Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 18.08.2015
Juhtivkomisjon: Keskkonnakomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Rainer Vakra
Vastutav ametnik: Kristel Soodla

Eelnõu algteksti tutvustus

Jäätmeseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga (75 SE) muudetakse jäätmeseaduses ohtlikke jäätmeid ja jäätmete kahjulikku toimet käsitlevaid sätteid seoses muutunud Euroopa Liidu õigusega. Valmistatakse ette ka volitusnorm, mille alusel kehtestatava määrusega täpsustatakse jäätmete liigitamist käsitlevaid sätteid. Jäätmete kahjulikku toimet käsitlev paragrahv kehtivas jäätmeseaduses tunnistatakse kehtetuks. Jäätmete kahjuliku toime kirjeldused on jäätmeseadusesse üle võetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/98/EÜ, mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid (ELT L 312, 22.11.2008, lk 3–30), III lisast. Raamdirektiivi III lisa on ajakohastatud ja see kehtestati Komisjoni määrusena (EL) nr 1357/2014, millega asendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/98/EÜ (mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid) III lisa (ELT L 365, 19.12.2014, lk 89–96), mis jõustus 1. juunil 2015. Seoses uue, otsekohalduva ohtlike omaduste määruse jõustumisega ajakohastatakse ka jäätmeseaduse vastavad sätted ning tehakse muudatused jäätmete liigitamist käsitlevates rakendusaktides.

Tekstid

75 SE Eelnõu menetluskäik

Jõustamine
03.12.2015 Avaldatud Riigi Teatajas
25.11.2015 Välja kuulutatud
19.11.2015 Saadetud Vabariigi Presidendile
Kolmas lugemine
19.11.2015 Täiskogu korraline istung neljapäev, 19.11.2015 10:00
Otsus: Vastuvõetud
Teine lugemine
11.11.2015 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 11.11.2015 14:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
26.10.2015 Komisjoni istung esmaspäev, 26.10.2015 11:00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 11.11.2015 14:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek saata eelnõu kolmandale lugemisele, kui teine lugemine lõpetatakse, 19.11.2015 10:00
Otsus: Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus

Asendusliikme volitus

Keskkonnakomisjoni_26.10.2015._a_20151102.pdf

Esimene lugemine
30.09.2015 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 30.09.2015 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
21.09.2015 Komisjoni istung esmaspäev, 21.09.2015 11:00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 30.09.2015 14:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 14.10.2015 16:00
Otsus: Määrata ettekandjaks keskkonnakomisjoni esimees Rainer Vakra

Keskkonnakomisjoni_21.09.2015._a_20150922 (1).pdf

Algatamine
18.08.2015 Menetlusse võetud
18.08.2015 Algatatud

Arvamused

Tagasiside