Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Majanduskomisjon
Algatatud: 23.03.2017
Juhtivkomisjon: Majanduskomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Erki Savisaar
Vastutav ametnik: Kaido Rosin

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõu võimaldab planeerimisalase tegevuse korraldajal ehk kohaliku omavalitsuse üksusel, Rahandusministeeriumil või muul valitsusasutusel sõlmida planeeringu koostamisest huvitatud isikuga lepingu planeeringu koostamise tellimise ja mõjude hindamise, sealhulgas keskkonnamõju strateegilise hindamise kulude katmiseks. Planeeringu koostamise korraldaja võib sõlmida planeeringu koostamise tellimiseks, samuti mõjude hindamise kulude katmiseks huvitatud isikuga lepingu ehitusprojekti koostamise aluseks olevate planeeringute, riigi eriplaneeringu, kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja detailplaneeringu osas. Planeeringu koostamise korraldaja võib planeeringu koostamisest huvitatud isikuga leppida kokku, et korraldaja viib läbi kõik planeeringu koostamiseks vajalikud toimingud – hangete läbiviimine, planeerimismenetlus, avalikustamine ja kooskõlastamine –, kuid huvitatud isik tasub planeeringu koostamise ja mõjude hindamisega seotud kulud. Muudatused võimaldavad viia ellu arendusprojekte olenemata planeerimisalase tegevuse korraldaja rahalistest vahenditest. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

Tekstid

411 SE Eelnõu menetluskäik

Jõustamine
04.05.2017 Avaldatud Riigi Teatajas
02.05.2017 Välja kuulutatud
19.04.2017 Saadetud Vabariigi Presidendile
Kolmas lugemine
19.04.2017 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 19.04.2017 14:00
Otsus: Vastuvõetud
Teine lugemine
12.04.2017 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 12.04.2017 14:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
10.04.2017 Komisjoni istung esmaspäev, 10.04.2017 11:10
Otsus: Teha ettepanek saata eelnõu kolmandale lugemisele, kui teine lugemine lõpetatakse, 19.04.2017 14:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Paluda Riigikogu juhatuselt planeerimisseaduse muutmise ning sellega seonduvalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seaduse eelnõu (411 SE II) teise lugemise materjalide osas dokumentide kättesaadavaks tegemise tähtaja lühendamist ja määrata uueks tähtajaks k.a 11. aprill kl 17.00, kuna eelnõu viimased arutelud komisjonis toimusid esmaspäeval, 10. aprillil ja dokumentide ettevalmistamine nõuab enam aega.
Otsus: Teha ettepanek Riigikogu juhatusele tõsta planeerimisseaduse muutmise ning sellega seonduvalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seaduse eelnõu (411 SE II) 2. lugemine esialgselt neljapäeva, 13. aprilli päevakorda kavandatu asemel kolmapäeva, 12. aprilli täiskogu päevakorda.

MAJK protokoll nr 129 10.04.2017.pdf

Esimene lugemine
04.04.2017 Täiskogu korraline istung teisipäev, 4.04.2017 10:00
Otsus: Saadetud teisele lugemisele
23.03.2017 Komisjoni istung neljapäev, 23.03.2017 9.30
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 04.04.2017 10:00
Otsus: Algatada eelnõu
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 06.04.2017 10:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Määrata ettekandjaks Erki Savisaar
Otsus: Teha ettepanek saata eelnõu teisele lugemisele, kui esimene lugemine lõpetatakse, 13.04.2017 10:00

Protokoll_nr_127.bdoc

Protokoll nr 127

Algatamine
24.03.2017 Menetlusse võetud
23.03.2017 Algatatud

Arvamused

 • 04.05.2017

  Planeerimisseaduse ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seaduse menetlemisest

 • 10.04.2017

  Planeerimis- ja ehitusõiguse töögrupi arvamus planeerimisseaduse muutmise ning sellega seonduvalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seaduse eelnõu 411 SE kohta

 • 10.04.2017

  Rahandusministeeriumi planeeringute osakonna arvamused Riigikontrolli ning planeerimis- ja ehitusõiguse töögrupi arvamusetele planeerimisseaduse muutmise ning sellega seonduvalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seaduse eelnõu 411 SE kohta

 • 10.04.2017

  Jõelähtme Vallavalitsuse arvamus planeerimisseaduse muutmise ning sellega seonduvalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seaduse eelnõu 411 SE kohta

 • Kõik arvamused
Tagasiside
 

Prindi

Kaido Rosin

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraad)
 • Eriala
  Riigiteadused ( - 2009)
 • Õppeasutus
  Tallinna Ülikool

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Õigusteadus ( - 2003)
 • Õppeasutus
  Tartu Ülikooli Õigusinstituut