Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 17.01.2022
Juhtivkomisjon: Kultuurikomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Marko Šorin
Vastutav ametnik: Urvo Klopets

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga tehakse seaduses muudatused, et jätkata leevendatud tingimustel loometoetuse maksmist vabakutselistele loovisikutele kuni 2022. aasta lõpuni. Loometoetuste taotlemist ja maksmist jätkatakse sarnaselt tingimustega, mis kehtisid kuni 2021. aasta lõpuni tulenevalt COVID-19 kriisi tingimustest. Eelnõuga kaotatakse 2022. aasta lõpuni nõue, mille kohaselt loometoetust saanud inimene ei või kahe aasta jooksul uut taotlust loometoetuse saamiseks esitada. Samuti on 2022. aastal loometoetust võimalik saada ka juhul, kui loovisik teenib loometoetuse taotlemise perioodil lisaks sissetulekut ühes kuus kuni ühe töötasu alammäära suuruses summas, näiteks võlaõigusliku lepingu alusel. Eelnõuga tehakse ka püsivaid muudatusi loometoetuse taotlemise ja maksmise tingimustes. Näiteks täpsustatakse sissetuleku mõistet ja suurust, mida arvestatakse loometoetuse saamiseks. Eelnõu järgi saab loometoetust taotleda vabakutseline loovisik, kes ei ole saanud loometoetuse taotlemisele eelnenud kuul ega saa loometoetuse maksmise perioodil igas kuus tulumaksuga maksustatavat tulu rohkem kui pool töötasu alammäärast. Kehtiva seaduse üldine sõnastus saadud tulude kohta on tekitanud praktikas tõlgendamisprobleeme. Lisaks täpsustatakse loometoetuse maksmisest keeldumise aluseid, kui toetuse maksjaks on Kultuuriministeerium. Kui kehtiva regulatsiooni järgi on sätestatud, et loometoetuse maksmisest keeldutakse muuhulgas ka alusel, kui taotleja ei ole kolm viimast aastat vastaval loomealal tegutsenud, siis eelnõu näeb ette, et seda kolmeaastast perioodi vastavalt pikendatakse aja võrra, mil isik saab vanemahüvitist, on lapsehoolduspuhkusel või ajateenistuses. Eelnõuga täpsustatakse ka loometoetuse maksmise lõpetamise aluseid. Eelnõu järgi saab alusetult makstud loometoetuse tagasi nõuda lisaks valeandmete esitamisele ka olukorras, kus loovisik ei vasta loometoetuse taotlemise tingimustele. Loometoetus on kuue kuu jooksul makstav töötasu alammäära suurune toetus sissetuleku ajutiselt kaotanud eberegulaarsetes või -standardsetes töövormides tegutsevale kultuuritegijale. Loometoetus tagab miinimumsissetuleku kõrval ka sotsiaalsed garantiid, ennekõike ravikindlustuse.

Tekstid

517 SE Eelnõu menetluskäik

17.01.2022
Algatatud
18.01.2022
Menetlusse võetud
18.01.2022
Komisjoni istung teisipäev, 18.01.2022 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 26.01.2022 14:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 04.02.2022 17:00
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Marko Šorin
26.01.2022
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 26.01.2022 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
08.02.2022
Komisjoni istung teisipäev, 8.02.2022 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 16.02.2022 14:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
14.02.2022
Komisjoni istung esmaspäev, 14.02.2022 kell 11.10
Otsus: Kui teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 23.02.2022 14:00
Otsus: Kiita heaks teise lugemise menetlusdokumendid
16.02.2022
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 16.02.2022 14:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
Lisad
Stenogramm
21.02.2022
Komisjoni istung esmaspäev, 21.02.2022 kell 11.10
23.02.2022
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 23.02.2022 14:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
23.02.2022
Saadetud Vabariigi Presidendile
02.03.2022
Välja kuulutatud
04.03.2022
Avaldatud Riigi Teatajas
17.01.2022
Algatatud
18.01.2022
Menetlusse võetud
18.01.2022
Komisjoni istung teisipäev, 18.01.2022 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 26.01.2022 14:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 04.02.2022 17:00
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Marko Šorin
26.01.2022
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 26.01.2022 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
08.02.2022
Komisjoni istung teisipäev, 8.02.2022 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 16.02.2022 14:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
14.02.2022
Komisjoni istung esmaspäev, 14.02.2022 kell 11.10
Otsus: Kui teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 23.02.2022 14:00
Otsus: Kiita heaks teise lugemise menetlusdokumendid
16.02.2022
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 16.02.2022 14:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
Lisad
Stenogramm
21.02.2022
Komisjoni istung esmaspäev, 21.02.2022 kell 11.10
23.02.2022
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 23.02.2022 14:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
23.02.2022
Saadetud Vabariigi Presidendile
02.03.2022
Välja kuulutatud
04.03.2022
Avaldatud Riigi Teatajas

Muudatusettepanekud

 • Riigikogu liikmete J. Valge ja H.-M. Helme muudatusettepanek loovisikute ja loomeliitude seaduse ning töövõimetoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu 517 SE kohta

  Muudatusettepanek asice Muudatusettepanek
 • Riigikogu liikme L. Kunnase muudatusettepanek loovisikute ja loomeliitude seaduse ning töövõimetoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu 517 SE kohta

  Muudatusettepanek Muudatusettepanek asice

Arvamused

 • 15.02.2022

  Kultuuriministeeriumi arvamus loovisikute ja loomeliitude seaduse ning töövõimetoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu 517 SE kohta

 • 28.01.2022

  MTÜ Eesti Esitajate Liidu arvamus loovisikute ja loomeliitude seaduse ning töövõimetoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu 517 SE kohta

 • 27.01.2022

  Eesti Balletiliidu arvamus loovisikute ja loomeliitude seaduse ning töövõimetoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu 517 SE kohta

 • Kõik arvamused
Tagasiside
 

Prindi

Urvo Klopets

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraad)
 • Eriala
  Õigusteadus ( - 2011)
 • Õppeasutus
  Tartu Ülikool

 • Haridustase
  Kõrgharidus (bakalaureusekraad)
 • Eriala
  Riigiteadused ( - 2006)
 • Õppeasutus
  Tartu Ülikool