Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 19.12.2016
Juhtivkomisjon: Sotsiaalkomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Viktor Vassiljev
Vastutav ametnik: Helgi Kundla

Tutvustus

Seaduse muutmisega laiendatakse selle reguleerimisala, et ennetada ja vähendada tubaka- ja nendega seonduvatest toodetest tuleneva sõltuvuse ja tervisekahjude levikut ühiskonnas. Lisatakse tubakatoodete ja nendega seonduvate toodete väljapaneku keeld ning nende kaubamärkide esitlemise keeld jaekaubanduse müügikohtades. Erandid jäävad spetsialiseerunud jaemüügikohtadele, rahvusvahelisel liinil sõitvatele laevadele ning lennujaama ja sadama kinnisel territooriumil asuvatele kauplustele. Lisaks laiendatakse kehtiva tubakaseaduse müügiedenduse sätteid tubakatootega seonduvatele toodetele (nt ei tohi pakkuda loosimise võidu, auhinna või muu hüvena) ning keeldu müüa tubakatootega seonduvat toodet mõne teise tootega (nt mobiilikott, tuhatoos) samas müügipakendis. Eelnõuga piiratakse e-sigarettide kättesaadavust ja tarvitamist. E-sigareti kasutamine on edaspidi lisaks lasteasutustele keelatud kõigis teistes suitsetamiseks keelatud kohtades (nt toitlustusettevõtetes, kauplustes). Senisele piiriülesele kaugmüügi keelule lisandub riigisisene kaugmüügi keeld tubakatoodetele ja nendega seonduvatele toodetele, sh e-sigarettidele. See tähendab, et edaspidi ei saa sidevahendite kaudu (nt e-kaubanduse või kataloogi teel) neid tooteid osta. Eelnõuga kehtestatakse nõuded ka elektroonilise sigareti nikotiinisisalduseta vedeliku koostisele ja puhtusele (nt ei tohi vedelik sisaldada vitamiine, kofeiini ega muid aineid, mida seostatakse jõu ja energiat andva mõjuga) ning keelustatakse tubakast erinevad maitsed e-sigarettides. Eelnõuga tehakse kohustuslikuks dokumendi küsimine tubaka- või sellega seonduvat toodet ostvalt kliendilt, välja arvatud juhul, kui tegemist on ilmselgelt täisealise või müüjale tuttava isikuga. Maksu- ja Tolliametile antakse kontrollostu õigus salatubaka müügi kindlakstegemiseks ning politseiametnikele alaealistele tubakatoodete või seonduvate toodete müügi kindlakstegemiseks koos õigusega vajaduse korral kaasata kontrollostu tegemisse vähemalt 16-aastaseid isikuid. Seadus jõustub üldises korras. Müügiedenduse keelule, väljapaneku ja kaubamärkide esitlemise keelule, riigisisese kaugmüügi keelule, maitse- ja lõhnaainete keelule e-sigarettides (lubatud on ainult tubaka maitse ja lõhn), keelule müüa tubakatootega seonduvat toodet muu tootega ühtses pakendis ning kehtivatele pakenditele märgistuse nõuete laiendamine ka pakenditesse lisatavatele trükistele on üleminekuaeg 1. jaanuarini 2019.

Tekstid

357 SE Eelnõu menetluskäik

Teine lugemine
23.11.2017 Komisjoni istung neljapäev, 23.11.2017 kell 12.00
Otsus: Ettepanek võtta täiskogu päevakorda 06.12.2017 14:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Saata kolmandale lugemisele, kui teine lõpetatakse, 13.12.2017 14:00
Otsus: Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus
Esimene lugemine
21.11.2017 Komisjoni istung teisipäev, 21.11.2017 kell 14.00
14.11.2017 Komisjoni istung teisipäev, 14.11.2017 kell 14.00
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis
13.11.2017 Komisjoni istung esmaspäev, 13.11.2017 11:15
Otsus: Saata arvamus

Protokoll

Protokoll

24.10.2017 Komisjoni väljasõiduistung Sotsiaalministeeriumis teisipäev, 24.10.2017 kell 14.00
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis

Protokoll

Protokoll

17.10.2017 Komisjoni istung teisipäev, 17.10.2017 kell 14.00
Otsus: Tellida Riigikogu õigus- ja analüüsiosakonnalt analüüs tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõuga (357 SE) kavandatavate tubakatoodete nähtava väljapaneku keelu põhiseaduspärasuse kohta

Protokoll

Protokoll

10.10.2017 Komisjoni istung teisipäev, 10.10.2017 kell 14.00
19.09.2017 Komisjoni istung teisipäev, 19.09.2017 kell 13.11
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis

Protokoll

08.02.2017 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 8.02.2017 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
24.01.2017 Komisjoni istung teisipäev, 24.01.2017 kell 13.00
Otsus: Ettepanek võtta täiskogu päevakorda 08.02.2017 14:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 15.03.2017 17:15
Otsus: Määrata ettekandjaks Viktor Vassiljev

Protokoll

Protokoll

Algatamine
19.12.2016 Menetlusse võetud
19.12.2016 Algatatud

Muudatusettepanekud

Arvamused

 • SOTK vastuskiri Justiitsministeeriumi arvamusele tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu 357 SE kohta

 • 20.11.2017

  Maxima Eesti OÜ arvamus tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu 357 SE kohta
  Arvamuse esitaja: Maxima Eesti OÜ

 • 17.11.2017

  Riigikogu liikme A. Kokka arvamus tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu 357 SE kohta
  Arvamuse esitaja: Riigikogu liige Aivar Kokk

 • 16.11.2017

  Tubakatootjate Eesti Assotsiatsiooni arvamus tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõus 357 SE kohta
  Arvamuse esitaja: Tubakatootjate Eesti Assotsiatsioon

 • 16.11.2017

  Eesti Kaupmeeste Liidu arvamus tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu 357 SE kohta
  Arvamuse esitaja: Eesti Kaupmeeste Liit

 • Kõik arvamused
Tagasiside
 

Prindi

Helgi Kundla

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraad)
 • Eriala
  Inimõigused (1998)
 • Õppeasutus
  Università degli Studi di Padova
 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Õigusteadus (1991)
 • Õppeasutus
  Tartu Ülikool