Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 02.12.2019
Juhtivkomisjon: Riigikaitsekomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Johannes Kert
Vastutav ametnik: Aivar Engel

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga tagatakse erakorralise seisukorra ning sõjaseisukorra ajal süüteo- ja kohtumenetluste kiire ja tõhus läbiviimine ning kohtute ressursi parem ja säästlikum kasutamine. Süüteoasjade menetlemiseks planeeritud menetlejate, prokuratuuri ja kohtute ressurss ei pruugi olla piisav, et viia süüteo- ning kohtumenetlusi läbi samaväärselt tavaolukorraga ka erakorralises seisukorras või sõjaseisukorras, kus töökoormus võib kasvada või on süüteoasjade, tsiviil- või haldusasjade menetlemine muudel põhjustel raskendatud. Seetõttu on eelnõus esitatud muudatused, mis võimaldavad kiiremat menetlust ja õigusemõistmise läbiviimist või annavad rohkem aega menetlustoimingute tegemiseks. Kriminaalmenetluses lihtsustatakse dokumentide vormistamise ja tõlkimise korda, kehtestatakse erisused erinevate toimingute tähtaegade osas, nähakse ette võimalus kohtuotsuse viivitamata täitmisele pööramiseks ning erakorralise või sõjaseisukorraga kaasnevate erandlike asjaolude tõttu menetluste peatamiseks. Kriminaalasja menetluse peatamisega kaasneb ka kriminaalasja aegumise peatumine. Väärtegude aegumine peatub erakorralise seisukorra või sõjaseisukorra ajaks. Kuriteos kahtlustatavat võib kohtu loata kinni pidada jätkuvalt kokku kuni seitse ööpäeva. Lisaks pikeneb jälitustoiminguks loa vormistamise ja isikut tema suhtes tehtud jälitustoimingu tegemisest teavitamise aeg. Kohtute töökorraldust muudetakse paindlikumaks. Riigikohtu esimees võib määrata kohtuniku tema nõusolekuta ajutiselt teenistusse teise sama astme või madalama astme kohtusse. Ühtlasi moodustab Riigikohtu esimees riigikaitsekolleegiumi, mis käivitatakse sõjaseisukorra ajal maakohtu või ringkonnakohtu juures riigi kaitsevõime ja kaitseväeteenistusalaste süütegude kiireks menetlemiseks. Lisaks on eelnõu järgi võimalik edaspidi kohtuistungeid pidada ka väljaspool kohtu tavapärast tööaega, nt massiliste süütegude korral, kui see on õigusemõistmiseks vajalik. Tsiviil- ja halduskohtumenetluses nähakse samuti ette, et erakorralisest seisukorrast ja sõjaseisukorrast tulenevatel erandlikel asjaoludel võib menetluse peatada ja anda kohtule võimalus vaadata asi oma õiglase äranägemise kohaselt lihtsustatud korras

Tekstid

114 SE Eelnõu menetluskäik

Esimene lugemine
29.04.2021 Tagasi võetud
28.01.2020 Komisjoni istung teisipäev, 28.01.2020 kell 14.00
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis

Protokoll

Protokoll.asice

22.01.2020 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 22.01.2020 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Stenogramm
17.12.2019 Komisjoni istung teisipäev, 17.12.2019 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 22.01.2020 14:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 05.02.2020 17:00
Otsus: Määrata ettekandjaks Kalle Laanet
Otsus: Küsida eelnõu kohta arvamust põhiseadus- ja õiguskomisjonilt

Protokoll

Protokoll.asice

Algatamine
03.12.2019 Menetlusse võetud
02.12.2019 Algatatud

Muudatusettepanekud

  • Riigikogu liikmete J. Kerdi, L. Kunnase, A. Laaneotsa ja A. Lanemani muudatusettepanek kriminaalmenetluse seadustiku, halduskohtumenetluse seadustiku ja karistusseadustiku ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (kriminaal-, väärteo- ja kohtumenetluse erisused erakorralise ja sõjaseisukorra ajal) 114 SE kohta Muudatusettepanek asice Muudatusettepanek

Arvamused

Tagasiside
 

Prindi

Aivar Engel

Haridus

  • Haridustase
    Kõrgharidus (magistrikraad)
  • Eriala
    Õigusteadus ( - 2005)
  • Õppeasutus
    Tartu Ülikool