Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Sotsiaalkomisjon
Algatatud: 12.01.2023
Juhtivkomisjon: Sotsiaalkomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Kalle Grünthal
Vastutav ametnik: Heidi Barot

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõu näeb ette seaduse muudatused seoses asutuse uue nimega, mis on seotud suurema selgusega avalike teenuste osutamisel, avaliku teenuse kvaliteedi ja kättesaadavuse parandamise ning selgema ülesannete jaotusega riigile kuuluvate asutuste vahel. Seletuskirjas märgitakse, et Eesti Haigekassa on seaduse alusel asutatud avalik-õiguslik juriidiline isik, mille põhifunktsioon oli asutamise ajal solidaarse ravikindlustussüsteemi administreerimine ja ravikindlustushüvitiste võimaldamine kindlustatud inimestele. Tänaseks on võrreldes asutuse loomise hetkega saadud ülesandeid juurde, vastutatakse ka ravikindlustusega hõlmamata inimeste vältimatu abi ja rahvatervise kaitsega seotud vajalike teenuste eest. Asutusse on viidud üle rahvatervishoiu ülesandeid nagu nakkushaiguste tõrjeks ja kontrolliks vajalike ravimite hanked, vaktsiinihanked, vaktsiinikahjude hüvitamine ja ka vastutus perearstiabi korralduse eest. Muutunud ülesannete tõttu on asjakohane avalik-õigusliku juriidilise isiku nime muutus. Uueks nimeks saab Tervisekassa, mis rõhutab asutuse tegevuse lõppeesmärki – inimese tervise hoidmist ja taastamist, mitte vaid raviarvete maksmist. Tervisekassa nimi oli kaalumisel juba ravikindlustussüsteemi loomise ajal 1990 – 1991. aastal. Toona otsustati ajalooliselt varem kasutusel olnud haigekassa nime kasuks. 30 aastat hiljem võtame kasutusele asutuse töö tulemust rõhutava nime.

Tekstid

772 SE Eelnõu menetluskäik

12.01.2023
Algatatud
12.01.2023
Menetlusse võetud
16.01.2023
Komisjoni istung esmaspäev, 16.01.2023 kell 11.10
17.01.2023
Komisjoni istung teisipäev, 17.01.2023 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 23.01.2023 15:00
Otsus: Saata eelnõu esimesele lugemisele muudetud kujul
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Kalle Grünthal
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Anda esimehele volitus dokumentide allkirjastamiseks
23.01.2023
Täiskogu korraline istung esmaspäev, 23.01.2023 15:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
07.02.2023
Komisjoni istung teisipäev, 7.02.2023 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 15.02.2023 14:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Kui teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 22.02.2023 14:00
13.02.2023
Komisjoni istung esmaspäev, 13.02.2023 kell 11.10
Otsus: Kiita heaks eelnõu teise lugemise menetlusdokumendid
Otsus: Anda esimehele volitused eelnõu kolmanda lugemise menetlusdokumentide allkirjastamiseks
15.02.2023
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 15.02.2023 14:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
22.02.2023
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 22.02.2023 14:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
27.02.2023
Saadetud Vabariigi Presidendile
01.03.2023
Välja kuulutatud
11.03.2023
Avaldatud Riigi Teatajas
12.01.2023
Algatatud
12.01.2023
Menetlusse võetud
16.01.2023
Komisjoni istung esmaspäev, 16.01.2023 kell 11.10
17.01.2023
Komisjoni istung teisipäev, 17.01.2023 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 23.01.2023 15:00
Otsus: Saata eelnõu esimesele lugemisele muudetud kujul
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Kalle Grünthal
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Anda esimehele volitus dokumentide allkirjastamiseks
23.01.2023
Täiskogu korraline istung esmaspäev, 23.01.2023 15:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
07.02.2023
Komisjoni istung teisipäev, 7.02.2023 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 15.02.2023 14:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Kui teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 22.02.2023 14:00
13.02.2023
Komisjoni istung esmaspäev, 13.02.2023 kell 11.10
Otsus: Kiita heaks eelnõu teise lugemise menetlusdokumendid
Otsus: Anda esimehele volitused eelnõu kolmanda lugemise menetlusdokumentide allkirjastamiseks
15.02.2023
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 15.02.2023 14:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
22.02.2023
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 22.02.2023 14:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
27.02.2023
Saadetud Vabariigi Presidendile
01.03.2023
Välja kuulutatud
11.03.2023
Avaldatud Riigi Teatajas

Arvamused

Tagasiside
 

Prindi

Heidi Barot

Haridus

  • Haridustase
    Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
  • Eriala
    Õigusteadus ( - 1997)
  • Õppeasutus
    Tartu Ülikool