Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 25.09.2023
Juhtivkomisjon: Sotsiaalkomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Eero Merilind
Vastutav ametnik: Helgi Kundla

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga suurendatakse apteekrite lähtetoetust ja muudetakse paindlikumaks selle saamise tingimusi, lisaks apteekritele saavad lähtetoetust hakata taotlema ka õed. Lähtetoetusi hakkab menetlema Sotsiaalministeeriumi asemel Terviseamet. Lähtetoetus on ühekordne rahaline toetus, et tervishoius motiveerida spetsialiste asuma tööle piirkondadesse, kus töötajate leidmine on keerulisem. Kehtiva korra järgi on lähtetoetust võimalik saada eriarstidel ja apteekritel. Apteekrite lähtetoetuse saamise senised tingimused ei ole olnud piisavalt paindlikud ja seetõttu pole seni ühtegi lähtetoetust rahuldatud. Edaspidi on apteekritele makstava lähtetoetuse suurus 15 000 eurot kolme aasta kohta ja 25 000 eurot töötamise perioodiga viis aastat. Praegu on ette nähtud lähtetoetus viie aasta kohta suurusega 15 000 eurot. Samuti luuakse toetuse proportsionaalse tagasimakse võimalus töötamise varasemal lõppemisel. Toetuse saamiseks jääb kehtima nõue asuda tööle tõmbekeskustest väljaspool olevas apteegis koormusega vähemalt 30 tundi nädalas. Eelnõuga nähakse ette lähtetoetus õdedele. Õde võib lähtetoetust taotleda, kui ta on registreeritud õena tervishoiukorralduse infosüsteemis ega ole töötanud õena vähemalt viis viimast aastat. Sarnaselt eriarstidega võib õde taotleda lähtetoetust, kui ta asub õena tööle töökoormusega vähemalt 30 tundi nädalas haiglavõrgu kavas nimetatud haiglas või üldarstiabi osutava tervishoiuteenuse osutaja juures väljaspool Tallinna, Tartut või nendega vahetult piirnevaid kohaliku omavalitsuse üksuseid. Lähtetoetuse suurus on 30 000 eurot. Õdedele lähtetoetuse tingimuste loomine annab võimaluse motiveerida eemal olnud õdesid naasma tööle tervishoiusüsteemi ja valima endale erialane töökoht väljaspool tõmbekeskusi.

Tekstid

293 SE Eelnõu menetluskäik

Jõustamine
08.12.2023 Välja kuulutatud
27.11.2023 Saadetud Vabariigi Presidendile
Teine lugemine
22.11.2023 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 22.11.2023 14:00
Otsus: Vastuvõetud
Stenogramm
16.11.2023 Saadetud teisele lugemisele
Esimene lugemine
07.11.2023 Komisjoni istung teisipäev, 7.11.2023 kell 14.00

Asendusliikme volikiri (Mölder_Isamaa)

Lisa 4 (295 SE ME loetelu komisjonis)

Lisa 2 (Ravimiameti selgitus)

Lisa 1 (293 SE ME loetelu komisjonis)

Asendusliikme volikiri (Seeme)

Protokoll asice

Lisa 3 (299 SE ME loetelu komisjonis)

Protokoll

Lisa 5 (294 SE ME loetelu komisjonis)

18.10.2023 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 18.10.2023 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
09.10.2023 Komisjoni istung esmaspäev, 9.10.2023 kell 11.15
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 18.10.2023 14:00
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Eero Merilind
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada

Lisa 1 (SOM eelarve)

Protokoll

Protokoll asice

Lisa 2 (Lähtetoetused)

Lisa 3 (Haigus- ja hooldushüvitis)

Algatamine
26.09.2023 Menetlusse võetud
25.09.2023 Algatatud

Muudatusettepanekud

Arvamused

Tagasiside
 

Prindi

Helgi Kundla

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraad)
 • Eriala
  Inimõigused ( - 1998)
 • Õppeasutus
  Università degli Studi di Padova

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Õigusteadus ( - 1991)
 • Õppeasutus
  Tartu Ülikool