Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 09.05.2022
Juhtivkomisjon: Sotsiaalkomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Siret Kotka
Vastutav ametnik: Helgi Kundla

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga parandatakse töötervishoiuteenuse korraldust ja kvaliteeti ning tööandjate ja töötervishoiuarstide koostööd, et tagada ohutu töökeskkond ja ennetada tööga seotud terviseprobleeme. Eelnõu kohaselt tuleb tööandjal edaspidi korraldada töötervishoiuteenuse osutamine nii, et sellega koos analüüsitakse ettevõtte töötervishoiu olukorda tervikuna. See tähendab lisaks senisele töötajate tervisekontrolli korraldamisele ka töötervishoiuarsti poolset ettevõtte töötervishoiu olukorra analüüsimist ja ettepanekute tegemist töötingimuste parandamiseks, samuti tööandjate nõustamist töökeskkonna parandamisel ja töötajatele terviseedendamiseks soovituste andmist. Muudatused soodustavad ettevõtetes töötervishoiule süsteemset lähenemist, mis aitab parandada töökeskkonda, kaitsta töötajate tervist ja ennetada töötajate terviseprobleeme. See omakorda vähendab tööandjate kulusid, mis kaasnevad töötajate haigestumise ja töölt eemalolekuga. Eelnõuga nähakse ka ette tööandja ja töötaja kohustused kaugtöö korral ohutu töökeskkonna tagamisel. Eelnõuga reguleeritakse töötaja terviseandmete töötlemist, kui see on vajalik töötervishoiu ja tööohutuse tagamiseks. Töötaja terviseandmete töötlemine võib olla vajalik keemilistest ja bioloogilistest ohuteguritest põhjustatud terviseriskide maandamiseks, töötervishoiuteenuse korraldamiseks, töötaja alkoholijoobe tuvastamiseks, tööõnnetuste ja kutsehaiguste uurimiseks. Kuna ükski nimetatud kohustusest ei ole uus, siis sisuliselt tööandja õigusi ei laiendata, vaid muudetakse terviseandmete töötlemine osapooltele selgemaks. Lisaks on eelnõuga kavandatud muudatused, millega vähendatakse tööandjate halduskoormust tööõnnetuste ja kutsehaiguste uurimisel. Tööandjatele luuakse töökeskkonna andmekogus võimalus koostada ja säilitada tööõnnetuste ja kutsehaigestumise uurimise raporteid, mis väheneb paberdokumentide koostamise, edastamise ja säilitamisega kaasnevat halduskoormust.

Tekstid

615 SE Eelnõu menetluskäik

09.05.2022
Algatatud
10.05.2022
Menetlusse võetud
16.05.2022
Komisjoni istung esmaspäev, 16.05.2022 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 31.05.2022 10:00
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Siret Kotka
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
01.06.2022
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 1.06.2022 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
20.09.2022
Komisjoni istung teisipäev, 20.09.2022 kell 14.00
26.09.2022
Komisjoni istung esmaspäev, 26.09.2022 kell 11.10
06.10.2022
Komisjoni istung neljapäev, 6.10.2022 kell 10.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 19.10.2022 14:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Kui teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 26.10.2022 14:00
17.10.2022
Komisjoni istung esmaspäev, 17.10.2022 kell 11.10
Otsus: Kinnitada eelnõu menetlusdokumendid
19.10.2022
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 19.10.2022 14:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
Lisad
Stenogramm
24.10.2022
Komisjoni istung esmaspäev, 24.10.2022 kell 11.10
Otsus: Kinnitada eelnõu menetlusdokumendid
26.10.2022
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 26.10.2022 14:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
26.10.2022
Saadetud Vabariigi Presidendile
02.11.2022
Välja kuulutatud
09.11.2022
Avaldatud Riigi Teatajas
09.05.2022
Algatatud
10.05.2022
Menetlusse võetud
16.05.2022
Komisjoni istung esmaspäev, 16.05.2022 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 31.05.2022 10:00
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Siret Kotka
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
01.06.2022
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 1.06.2022 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
20.09.2022
Komisjoni istung teisipäev, 20.09.2022 kell 14.00
26.09.2022
Komisjoni istung esmaspäev, 26.09.2022 kell 11.10
06.10.2022
Komisjoni istung neljapäev, 6.10.2022 kell 10.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 19.10.2022 14:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Kui teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 26.10.2022 14:00
17.10.2022
Komisjoni istung esmaspäev, 17.10.2022 kell 11.10
Otsus: Kinnitada eelnõu menetlusdokumendid
19.10.2022
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 19.10.2022 14:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
Lisad
Stenogramm
24.10.2022
Komisjoni istung esmaspäev, 24.10.2022 kell 11.10
Otsus: Kinnitada eelnõu menetlusdokumendid
26.10.2022
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 26.10.2022 14:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
26.10.2022
Saadetud Vabariigi Presidendile
02.11.2022
Välja kuulutatud
09.11.2022
Avaldatud Riigi Teatajas

Arvamused

 • 30.09.2022

  Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu arvamus töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu 615 SE kohta

 • 26.05.2022

  Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni arvamus töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu 615 SE kohta

 • 25.05.2022

  Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja arvamus töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu 615 SE kohta

 • 25.05.2022

  Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu arvamus töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu 615 SE kohta

 • Kõik arvamused
Tagasiside
 

Prindi

Helgi Kundla

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraad)
 • Eriala
  Inimõigused ( - 1998)
 • Õppeasutus
  Università degli Studi di Padova

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Õigusteadus ( - 1991)
 • Õppeasutus
  Tartu Ülikool