Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 04.04.2022
Juhtivkomisjon: Õiguskomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Urve Tiidus
Vastutav ametnik: Linnar Liivamägi

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga suurendatakse kohtumenetluse avalikkust ja kohtupraktika kättesaadavust, tagades samal ajal süütuse presumptsioon ja juurdepääsupiiranguga andmete, aga ka füüsilisest isikust menetlusosalise eriliiki isikuandmete ja eraelu puutumatuse kaitse. Edaspidi avalikustatakse Riigi Teatajas avalikult teatavaks tehtud kohtuotsused kohe märkega „jõustumata“. Kui lahend jõustub või tühistatakse, muutub vastav märge automaatselt. Praegu on tagatud avalikkuse juurdepääs vaid jõustunud kohtulahenditele, tühistatud ja jõustumata kohtulahenditele juurde ei pääse. Tsiviilkohtu- ja kriminaalmenetluse seadustikes täiendatakse arvutivõrgus avalikustamisele kuuluvate määruste loetelu. Avalikustamisele kuuluvad ka tingimisi enne tähtaega vangistusest vabastamise, korteri- ja kaasomandi asjades ning avalikult kasutatavale teele juurdepääsu, maaparandussüsteemi eesvoolu ja tehnorajatise talumise asjades tehtud määrused. Lisaks ringkonnakohtu ja Riigikohtu hagita menetlust lõpetavatele määrustele tuleb avalikustada ka samas asjas tehtud maakohtu lahend. Lisaks saavad menetlusvälised isikud taotleda kohtutoimikuga tutvumist tsiviil- ja halduskohtumenetluses kinnises menetluses arutatud kohtuasjas ning kriminaalmenetluses lõpetatud kohtuasjas. Edaspidi eeldatakse ajakirjanduslikul eesmärgil toimikuga tutvumise puhul õigustatud huvi, kuid kohus võib nõuda huvi põhjendamist. Õigusemõistmise huvides võib kohtu algatusel teha kohtuistungist ülekande veebilehel. Info ülekande toimumise kohta avalikustatakse Riigi Teataja veebilehel. Kriminaalmenetluse seadustikku täiendatakse kaebeõiguse võimaldamisega isikule, kellele kohus on määranud istungil teatavaks saanud asjaolude saladuses hoidmise kohustuse.

Tekstid

574 SE Eelnõu menetluskäik

04.04.2022
Algatatud
05.04.2022
Menetlusse võetud
10.05.2022
Komisjoni istung teisipäev, 10.05.2022 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 01.06.2022 14:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 15.06.2022 16:00
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Urve Tiidus
01.06.2022
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 1.06.2022 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
25.10.2022
Komisjoni istung teisipäev, 25.10.2022 kell 14.00
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis
04.04.2022
Algatatud
05.04.2022
Menetlusse võetud
10.05.2022
Komisjoni istung teisipäev, 10.05.2022 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 01.06.2022 14:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 15.06.2022 16:00
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Urve Tiidus
01.06.2022
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 1.06.2022 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
25.10.2022
Komisjoni istung teisipäev, 25.10.2022 kell 14.00
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis

Arvamused

 • 05.01.2023

  Õiguskantsleri arvamus halduskohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (kohtumenetluse avalikkus) 574 SE kohta

 • 22.11.2022

  Arvamuse küsimine halduskohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (kohtumenetluse avalikkus) 574 SE kohta

 • 10.05.2022

  Eesti Meediaettevõtete liidu arvamus halduskohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 574 SE kohta

 • Kõik arvamused
Tagasiside
 

Prindi

Linnar Liivamägi

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Õigusteadus ( - 1989)
 • Õppeasutus
  Tartu Riiklik Ülikool