Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 10.04.2017
Juhtivkomisjon: Kultuurikomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Toomas Väinaste
Vastutav ametnik: Angelika Berg

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõu kohaselt võib kultuuriminister riigieelarvest spordialaliitude toetamiseks ette nähtud toetuste jaotamise volitada halduslepinguga otsustamiseks rahvuslikule olümpiakomiteele. Eelnõuga jätkatakse spordi rahastamise reformi, et luua läbipaistev ja kindel finantsbaas spordiorganisatsioonidele tegutsemiseks. Riigieelarvest eraldatavatest vahenditest määratakse toetusi spordi andmekogusse kantud spordiorganisatsioonidele näiteks spordialaliitudele, maakonna spordiliitudele ja teistele spordiühendustele. Eelnõu näeb ette võimaluse üksnes spordialaliitudele, et toetuse jaotamine neile on volitatud rahvuslikule olümpiakomiteele halduslepingu alusel. Seletuskirjas märgitakse, et spordialaliitude taotlused riigieelarvest toetuse saamiseks moodustavad ligikaudu poole kogu sporditoetuste taotluste mahust. Muudatus võimaldab kultuuriministeeriumil keskenduda enam spordipoliitika kujundamisele, sest väheneb töökoormus üksikotsuste tegemisel. Spordialaliitudele eraldatavat tegevustoetust ja noortespordi toetust, saab olenevalt aastakäigust 43-47 spordialaliitu. Käesoleval aastal on kultuuriministeeriumi eelarves ette nähtud spordialaliitude toetamiseks ligikaudu 3,9 miljonit eurot.

Tekstid

423 SE Eelnõu menetluskäik

10.04.2017
Algatatud
11.04.2017
Menetlusse võetud
17.04.2017
Komisjoni istung teisipäev, 18.04.2017 13:00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 09.05.2017 10:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 23.05.2017 17:15
Otsus: Määrata ettekandjaks Toomas Väinaste
09.05.2017
Täiskogu korraline istung teisipäev, 9.05.2017 10:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
29.05.2017
Komisjoni istung esmaspäev, 29.05.2017 11:10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 06.06.2017 10:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
30.05.2017
Komisjoni istung teisipäev, 30.05.2017 14:00
Otsus: Kiita heaks teise lugemise menetlusdokumendid
Otsus: Teha ettepanek saata eelnõu kolmandale lugemisele, kui teine lugemine lõpetatakse, 14.06.2017 14:00
Otsus: Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus
06.06.2017
Täiskogu korraline istung teisipäev, 6.06.2017 10:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
Lisad
Stenogramm
12.06.2017
Komisjoni istung esmaspäev, 12.06.2017 11:10
Otsus: Kiita heaks kolmanda lugemise tekst
14.06.2017
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 14.06.2017 14:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
14.06.2017
Saadetud Vabariigi Presidendile
22.06.2017
Välja kuulutatud
30.06.2017
Avaldatud Riigi Teatajas
10.04.2017
Algatatud
11.04.2017
Menetlusse võetud
17.04.2017
Komisjoni istung teisipäev, 18.04.2017 13:00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 09.05.2017 10:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 23.05.2017 17:15
Otsus: Määrata ettekandjaks Toomas Väinaste
09.05.2017
Täiskogu korraline istung teisipäev, 9.05.2017 10:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
29.05.2017
Komisjoni istung esmaspäev, 29.05.2017 11:10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 06.06.2017 10:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
30.05.2017
Komisjoni istung teisipäev, 30.05.2017 14:00
Otsus: Kiita heaks teise lugemise menetlusdokumendid
Otsus: Teha ettepanek saata eelnõu kolmandale lugemisele, kui teine lugemine lõpetatakse, 14.06.2017 14:00
Otsus: Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus
06.06.2017
Täiskogu korraline istung teisipäev, 6.06.2017 10:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
Lisad
Stenogramm
12.06.2017
Komisjoni istung esmaspäev, 12.06.2017 11:10
Otsus: Kiita heaks kolmanda lugemise tekst
14.06.2017
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 14.06.2017 14:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
14.06.2017
Saadetud Vabariigi Presidendile
22.06.2017
Välja kuulutatud
30.06.2017
Avaldatud Riigi Teatajas

Arvamused

  • 29.05.2017

    Spordiseaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu 423 SE kaasamine

Tagasiside