Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 12.06.2023
Juhtivkomisjon: Õiguskomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Eduard Odinets
Vastutav ametnik: Raini Laide

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga täiendatakse karistusseadustiku (KarS) § 58 punktiga 14, mis sätestab karistust raskendava asjaoluna süüteo toimepanemise isiku suhtes tulenevalt tema rahvuse, rassi, nahavärvi, soo, puude, keele, päritolu, usutunnistuse, seksuaalse sättumuse, poliitiliste veendumuste või varalise või sotsiaalse seisundi tunnusest. Samuti muudetakse KarS § 151 (vaenu õhutamine), kus nähakse ette, et kuriteona on karistatav avalik õhutamine vihkamisele, vägivallale või diskrimineerimisele isikute rühma või rühma liikme vastu rahvuse, rassi, nahavärvi, soo, puude, keele, päritolu, usutunnistuse, seksuaalse sättumuse, poliitiliste veendumuste või varalise või sotsiaalse seisundi tunnuse alusel viisil, mis annab aluse karta õhutusele järgnevat vägivallategu või ühiskonna turvalisuse olulist ohtu sattumist. Ühtlasi on eelnõu eesmärgiks viia Eesti karistusõigus kooskõlla Euroopa Liidu õigusest (eeskätt 2008. aasta raamotsusega nr 2008/913/JSK, mille ülevõtmise tähtaeg oli 2010. aastal) tulenevate ja muude rahvusvaheliste kohustustega vaenu õhutamise ja vaenumotiivil toime pandud süütegude karistamise osas.

Tekstid

232 SE Eelnõu menetluskäik

12.06.2023
Algatatud
13.06.2023
Menetlusse võetud
12.09.2023
Komisjoni istung teisipäev, 12.09.2023 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 27.09.2023 14:00
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 13 tööpäeva 16.10.2023 17:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Eduard Odinets
27.09.2023
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 27.09.2023 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
24.10.2023
Komisjoni istung teisipäev, 24.10.2023 kell 14.00
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis
07.11.2023
Komisjoni istung teisipäev, 7.11.2023 kell 14.00
05.12.2023
Komisjoni istung teisipäev, 5.12.2023 kell 14.00
12.06.2023
Algatatud
13.06.2023
Menetlusse võetud
12.09.2023
Komisjoni istung teisipäev, 12.09.2023 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 27.09.2023 14:00
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 13 tööpäeva 16.10.2023 17:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Eduard Odinets
27.09.2023
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 27.09.2023 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
24.10.2023
Komisjoni istung teisipäev, 24.10.2023 kell 14.00
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis
07.11.2023
Komisjoni istung teisipäev, 7.11.2023 kell 14.00
05.12.2023
Komisjoni istung teisipäev, 5.12.2023 kell 14.00

Muudatusettepanekud

 • Riigikogu liikme A. Poolametsa muudatusettepanekud karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse (vaenu õhutamine ja vaenumotiiviga kuriteod) eelnõu 232 SE kohta

  Muudatusettepanek Muudatusettepanek asice
 • Riigikogu liikme E. Poolametsa muudatusettepanekud karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse (vaenu õhutamine ja vaenumotiiviga kuriteod) eelnõu 232 SE kohta

  Muudatusettepanek asice Muudatusettepanek
 • Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni muudatusettepanekud karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse (vaenu õhutamine ja vaenumotiiviga kuriteod) eelnõu 232 SE kohta

  Muudatusettepanek asice Muudatusettepanek
 • Riigikogu liikmete A. Froschi ja K. Grünthali muudatusettepanekud karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse (vaenu õhutamine ja vaenumotiiviga kuriteod) eelnõu 232 SE kohta

  Muudatusettepanek Muudatusettepanek asice
 • Kõik muudatusettepanekud

Arvamused

 • 15.03.2024

  Riigikogu õigus- ja analüüsiosakonna kokkuvõte vaenukõne regulatsiooni kohta valitud Euroopa riikides

 • 23.10.2023

  Siseministeeriumi arvamus karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse (vaenu õhutamine ja vaenumotiiviga kuriteod) eelnõu 232 SE kohta

 • 20.10.2023

  Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku arvamus karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse (vaenu õhutamine ja vaenumotiiviga kuriteod) eelnõu 232 SE kohta

 • Kõik arvamused
Tagasiside
 

Prindi

Raini Laide

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (bakalaureusekraad)
 • Eriala
  Õigusteadus ( - 1999)
 • Õppeasutus
  Sotsiaalteaduste Erakõrgkool Veritas