Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 21.10.2021
Juhtivkomisjon: Sotsiaalkomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Õnne Pillak
Vastutav ametnik: Heidi Barot

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõu on esitatud riikliku pensionikindlustuse seaduse rakendamisel praktikas tõusetunud probleemide lahendamiseks ja õigusselguse tagamiseks. Samuti muudetakse kogumispensionide seadust. Riikliku pensionikindlustuse seaduse muudatuste kohaselt nähakse ette toitjakaotuspensioni maksmise jätkamine 18–24-aastastele õppuritele septembrikuus olenemata sellest, kas andmed õppimise kohta on riiklikusse andmekogusse (EHIS) juba kantud või mitte. Kehtiva korra järgi makstakse oktoobris tagantjärele eelneva kuu toitjakaotuspension, kuid selletõttu tekib pensioni saajatel ühekuuline sissetulekuta periood. Välisriigis elavatel pensionäridel on pensioni saamiseks võimalik edaspidi oma elusolekut tõendada ka elektroonilise kanali kaudu. Kehtiva korra järgi tuleb esitada elukohariigi ametiasutuse või Eesti välisesinduse kinnitatud kirjalik tõend. Nähakse ette, et juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmeks oleku aeg arvatakse pensioniõigusliku staaži hulka, kui sellel perioodil maksti sotsiaalmaksu. Kogumispensionide seaduse muudatuse kohaselt võib II sambast pensionile läinud puuduva töövõimega isik hakata uuesti II sambas raha koguma või pensioni saamise peatada, kui ta ei ole veel vanaduspensionieas, kuid tema töövõime on vahepeal taastunud. Praegu selline õigus puudub. Riikliku pensionikindlustuse seaduse muudatused on kavandatud jõustuma 1 .veebruaril 2022 ja kogumispensionide seaduse muudatused 1. jaanuaril 2023.

Tekstid

475 SE Eelnõu menetluskäik

21.10.2021
Algatatud
21.10.2021
Menetlusse võetud
08.11.2021
Komisjoni istung esmaspäev, 8.11.2021 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 24.11.2021 14:00
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Õnne Pillak
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
24.11.2021
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 24.11.2021 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
10.01.2022
Komisjoni istung esmaspäev, 10.01.2022 kell 11.00
17.01.2022
Komisjoni istung esmaspäev, 17.01.2022 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 26.01.2022 14:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Kui teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 09.02.2022 14:00
24.01.2022
Komisjoni istung esmaspäev, 24.01.2022 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek eelnõu teine lugemine katkestada
Otsus: Anda komisjoni esimehele volitus menetlusdokumentide allkirjastamiseks
Otsus: Määrata uueks muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 31.01.2022 kell 17.15
Otsus: Juhul kui teine lugemine 27.01.2022 katkestatakse, jätkata teist lugemist 07.02.2022
27.01.2022
Täiskogu korraline istung neljapäev, 27.01.2022 10:00
Otsus: Teine lugemine katkestatud
Lisad
Stenogramm
27.01.2022
Saadetud teise lugemise jätkamisele
01.02.2022
Komisjoni erakorraline istung teisipäev, 1.02.2022 kell 10.00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Anda komisjoni esimehele volitus eelnõu teise ja kolmanda lugemise menetlusdokumentide allkirjastamiseks
07.02.2022
Täiskogu korraline istung esmaspäev, 7.02.2022 15:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
07.02.2022
Saadetud kolmandale lugemisele
09.02.2022
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 9.02.2022 14:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
10.02.2022
Saadetud Vabariigi Presidendile
15.02.2022
Välja kuulutatud
18.02.2022
Avaldatud Riigi Teatajas
21.10.2021
Algatatud
21.10.2021
Menetlusse võetud
08.11.2021
Komisjoni istung esmaspäev, 8.11.2021 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 24.11.2021 14:00
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Õnne Pillak
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
24.11.2021
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 24.11.2021 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
10.01.2022
Komisjoni istung esmaspäev, 10.01.2022 kell 11.00
17.01.2022
Komisjoni istung esmaspäev, 17.01.2022 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 26.01.2022 14:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Kui teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 09.02.2022 14:00
24.01.2022
Komisjoni istung esmaspäev, 24.01.2022 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek eelnõu teine lugemine katkestada
Otsus: Anda komisjoni esimehele volitus menetlusdokumentide allkirjastamiseks
Otsus: Määrata uueks muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 31.01.2022 kell 17.15
Otsus: Juhul kui teine lugemine 27.01.2022 katkestatakse, jätkata teist lugemist 07.02.2022
27.01.2022
Täiskogu korraline istung neljapäev, 27.01.2022 10:00
Otsus: Teine lugemine katkestatud
Lisad
Stenogramm
27.01.2022
Saadetud teise lugemise jätkamisele
01.02.2022
Komisjoni erakorraline istung teisipäev, 1.02.2022 kell 10.00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Anda komisjoni esimehele volitus eelnõu teise ja kolmanda lugemise menetlusdokumentide allkirjastamiseks
07.02.2022
Täiskogu korraline istung esmaspäev, 7.02.2022 15:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
07.02.2022
Saadetud kolmandale lugemisele
09.02.2022
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 9.02.2022 14:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
10.02.2022
Saadetud Vabariigi Presidendile
15.02.2022
Välja kuulutatud
18.02.2022
Avaldatud Riigi Teatajas

Arvamused

 • 21.01.2022

  Ettepanek tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seaduse ja tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmiseks

 • 06.12.2021

  Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu arvamus riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu 466 SE ja Riikliku pensionikindlustuse seaduse ja kogumispensionide seaduse muutmise seaduse eelnõu 475 SE kohta

 • 25.11.2021

  Kaasamiskiri riikliku pensionikindlustuse seaduse ja kogumispensionide seaduse muutmise seaduse eelnõu 475 SE kohta

 • Kõik arvamused
Tagasiside
 

Prindi

Heidi Barot

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Õigusteadus ( - 1997)
 • Õppeasutus
  Tartu Ülikool