Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 04.12.2017
Juhtivkomisjon: Sotsiaalkomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Helmen Kütt
Vastutav ametnik: Heidi Barot

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõu kohaselt võimaldatakse kohalikel omavalitsustel (KOV) pakkuda 16–26-aastastele potentsiaalselt abivajavatele noortele proaktiivset tuge tööturule ja haridusellu naasmiseks. Need on noored, kes ei õpi, ei tööta, ei otsi tööd ega viibi mõjuval põhjusel tööturult eemal ning võivad vajada ebasoodsast olukorrast väljumiseks riigi aktiivset tuge, ent kes ise vajalike teenusteni, näiteks Töötukassa, Rajaleidja, KOV-i teenused, ei jõua. Eelnõu võimaldab KOV-il saada sotsiaalteenuste ja –toetuste andmeregistrist (STAR) infot enda piirkonnas elavatest potentsiaalselt tuge vajavatest noortest. KOV-il võimaldatakse leida sellised noored üles, et nendega olukorra selgitamiseks ühendust võtta ning noore inimese soovil ja vajadusel talle abi pakkuda. Selleks luuakse STAR-i andmeregistrile lisafunktsioon, mis töötleb andmeid erinevatest riiklikest registritest X-tee kaudu ja kuvab KOV-ile andmed tema piirkonnas elavatest noortest, kelle kohta puudub üleriigilistes registrites info. STAR-i lisafunktsiooni ning juhtumikorraldusmudeli arendamiseks ja testimiseks KOV-des koostatakse KOV-idele toetuse andmise tingimused, mida rahastatakse kuni 2020. aastani Euroopa Sotsiaalfondist. Sellega kaasneb lisaraha vajadus riiklikuks kaasfinantseerimiseks summas 99 000 eurot.

Tekstid

558 SE Eelnõu menetluskäik

04.12.2017
Algatatud
05.12.2017
Menetlusse võetud
18.12.2017
Komisjoni istung esmaspäev, 18.12.2017 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 17.01.2018 14:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 10 tööpäeva 31.01.2018 17:15
Otsus: Määrata ettekandjaks komisjoni esimees Helmen Kütt
17.01.2018
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 17.01.2018 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
05.02.2018
Komisjoni istung esmaspäev, 5.02.2018 kell 11.10
13.02.2018
Komisjoni istung teisipäev, 13.02.2018 kell 14.00
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis
19.02.2018
Komisjoni istung esmaspäev, 19.02.2018 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 07.03.2018 14:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek saata eelnõu kolmandale lugemisele, kui teine lugemine lõpetatakse, 14.03.2018 14:00
Otsus: Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus
05.03.2018
Komisjoni istung esmaspäev, 5.03.2018 kell 11.10
Otsus: Kiita heaks eelnõu teise lugemise menetlusdokumendid
07.03.2018
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 7.03.2018 14:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
Lisad
Stenogramm
12.03.2018
Komisjoni istung esmaspäev, 12.03.2018 kell 11.10
Otsus: Kiita heaks eelnõu kolmanda lugemise tekst
14.03.2018
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 14.03.2018 14:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
14.03.2018
Saadetud Vabariigi Presidendile
26.03.2018
Välja kuulutatud
03.04.2018
Avaldatud Riigi Teatajas
04.12.2017
Algatatud
05.12.2017
Menetlusse võetud
18.12.2017
Komisjoni istung esmaspäev, 18.12.2017 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 17.01.2018 14:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 10 tööpäeva 31.01.2018 17:15
Otsus: Määrata ettekandjaks komisjoni esimees Helmen Kütt
17.01.2018
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 17.01.2018 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
05.02.2018
Komisjoni istung esmaspäev, 5.02.2018 kell 11.10
13.02.2018
Komisjoni istung teisipäev, 13.02.2018 kell 14.00
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis
19.02.2018
Komisjoni istung esmaspäev, 19.02.2018 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 07.03.2018 14:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek saata eelnõu kolmandale lugemisele, kui teine lugemine lõpetatakse, 14.03.2018 14:00
Otsus: Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus
05.03.2018
Komisjoni istung esmaspäev, 5.03.2018 kell 11.10
Otsus: Kiita heaks eelnõu teise lugemise menetlusdokumendid
07.03.2018
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 7.03.2018 14:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
Lisad
Stenogramm
12.03.2018
Komisjoni istung esmaspäev, 12.03.2018 kell 11.10
Otsus: Kiita heaks eelnõu kolmanda lugemise tekst
14.03.2018
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 14.03.2018 14:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
14.03.2018
Saadetud Vabariigi Presidendile
26.03.2018
Välja kuulutatud
03.04.2018
Avaldatud Riigi Teatajas

Muudatusettepanekud

Arvamused

 • 05.02.2018

  Eesti Maaomavalitsuste Liidu arvamus sotsiaalhoolekande seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu 558 SE kohta

 • 01.02.2018

  Lastekaitse Liidu arvamus sotsiaalhoolekande seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu 558 SE kohta

 • 31.01.2018

  Sotsiaalministeeriumi arvamus sotsiaalhoolekande seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eenõu 558 SE kohta

 • Kõik arvamused
Tagasiside
 

Prindi

Heidi Barot

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Õigusteadus ( - 1997)
 • Õppeasutus
  Tartu Ülikool