Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 19.12.2016
Juhtivkomisjon: Sotsiaalkomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Viktor Vassiljev
Vastutav ametnik: Helgi Kundla

Eelnõu algteksti tutvustus

Seaduse muutmisega laiendatakse selle reguleerimisala, et ennetada ja vähendada tubaka- ja nendega seonduvatest toodetest tuleneva sõltuvuse ja tervisekahjude levikut ühiskonnas. Lisatakse tubakatoodete ja nendega seonduvate toodete väljapaneku keeld ning nende kaubamärkide esitlemise keeld jaekaubanduse müügikohtades. Erandid jäävad spetsialiseerunud jaemüügikohtadele, rahvusvahelisel liinil sõitvatele laevadele ning lennujaama ja sadama kinnisel territooriumil asuvatele kauplustele. Lisaks laiendatakse kehtiva tubakaseaduse müügiedenduse sätteid tubakatootega seonduvatele toodetele (nt ei tohi pakkuda loosimise võidu, auhinna või muu hüvena) ning keeldu müüa tubakatootega seonduvat toodet mõne teise tootega (nt mobiilikott, tuhatoos) samas müügipakendis. Eelnõuga piiratakse e-sigarettide kättesaadavust ja tarvitamist. E-sigareti kasutamine on edaspidi lisaks lasteasutustele keelatud kõigis teistes suitsetamiseks keelatud kohtades (nt toitlustusettevõtetes, kauplustes). Senisele piiriülesele kaugmüügi keelule lisandub riigisisene kaugmüügi keeld tubakatoodetele ja nendega seonduvatele toodetele, sh e-sigarettidele. See tähendab, et edaspidi ei saa sidevahendite kaudu (nt e-kaubanduse või kataloogi teel) neid tooteid osta. Eelnõuga kehtestatakse nõuded ka elektroonilise sigareti nikotiinisisalduseta vedeliku koostisele ja puhtusele (nt ei tohi vedelik sisaldada vitamiine, kofeiini ega muid aineid, mida seostatakse jõu ja energiat andva mõjuga) ning keelustatakse tubakast erinevad maitsed e-sigarettides. Eelnõuga tehakse kohustuslikuks dokumendi küsimine tubaka- või sellega seonduvat toodet ostvalt kliendilt, välja arvatud juhul, kui tegemist on ilmselgelt täisealise või müüjale tuttava isikuga. Maksu- ja Tolliametile antakse kontrollostu õigus salatubaka müügi kindlakstegemiseks ning politseiametnikele alaealistele tubakatoodete või seonduvate toodete müügi kindlakstegemiseks koos õigusega vajaduse korral kaasata kontrollostu tegemisse vähemalt 16-aastaseid isikuid. Seadus jõustub üldises korras. Müügiedenduse keelule, väljapaneku ja kaubamärkide esitlemise keelule, riigisisese kaugmüügi keelule, maitse- ja lõhnaainete keelule e-sigarettides (lubatud on ainult tubaka maitse ja lõhn), keelule müüa tubakatootega seonduvat toodet muu tootega ühtses pakendis ning kehtivatele pakenditele märgistuse nõuete laiendamine ka pakenditesse lisatavatele trükistele on üleminekuaeg 1. jaanuarini 2019.

Tekstid

357 SE Eelnõu menetluskäik

19.12.2016
Algatatud
19.12.2016
Menetlusse võetud
24.01.2017
Komisjoni istung teisipäev, 24.01.2017 kell 13.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 08.02.2017 14:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 15.03.2017 17:15
Otsus: Määrata ettekandjaks Viktor Vassiljev
08.02.2017
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 8.02.2017 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
19.09.2017
Komisjoni istung teisipäev, 19.09.2017 kell 13.11
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis
10.10.2017
Komisjoni istung teisipäev, 10.10.2017 kell 14.00
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis
17.10.2017
Komisjoni istung teisipäev, 17.10.2017 kell 14.00
Otsus: Tellida Riigikogu õigus- ja analüüsiosakonnalt analüüs tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõuga (357 SE) kavandatavate tubakatoodete nähtava väljapaneku keelu põhiseaduspärasuse kohta
24.10.2017
Komisjoni väljasõiduistung Sotsiaalministeeriumis teisipäev, 24.10.2017 kell 14.00
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis
13.11.2017
Komisjoni istung esmaspäev, 13.11.2017 11:15
Otsus: Saata arvamus
14.11.2017
Komisjoni istung teisipäev, 14.11.2017 kell 14.00
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis
21.11.2017
Komisjoni istung teisipäev, 21.11.2017 kell 14.00
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis
23.11.2017
Komisjoni istung neljapäev, 23.11.2017 kell 12.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 06.12.2017 14:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek saata eelnõu kolmandale lugemisele, kui teine lugemine lõpetatakse, 13.12.2017 14:00
Otsus: Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus
04.12.2017
Komisjoni istung esmaspäev, 4.12.2017 kell 11.10
Otsus: Kiita heaks eelnõu teise lugemise menetlusdokumendid ja esitada ettevalmistatud menetlusdokumendid Riigikogu täiskogule
06.12.2017
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 6.12.2017 14:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
Lisad
Stenogramm
11.12.2017
Komisjoni istung esmaspäev, 11.12.2017 kell 11.10
Otsus: Kiita heaks eelnõu kolmanda lugemise tekst ja esitada ettevalmistatud menetlusdokumendid Riigikogu täiskogule
13.12.2017
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 13.12.2017 14:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
15.12.2017
Saadetud Vabariigi Presidendile
29.12.2017
Välja kuulutatud
09.01.2018
Avaldatud Riigi Teatajas
19.12.2016
Algatatud
19.12.2016
Menetlusse võetud
24.01.2017
Komisjoni istung teisipäev, 24.01.2017 kell 13.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 08.02.2017 14:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 15.03.2017 17:15
Otsus: Määrata ettekandjaks Viktor Vassiljev
08.02.2017
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 8.02.2017 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
19.09.2017
Komisjoni istung teisipäev, 19.09.2017 kell 13.11
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis
10.10.2017
Komisjoni istung teisipäev, 10.10.2017 kell 14.00
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis
17.10.2017
Komisjoni istung teisipäev, 17.10.2017 kell 14.00
Otsus: Tellida Riigikogu õigus- ja analüüsiosakonnalt analüüs tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõuga (357 SE) kavandatavate tubakatoodete nähtava väljapaneku keelu põhiseaduspärasuse kohta
24.10.2017
Komisjoni väljasõiduistung Sotsiaalministeeriumis teisipäev, 24.10.2017 kell 14.00
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis
13.11.2017
Komisjoni istung esmaspäev, 13.11.2017 11:15
Otsus: Saata arvamus
14.11.2017
Komisjoni istung teisipäev, 14.11.2017 kell 14.00
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis
21.11.2017
Komisjoni istung teisipäev, 21.11.2017 kell 14.00
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis
23.11.2017
Komisjoni istung neljapäev, 23.11.2017 kell 12.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 06.12.2017 14:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek saata eelnõu kolmandale lugemisele, kui teine lugemine lõpetatakse, 13.12.2017 14:00
Otsus: Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus
04.12.2017
Komisjoni istung esmaspäev, 4.12.2017 kell 11.10
Otsus: Kiita heaks eelnõu teise lugemise menetlusdokumendid ja esitada ettevalmistatud menetlusdokumendid Riigikogu täiskogule
06.12.2017
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 6.12.2017 14:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
Lisad
Stenogramm
11.12.2017
Komisjoni istung esmaspäev, 11.12.2017 kell 11.10
Otsus: Kiita heaks eelnõu kolmanda lugemise tekst ja esitada ettevalmistatud menetlusdokumendid Riigikogu täiskogule
13.12.2017
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 13.12.2017 14:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
15.12.2017
Saadetud Vabariigi Presidendile
29.12.2017
Välja kuulutatud
09.01.2018
Avaldatud Riigi Teatajas

Muudatusettepanekud

Arvamused

Tagasiside
 

Prindi

Helgi Kundla

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraad)
 • Eriala
  Inimõigused ( - 1998)
 • Õppeasutus
  Università degli Studi di Padova

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Õigusteadus ( - 1991)
 • Õppeasutus
  Tartu Ülikool