Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Ants Laaneots
Algatatud: 20.12.2018
Juhtivkomisjon: Riigikaitsekomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Madis Milling
Vastutav ametnik: Aivar Engel

Tutvustus

Eelnõu täpsustab Kaitseliidu koostegevust Kaitseväega õppe- ja lisaõppekogunemistel, valmistumisel riigi kollektiivseks enesekaitseks sõjaliste kriiside puhul ja selle teostamisel, osalemisel rahvusvahelises sõjalises koostöös. Koostegevuse tingimused ja korra kehtestab Vabariigi Valitsus oma määrusega. Kaitseliidu seaduse muutmise seaduse §-s 52 on välja toodud ja üksikasjalikult lahti seletatud mõiste "vahetu sund", mis on otseselt seotud uue peatükiga Kaitseliidu julgeolekuala. Lisaks laiendatakse Kaitseliidu tegevliikme õigust saada sõjaväelisel väljaõppel osalemisel, Kaitseväe või korrakaitse tegevusse kaasumisel tööandjalt kuni 30 päeva tasustamata lisapuhkust, mille eest Kaitseliit võib maksta hüvitist. Kehtiva seaduse kohaselt on lisapuhkuseks kuni viis päeva.

Tekstid

786 SE Eelnõu menetluskäik

Kolmas lugemine
21.02.2019 Täiskogu korraline istung neljapäev, 21.02.2019 10:00
19.02.2019 Komisjoni istung teisipäev, 19.02.2019 14:00
Teine lugemine
14.02.2019 Täiskogu korraline istung neljapäev, 14.02.2019 10:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
12.02.2019 Komisjoni istung teisipäev, 12.02.2019 13:10
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Volitada komisjoni esimeest ja vastutavat ametnikku koostama ja esitama eelnõu II lugemise tekst, muudatusettepanekute loetelu ja seletuskiri
Otsus: Saata kolmandale lugemisele, kui teine lõpetatakse, 21.02.2019 10:00

Protokoll

Protokoll

Esimene lugemine
22.01.2019 Täiskogu korraline istung teisipäev, 22.01.2019 10:00
Otsus: Saadetud teisele lugemisele
14.01.2019 Komisjoni istung esmaspäev, 14.01.2019 11:00
Otsus: Ettepanek võtta täiskogu päevakorda 22.01.2019 10:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 05.02.2019 17:15
Otsus: Määrata ettekandjaks Madis Milling
Otsus: Saata teisele lugemisele, kui esimene lõpetatakse, 14.02.2019 10:00

Protokoll

Protokoll

Algatamine
20.12.2018 Menetlusse võetud
20.12.2018 Algatatud

Arvamused

Tagasiside
 

Prindi

Aivar Engel