Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 09.09.2019
Juhtivkomisjon: Kultuurikomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Aadu Must
Vastutav ametnik: Urvo Klopets

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga lisatakse kodakondsuse seadusesse säte, mille heakskiitmisel saab lugeda Eesti kodakondsuse saamise eelduseks oleva eesti keele oskuse nõude täidetuks, kui isik on omandanud eesti keeles põhi-, kesk- või kõrghariduse või sooritanud põhikoolis või gümnaasiumis nõutava tulemusega eesti keele kui teise keele riikliku eksami. Samuti nähakse seaduses ettevõimalus lugeda Eesti kodakondsuse saamise eelduseks olev Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise nõue täidetuks, kui isik on edukalt sooritanud põhikoolis riikliku testi, millega hinnatakse Eesti Vabariigi põhiseaduse, riigikorra ja ühiskonna toimimise põhialuste ning kodaniku õiguste ja kohustuste tundmist. Muudatuste eesmärk on reguleerida seaduses üldised tingimused kodakondsuse taotlemiseks tehtavate testide ja põhikooli lõpus sooritatavate testide ühitamiseks. Veel on ettepanek muuta põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses tervikuna põhikooli lõpetamise, eksami- ja eksamitulemuste vaidlustamise ning õpitulemuste välishindamisega seonduvad sätted ning kehtestada need uues sõnastuses. See tähendab, et eelnõu jõustumise korral ei ole enam põhikooli lõpueksamite sooritamine põhikooli lõpetamise tingimuseks. Koolidele antakse õigus ise otsustada selle üle, kas õpilane on põhiharidust omandanud, ning kehtestada kooli lõpetamise tingimusena omapoolne nõue – kooli spetsiifikale vastav koolieksam, loov- või uurimustöö. Kõigile põhikooli lõpuklassi õpilastele viiakse eelnõu kohaselt läbi eesti keele ja eesti keele kui teise keele eksam, mille sooritamine ei ole seotud põhikooli lõpetamisega, kuid mille eesmärk on mõõta põhihariduse omandanud inimese eesti keele oskuse taset. Lisaks tehakse muudatusi õpitulemuste välishindamises. Muudatuste eesmärk on tagada õpilastele, lapsevanemale, koolile, kooli pidajale ja riigile võimalikult objektiivne ja võrreldav tagasiside riiklikes õppekavades sätestatud õpitulemuste kohta. Uue välishindamise instrumendina nähakse seaduses õpilaste, lapsevanemate ja koolitöötajate riiklikud küsitlused, mille tulemused aitavad luua vajalikku konteksti õpilaste eksami või riikliku testide tulemuste tõlgendamiseks ja selgitamiseks.

Tekstid

57 SE Eelnõu menetluskäik

Esimene lugemine
18.11.2019 Komisjoni istung esmaspäev, 18.11.2019 kell 11.10

Protokoll asice

Protokoll

Asendusliikme volitus

Asendusliikme volitus asice

15.10.2019 Komisjoni istung teisipäev, 15.10.2019

Protokoll asice

Protokoll

25.09.2019 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 25.09.2019 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Stenogramm
24.09.2019 Täiskogu korraline istung teisipäev, 24.09.2019 10:00
Otsus: Arutelu jäi pooleli
Stenogramm
23.09.2019 Komisjoni istung esmaspäev, 23.09.2019 kell 11.10

Protokoll asice

Protokoll

16.09.2019 Komisjoni istung esmaspäev, 16.09.2019 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 24.09.2019 10:00
Otsus: Määrata ettekandjaks Aadu Must

Protokoll

Protokoll asice

Algatamine
10.09.2019 Menetlusse võetud
09.09.2019 Algatatud

Muudatusettepanekud

 • Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni muudatusettepanekud kodakondsuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu 57 SE kohta Muudatusettepanek

 • Eesti Reformierakonna fraktsiooni muudatusettepanekud kodakondsuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu 57 SE kohta Muudatusettepanekud asice Muudatusettepanekud

Arvamused

 • 18.11.2019

  Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi täiendav arvamus kodakondsuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu 57 SE kohta

  Arvamus isikuandmetega

 • 13.11.2019

  Haridus- ja Teadusministeeriumi vastuskiri põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (57 SE) menetlemist

 • 15.10.2019

  Eesti Haridustöötajate Liidu (EHL) arvamus kodakondsuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu 57 SE kohta

 • 15.10.2019

  Õpetajate aineliitude arvamus kodakondsuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu 57 SE kohta

  Arvamus AK

 • Kõik arvamused
Tagasiside
 

Prindi

Urvo Klopets

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraad)
 • Eriala
  Õigusteadus ( - 2011)
 • Õppeasutus
  Tartu Ülikool

 • Haridustase
  Kõrgharidus (bakalaureusekraad)
 • Eriala
  Riigiteadused ( - 2006)
 • Õppeasutus
  Tartu Ülikool