Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 30.05.2016
Juhtivkomisjon: Maaelukomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Ivari Padar
Vastutav ametnik: Ülle Särgava

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga viiakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus kooskõlla ELi täpsustatud nõuete ja ühise põllumajanduspoliitika uue rahastamisperioodi 2014-2020 käivitamiseks tehtud muudatustega. Samuti lisatakse seadusesse sätted seoses maaelu arengukava toetuste eest tehtavate tegevuste muutmistega, piimatootmiskvoodi rakendamise lõppemise ja põlluraamatuga. Eelnõu lihtsustab Eesti maaelu arengukava 2014-2020 toetuste eest tehtavate tegevuste muutmist dokumentides ja sätestab, millistel juhtudel võib toetust kaotamata tegevusi muuta. Juhul kui põllumajandustootja pole piimatootmiskvoodi ületamise tasu tähtpäevaks ära maksnud, antakse PRIAle õigus see tasaarveldada põllumajandustootjale makstavate toetustega. Põllumajandusega tegelevad isikud peavad põlluraamatusse kandma lisaks veeseaduses nõutud andmetele ka toetuse saamise tingimustes märgitud andmed. Näiteks andmed mullaproovide võtmise ja nende analüüsi tulemuste, taimekahjustajate seire, kasvatatavate põllumajanduskultuuride sortide ja muu kohta. Tegemist on teabega, mida enamikel juhtudel juba põlluraamatusse kantakse. Muudatus on vajalik, et tagada Eesti maaelu arengukava 2014-2020 raames antavate keskkonnatoetuste, samuti mahepõllumajanduse toetuse saamise nõuete tõhusam kontroll. Teiseks lugemiseks täiendati eelnõu sätetega, millega koolipiimatoetus ning koolipuuvilja ja -köögiviljatoetus asendatakse koolikava toetusega tulenevalt Euroopa Liidu asjaomastest õigusaktidest.

Tekstid

249 SE Eelnõu menetluskäik

30.05.2016
Algatatud
31.05.2016
Menetlusse võetud
12.09.2016
Komisjoni istung esmaspäev, 12.09.2016 11:00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 21.09.2016 14:00
Otsus: Määrata ettekandjaks maaelukomisjoni esimees Ivari Padar
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seadusele 10 tööpäeva s.o 5.oktoober 2016 05.10.2016 17:15
19.09.2016
Komisjoni istung esmaspäev, 19.09.2016 11:00
Otsus: Teha ettepanek eelnõu täiskogu päevakorrast tagasi võtta 21.09.2016 14:00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 28.09.2016 14:00
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seadusele 10 tööpäeva s.o 12. oktoober 2016 12.10.2016 17:15
28.09.2016
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 28.09.2016 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
18.10.2016
Komisjoni istung teisipäev, 18.10.2016 14:00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 26.10.2016 14:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek saata eelnõu kolmandale lugemisele, kui teine lugemine lõpetatakse, 09.11.2016 14:00
Otsus: Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus
26.10.2016
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 26.10.2016 14:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
Lisad
Stenogramm
09.11.2016
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 9.11.2016 14:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
10.11.2016
Saadetud Vabariigi Presidendile
21.11.2016
Välja kuulutatud
25.11.2016
Avaldatud Riigi Teatajas
30.05.2016
Algatatud
31.05.2016
Menetlusse võetud
12.09.2016
Komisjoni istung esmaspäev, 12.09.2016 11:00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 21.09.2016 14:00
Otsus: Määrata ettekandjaks maaelukomisjoni esimees Ivari Padar
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seadusele 10 tööpäeva s.o 5.oktoober 2016 05.10.2016 17:15
19.09.2016
Komisjoni istung esmaspäev, 19.09.2016 11:00
Otsus: Teha ettepanek eelnõu täiskogu päevakorrast tagasi võtta 21.09.2016 14:00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 28.09.2016 14:00
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seadusele 10 tööpäeva s.o 12. oktoober 2016 12.10.2016 17:15
28.09.2016
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 28.09.2016 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
18.10.2016
Komisjoni istung teisipäev, 18.10.2016 14:00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 26.10.2016 14:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek saata eelnõu kolmandale lugemisele, kui teine lugemine lõpetatakse, 09.11.2016 14:00
Otsus: Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus
26.10.2016
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 26.10.2016 14:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
Lisad
Stenogramm
09.11.2016
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 9.11.2016 14:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
10.11.2016
Saadetud Vabariigi Presidendile
21.11.2016
Välja kuulutatud
25.11.2016
Avaldatud Riigi Teatajas

Arvamused

Tagasiside