Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 17.01.2022
Juhtivkomisjon: Põhiseaduskomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Oudekki Loone
Vastutav ametnik: Helin Leichter

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga ühtlustatakse VõrdKS-i kohaldamisala selliselt, et usutunnistuse või veendumuste, vanuse, puude või seksuaalse sättumuse alusel oleks diskrimineerimine keelatud samas ulatuses nagu rahvuse, rassi ja nahavärvuse puhul. See tähendab diskrimineerimise keeldu lisaks töö- ja kutseõppe valdkondadele sotsiaalhoolekande-, tervishoiu- ja sotsiaalkindlustusteenuse, sealhulgas sotsiaaltoetuste saamisel; hariduses; ning avalikkusele pakutavate kaupade ja teenuste, sealhulgas eluaseme kättesaadavuses. Seaduse muutmisega saavad kõik nimetatud rühmad pöörduda võrdõigusvoliniku poole. Muudatused on kavandatud jõustuma 1. juulil 2023. Lisaks seaduse kohaldamisala laiendamisele sisaldab eelnõu paari normitehnilist või täpsustavat muudatust, sh puudega inimeste õiguste ja vabaduste tagamise meetmeid, seoses jõustuva toodete ja teenuste ligipääsetavuse direktiiviga. Muudatus laiendab võrdõigusvoliniku pädevust, tagades parema õiguskaitse diskrimineerimisjuhtumite korral abi saamiseks. Muudatused on kavandatud jõustuma üldises korras.

Tekstid

519 SE Eelnõu menetluskäik

Esimene lugemine
09.02.2022 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 9.02.2022 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
25.01.2022 Komisjoni istung teisipäev, 25.01.2022 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 09.02.2022 14:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks põhiseaduskomisjoni liige Oudekki Loone

Protokoll.asice

Protokoll

Algatamine
18.01.2022 Menetlusse võetud
17.01.2022 Algatatud

Muudatusettepanekud

Arvamused

Tagasiside
 

Prindi

Helin Leichter

Haridus

  • Haridustase
    Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
  • Eriala
    Õigusteadus ( - 1985)
  • Õppeasutus
    Tartu Riiklik Ülikool