Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 11.05.2020
Juhtivkomisjon: Keskkonnakomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Yoko Alender
Vastutav ametnik: Elle Kaur

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga muudetakse jäätmete liigiti kogumise, laiendatud tootjavastutuse, jäätmetekke vältimise, kohaliku omavalitsuse üksuste ja riigi jäätmekavade ning jäätmete ringlussevõtu tõhustamisega seotud nõudeid ja meetmeid, et saavutada paremad tulemused jäätmete korduskasutamise ettevalmistamises ja ringlussevõtus. Samuti täpsustatakse vastutussätete sõnastusi ja karistusmäärasid. Hiljemalt 31. detsembriks 2023 tuleb kõikjal korraldada biojäätmete tekkekohalt kogumine või alternatiivina tekkekohal kompostimine. Alates 2025. aastast peavad kohaliku omavalitused (KOV) korraldama oma territooriumil tekstiilijäätmete liigiti kogumise. Edaspidi on KOVi territooriumil võimalik teha erandeid jäätmete liigiti kogumisest vaid teatud tingimustele vastavuse korral ning need erandid koos põhjendustega seab KOV jäätmekavas ja jäätmehoolduseeskirjas. Aastaks 2030 tuleb vähendada olmejäätmete ladestamist vähemalt 10 protsendini tekitatud olmejäätmete üldkogusest. Lisaks kehtestatakse uued sihtarvud olmejäätmete korduskasutamiseks ettevalmistamisele ja ringlussevõtule ning pakendijäätmete ringlussevõtule. Alates 2025. aastast tuleb olmejäätmeid korduskasutuseks ette valmistada või ringlusse võtta vähemalt 55 protsenti, viie aasta pärast juba 60 protsenti ning 2035. aastaks peab olema ringlussevõtt suurenenud 65 protsendini. Eelnõuga peab pakendijäätmete ringlussevõtt jõudma 2025. aastaks 65 protsendini ning 2030. aastaks 70 protsendini. Lisaks kehtestatakse ringlussevõtu sihtarvud pakendimaterjalidele liikide kaupa. Täpsustuvad ka laiendatud tootjavastutusega seotud kohustused. Näiteks tõstetakse pakendiaruande audiitorkontrolli kohustuslikku piirmäära, et suunata ressurssi just nendele pakendiettevõtjatele, kes lasevad turule suurema osa pakendimassist, ning vähendada väikeste pakendiettevõtjate ressursikulu. Seni pidid audiitorkontrolli läbima ettevõtted, kes lasevad turule pakendeid üle 5 tonni aastas, kuid edaspidi on piirmäär 20 tonni aastas. Need pakendiettevõtjad, kelle pakendiarvestus on korras, peavad edaspidi läbima audiitorkontrolli alles kolme aasta tagant. Probleemtoodete tootjate ja tootjate ühenduste puhul võib audiitorkontrolli nõuda vajaduse korral Keskkonnainspektsioon. Täpsustatakse vastutussätete sõnastusi ja tõstetakse maksimaalseid võimalikke karistusmäärasid juriidilistele isikutele. Senise 32 000 euro asemel on edaspidi maksimaalne karistusmäär 400 000 eurot. Eelnõuga võetakse üle ja täidetakse ELi vastavatest direktiividest tulenevad kohustused.

Tekstid

190 SE Eelnõu menetluskäik

Jõustamine
05.05.2021 Avaldatud Riigi Teatajas
27.04.2021 Välja kuulutatud
21.04.2021 Saadetud Vabariigi Presidendile
Kolmas lugemine
21.04.2021 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 21.04.2021 14:00
Otsus: Vastuvõetud
Teine lugemine
14.04.2021 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 14.04.2021 14:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
08.04.2021 Komisjoni istung neljapäev, 8.04.2021 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 14.04.2021 14:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Kui teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 21.04.2021 14:00

Protokoll asice

Protokoll

Esimene lugemine
06.04.2021 Komisjoni istung teisipäev, 6.04.2021 kell 14.00
Otsus: Määrata ettekandjaks Muuta juhtivkomisjoni esindaja ja määrata selleks Yoko Alender

Protokoll asice

Protokoll

Asendusliikme volikiri

Asendusliikme volikiri asice

08.12.2020 Komisjoni istung teisipäev, 8.12.2020 kell 14.00
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis

Protokoll asice

Protokoll

13.07.2020 Komisjoni istung esmaspäev, 13.07.2020 kell 12.00
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis

Protokoll

Protokoll asice

Lisa (Keskkonnaministeeriumi ettekanne)

20.05.2020 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 20.05.2020 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Stenogramm
12.05.2020 Komisjoni istung teisipäev, 12.05.2020 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 20.05.2020 14:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Määrata ettekandjaks Erki Savisaar

Lisa 1 (Keskkonnaministeeriumi ettekanne)

Protokoll asice

Protokoll

Algatamine
12.05.2020 Menetlusse võetud
11.05.2020 Algatatud

Muudatusettepanekud

Arvamused

 • 05.04.2021

  Eesti Linnade ja Valdade Liidu ja MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse arvamus jäätmeseaduse ja pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu 190 SE kohta

 • 29.03.2021

  Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu arvamus jäätmeseaduse ja pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu 190 SE kohta

 • 23.03.2021

  Keskkonnaministeeriumi arvamus jäätmeseaduse ja pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu 190 SE kohta

 • Kõik arvamused
Tagasiside
 

Prindi

Elle Kaur

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraad)
 • Eriala
  Euroopa õpingud ( - 2008)
 • Õppeasutus
  Tartu Ülikool

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Psühholoogia ( - 1990)
 • Õppeasutus
  Tartu Riiklik Ülikool

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Õigusteadus ( - 1980)
 • Õppeasutus
  Tartu Riiklik Ülikool