline istung teisipäev, 6.04.2021 10:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Stenogramm
22.03.2021 Komisjoni istung esmaspäev, 22.03.2021 kell 12.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 07.04.2021 14:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Määrata ettekandjaks Jevgeni Ossinovski

Protokoll

Lisa 1

Protokoll asice

Lisa 2

Algatamine
09.03.2021 Menetlusse võetud
08.03.2021 Algatatud

Muudatusettepanekud

Arvamused

Tagasiside
 

Prindi

Elle Kaur

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraad)
 • Eriala
  Euroopa õpingud ( - 2008)
 • Õppeasutus
  Tartu Ülikool

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Psühholoogia ( - 1990)
 • Õppeasutus
  Tartu Riiklik Ülikool

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Õigusteadus ( - 1980)
 • Õppeasutus
  Tartu Riiklik Ülikool