Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 21.02.2022
Juhtivkomisjon: Riigikaitsekomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Toomas Järveoja
Vastutav ametnik: Aivar Engel

Eelnõu algteksti tutvustus

Küberturvalisuse seaduse (KüTS), avaliku teabe seaduse (AvTS) ja Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõuga volitatakse valitsust määrusega kehtestama süsteemide küberturvalisuse tagamiseks vajalikke nõudeid, millest üks osa on uus Eesti infoturbestandard (E-ITS). Muudatuste käigus tunnistatakse kehtetuks ka valitsuse määruse volitusnorm AvTS-is infosüsteemide turvameetmete süsteemi kehtestamiseks. Muudatustega kaasajastatakse infoturbe õigusraamistik ning rõhutatakse juba varasemalt KüTS-iga sisse toodud lähenemist rakendada infoturvet terviklikult ning asutuse üleselt, hõlmates kõiki võrgu- ja infosüsteeme. Muudatus võimaldab aegunud infosüsteemide kolmeastmelise etalonturbe süsteemi (ISKE) asendada uue E-ITS-iga. ISKE aluspõhimõtted, rakendamise loogika ning auditeerimise skeemid ei ole selle esmasest avaldamisest 2003. aastast alates ehk vähemalt 18 aasta jooksul muutunud. E-ITS-i volitusnorm on laiem kui andmekogude põhise ISKE oma – see lähtub võrgu- ja infosüsteemidest ning kohaldub kõikidele süsteemidele, sealhulgas andmekogudele AvTS-i tähenduses. E-ITS-i määrus plaanitakse vastu võtta 2022. aasta alguses, mistõttu on sellele eelnevalt vajalik volitusnormi uuendamine. E-ITS-i määruse volitusnormi paiknemine KüTS-is ja selle rakendusaktides on avaliku teabe töötlemist ja küberturvalisust reguleerivaid õigusakte, nende omavahelisi seoseid ning struktuuri arvesse võttes mõistlik. Just KüTS-i eesmärk on ühiskonna toimimise seisukohast oluliste süsteemide turvalisuse tagamine ning küberintsidentide ennetamise ja lahendamise koordineerimine.

Tekstid

531 SE Eelnõu menetluskäik

Kolmas lugemine
13.06.2022 Komisjoni istung esmaspäev, 13.06.2022 kell 11.00
Otsus: Kiita heaks eelnõu III lugemise tekst

Protokoll asice

RIKK protokoll

Teine lugemine
01.06.2022 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 1.06.2022 14:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
30.05.2022 Komisjoni istung esmaspäev, 30.05.2022 kell 11.00
Otsus: Kiita heaks eelnõu II lugemise tekst, seletuskiri ja muudatusettepanekute tervikloetelu

Protokoll asice

Asendusliikme volikiri

Asendusliikme volikiri

RIKK protokoll

16.05.2022 Komisjoni istung esmaspäev, 16.05.2022 kell 11.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 01.06.2022 14:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Kui teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 15.06.2022 14:00

Protokoll asice

Protokoll

Esimene lugemine
02.05.2022 Komisjoni istung esmaspäev, 2.05.2022 kell 11.00
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis 16.05.2022

Protokoll asice

RIKK protokoll

06.04.2022 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 6.04.2022 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
23.03.2022 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 23.03.2022 14:00
14.03.2022 Komisjoni istung esmaspäev, 14.03.2022 kell 11.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 23.03.2022 14:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 06.04.2022 17:15
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks riigikaitsekomisjoni liige Toomas Järveoja

RIKK protokoll

Protokoll asice

Algatamine
22.02.2022 Menetlusse võetud
21.02.2022 Algatatud

Arvamused

 • 12.05.2022

  Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu arvamus küberturvalisuse seaduse, avaliku teabe seaduse ja Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu 531 SE kohta

 • 21.04.2022

  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi arvamus küberturvalisuse seaduse, avaliku teabe seaduse ja Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu 531 SE kohta

Tagasiside
 

Prindi

Aivar Engel

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraad)
 • Eriala
  Õigusteadus ( - 2005)
 • Õppeasutus
  Tartu Ülikool