Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 06.11.2017
Juhtivkomisjon: Keskkonnakomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Kalle Palling
Vastutav ametnik: Elle Kaur

Eelnõu algteksti tutvustus

Selleks, et Maa-amet saaks vastavad info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) valdkonnaga seotud ülesanded Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskusele (KEMIT) üle anda, on vaja muuta õigusakte, millega Maa-ametile on pandud infosüsteemide ning registrite pidamisega seotud ülesanded. Eelnõukohase seadusega määratakse katastri volitatud töötlejaks Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus. Eelnõu peamine eesmärk on tõsta Keskkonnaministeeriumi valitsemisala siseselt IKT haldamise ja arendamise efektiivust ning infosüsteemide turvalisust. Maa-ameti sisuteenused tuginevad 90 protsenti infotehnoloogial. Seletuskirjas märgitakse, et riigi põhiregistrite pidamisel on vastutuse jagunemine väga oluline. Selleks, et riiklikult tähtsate infosüsteemide töötamine ja arendamine oleks tagatud ega tekiks õigusselgusetust tööülesannete ja vastutuse jaotuses Maa-ameti ja KEMIT-i vahel, on vaja sätestada võimalikult täpselt kummagi asutuse pädevus infosüsteemide pidamisel. IKT teenuste koondamine valitsemisala ühe asutuse alla, kelle ülesandeks on kogu ministeeriumi valitsemisala asutuste infosüsteemide arendamine ja haldamine, aitab vähendada teenuste osutamisel dubleerimist ja sellest tulenevat ebaefektiivsust.

Tekstid

533 SE Eelnõu menetluskäik

Jõustamine
05.01.2018 Avaldatud Riigi Teatajas
29.12.2017 Välja kuulutatud
22.12.2017 Saadetud Vabariigi Presidendile
Kolmas lugemine
21.12.2017 Täiskogu korraline istung neljapäev, 21.12.2017 10:00
Otsus: Vastuvõetud
Teine lugemine
13.12.2017 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 13.12.2017 14:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
04.12.2017 Komisjoni istung esmaspäev, 4.12.2017 12:00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 13.12.2017 14:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek saata eelnõu kolmandale lugemisele, kui teine lugemine lõpetatakse, 20.12.2017 14:00
Otsus: Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus

Protokoll 04.12.2017 nr 132

Protokoll 04.12.2017 nr 132

Esimene lugemine
22.11.2017 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 22.11.2017 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
13.11.2017 Komisjoni istung esmaspäev, 13.11.2017 11:00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 22.11.2017 14:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 24.11.2017 16:00
Otsus: Määrata ettekandjaks Kalle Palling

Protokoll 13.11.2017 nr 129

Protokoll 13.11.2017 nr 129

Algatamine
07.11.2017 Menetlusse võetud
06.11.2017 Algatatud

Arvamused

 • 13.11.2017

  OÜ Iris Info arvamus maakatastriseaduse, maapõueseaduse ja ruumiandmete seaduse muutmise seaduse eelnõu 533 SE kohta

Tagasiside
 

Prindi

Elle Kaur

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraad)
 • Eriala
  Euroopa õpingud ( - 2008)
 • Õppeasutus
  Tartu Ülikool

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Psühholoogia ( - 1990)
 • Õppeasutus
  Tartu Riiklik Ülikool

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Õigusteadus ( - 1980)
 • Õppeasutus
  Tartu Riiklik Ülikool