Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 27.09.2017
Juhtivkomisjon: Kultuurikomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Toomas Jürgenstein
Vastutav ametnik: Angelika Berg

Tutvustus

Eelnõu loob aluse riigi osalemiseks eraüldhariduskoolide tegevuskulude katmiseks. Eelnõuga tagatakse erakoolidele tegevustoetus kohaliku omavalitsuse üksuste keskmisel tasemel ja luuakse jätkusuutlik erakoolide rahastamise kava 2020+. Eelnõu ei puuduta eraüldhariduskooli pidajatele riigieelarvest eraldatava haridustoetuse andmise printsiipe õpetajate, direktorite ja õppealajuhatajate tööjõukulude, samuti muude kooli õppekava täitmiseks ja kooli pidamiseks vajalike kulude osas. Samuti on jätkuvalt kohaliku omavalitsuse üksusel õigus eraüldhariduskoolide pidajaid tegevuskulude katmisel toetada. Eelnõu järgi on toetust tegevuskulude katmiseks riigieelarvest võimalik eraüldhariduskoolil taotleda, kui on täidetud järgmised nõuded: koolile antud tähtajatu tegevusluba; koolis ei ole õppemaksu või õppemaks on õpilase kohta keskmiselt kuus kuni teatud protsendini töötasu alammäärast; kooli tegevusest saadud kasum investeeritakse õppe- ja kasvatustegevusse; kooli eelarve ja hariduskulud on avalikud ning koolil puudub maksuvõlg riigi ees. Nimetatud nõuete täitmisel saab eelnõu järgi toetust taotleda alates 2018. a 1. septembrist. Toetuse arvutamise aluseks on õpilaste arv 10. novembri seisuga ja selle kohaliku omavalitsuse üksuse, mille haldusterritooriumil eraüldhariduskool tegutseb, üldhariduskooli õppekoha keskmine tegevuskulu. Toetust ei eraldata nõuete mittetäitmisel, samuti on valdkonna eest vastutaval ministril õigus toetus tagasi nõuda, kui toetust on eraldatud ebaõigete andmete alusel. Kehtiva erakooliseaduse kohaselt eraldatakse eraüldhariduskoolidele tegevuskulude toetust 2019. aasta 31. detsembrini. Toetuse suurus on 75 protsenti selle kohaliku omavalitsuse üksuse, mille haldusterritooriumil eraüldhariduskool tegutseb, üldhariduskooli keskmisest tegevuskulust 2016. aastal. Eelnõu kohaselt jääb senine regulatsioon kehtima, samuti nähakse ette üleminekusätted õppemaksu lae kohaldamiseks.

Tekstid

520 SE Eelnõu menetluskäik

Jõustamine
22.01.2018 Avaldatud Riigi Teatajas
15.01.2018 Välja kuulutatud
11.01.2018 Saadetud Vabariigi Presidendile
Kolmas lugemine
10.01.2018 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 10.01.2018 14:00
Otsus: Vastuvõetud
08.01.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 8.01.2018 11:10, ruumis L241
Otsus: Kinnitada kolmanda lugemise tekst

Protokoll

Protokoll

18.12.2017 Komisjoni istung esmaspäev, 18.12.2017 11:00
Otsus: Kinnitada teise lugemise menetlusdokumendid
Otsus: Ettepanek võtta täiskogu päevakorda 10.01.2018 14:00
Otsus: Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus

Protokoll

Protokoll

Teine lugemine
20.12.2017 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 20.12.2017 14:00
Otsus: Teine lugemine lõpetatud
12.12.2017 Komisjoni istung teisipäev, 12.12.2017 14:00
Otsus: Ettepanek võtta täiskogu päevakorda 20.12.2017 14:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Saata kolmandale lugemisele, kui teine lõpetatakse, 21.12.2017 10:00
Otsus: Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus

Protokoll

Protokoll

Esimene lugemine
21.11.2017 Komisjoni istung teisipäev, 21.11.2017 14:00
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis

Protokoll

Protokoll

13.11.2017 Komisjoni istung esmaspäev, 13.11.2017 11:10
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis

Protokoll

Protokoll

24.10.2017 Komisjoni istung teisipäev, 24.10.2017 14:00, ruumis L241
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis

Protokoll

Protokoll

19.10.2017 Täiskogu korraline istung neljapäev, 19.10.2017 10:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
09.10.2017 Komisjoni istung esmaspäev, 9.10.2017
Otsus: Ettepanek võtta täiskogu päevakorda 18.10.2017 14:00
Otsus: Määrata ettekandjaks Toomas Jürgenstein
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 01.11.2017 17:15

Protokoll

Protokoll

Algatamine
28.09.2017 Menetlusse võetud
27.09.2017 Algatatud

Muudatusettepanekud

Arvamused

Tagasiside
 

Prindi

Angelika Berg

Haridus

  • Haridustase
    Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
  • Eriala
    Õigusteadus (1994)
  • Õppeasutus
    Tartu Ülikool