Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 06.11.2017
Juhtivkomisjon: Keskkonnakomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Kalle Palling
Vastutav ametnik: Elle Kaur

Eelnõu algteksti tutvustus

Selleks, et Maa-amet saaks vastavad info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) valdkonnaga seotud ülesanded Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskusele (KEMIT) üle anda, on vaja muuta õigusakte, millega Maa-ametile on pandud infosüsteemide ning registrite pidamisega seotud ülesanded. Eelnõukohase seadusega määratakse katastri volitatud töötlejaks Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus. Eelnõu peamine eesmärk on tõsta Keskkonnaministeeriumi valitsemisala siseselt IKT haldamise ja arendamise efektiivust ning infosüsteemide turvalisust. Maa-ameti sisuteenused tuginevad 90 protsenti infotehnoloogial. Seletuskirjas märgitakse, et riigi põhiregistrite pidamisel on vastutuse jagunemine väga oluline. Selleks, et riiklikult tähtsate infosüsteemide töötamine ja arendamine oleks tagatud ega tekiks õigusselgusetust tööülesannete ja vastutuse jaotuses Maa-ameti ja KEMIT-i vahel, on vaja sätestada võimalikult täpselt kummagi asutuse pädevus infosüsteemide pidamisel. IKT teenuste koondamine valitsemisala ühe asutuse alla, kelle ülesandeks on kogu ministeeriumi valitsemisala asutuste infosüsteemide arendamine ja haldamine, aitab vähendada teenuste osutamisel dubleerimist ja sellest tulenevat ebaefektiivsust.

Tekstid

533 SE Eelnõu menetluskäik

06.11.2017
Algatatud
07.11.2017
Menetlusse võetud
13.11.2017
Komisjoni istung esmaspäev, 13.11.2017 11:00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 22.11.2017 14:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 24.11.2017 16:00
Otsus: Määrata ettekandjaks Kalle Palling
22.11.2017
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 22.11.2017 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
04.12.2017
Komisjoni istung esmaspäev, 4.12.2017 12:00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 13.12.2017 14:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek saata eelnõu kolmandale lugemisele, kui teine lugemine lõpetatakse, 20.12.2017 14:00
Otsus: Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus
13.12.2017
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 13.12.2017 14:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
Lisad
Stenogramm
21.12.2017
Täiskogu korraline istung neljapäev, 21.12.2017 10:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
22.12.2017
Saadetud Vabariigi Presidendile
29.12.2017
Välja kuulutatud
05.01.2018
Avaldatud Riigi Teatajas
06.11.2017
Algatatud
07.11.2017
Menetlusse võetud
13.11.2017
Komisjoni istung esmaspäev, 13.11.2017 11:00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 22.11.2017 14:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 24.11.2017 16:00
Otsus: Määrata ettekandjaks Kalle Palling
22.11.2017
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 22.11.2017 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
04.12.2017
Komisjoni istung esmaspäev, 4.12.2017 12:00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 13.12.2017 14:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek saata eelnõu kolmandale lugemisele, kui teine lugemine lõpetatakse, 20.12.2017 14:00
Otsus: Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus
13.12.2017
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 13.12.2017 14:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
Lisad
Stenogramm
21.12.2017
Täiskogu korraline istung neljapäev, 21.12.2017 10:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
22.12.2017
Saadetud Vabariigi Presidendile
29.12.2017
Välja kuulutatud
05.01.2018
Avaldatud Riigi Teatajas

Arvamused

 • 13.11.2017

  OÜ Iris Info arvamus maakatastriseaduse, maapõueseaduse ja ruumiandmete seaduse muutmise seaduse eelnõu 533 SE kohta

Tagasiside
 

Prindi

Elle Kaur

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraad)
 • Eriala
  Euroopa õpingud ( - 2008)
 • Õppeasutus
  Tartu Ülikool

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Psühholoogia ( - 1990)
 • Õppeasutus
  Tartu Riiklik Ülikool

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Õigusteadus ( - 1980)
 • Õppeasutus
  Tartu Riiklik Ülikool