Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 10.01.2022
Juhtivkomisjon: Majanduskomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Jüri Jaanson
Vastutav ametnik: Kaido Rosin

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga võetakse riigisisesesse õigusesse üle ELi vastav direktiiv toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuete kohta. Eelnõuga nähakse ette tagada igale erivajadusega inimesele, et ta ei jää toodete ja teenuste kasutamisel hätta, vaid et ta leiab alternatiivse formaadi toote kasutamiseks ning teenuse tarbimiseks. Seeläbi on eesmärk kujundada kaasavam ühiskond, et lihtsustada piiratud funktsionaalse võimekusega inimeste iseseisvat toimetulekut. Eelnõuga nähakse ette ligipääsetavuse direktiivi kohaldamisalasse kuuluvate toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuded, ettevõtja kohustused ligipääsetavuse tagamiseks, ligipääsetavusnõuetele vastavuse hindamine ja vastavuseeldus ning riiklik järelevalve ja vastutus. Samuti võetakse kasutusele terminid, mis on seni olnud õiguslikult määratlemata ning mille määratlemise vajadus tuleneb direktiivi ülevõtmisel kasutatavatest mõistetest. Eelnõu kohaselt tuleb ligipääsetavaks muuta näiteks iseteenindusterminal selliselt, et sularahaautomaati saab mugavalt kasutada ratastoolis liikumispuudega inimene, aga ka laps, lühikest kasvu täiskasvanu ja eakas. Eelnõu muudatused puudutavad ettevõtjat, kellele seatakse kohustus kavandatavate nõuete täitmiseks. Nõudeid ei kohaldata mikroettevõtjast teenuseosutajale ehk alla 10 töötajaga ettevõttele, kelle aastakäive ei ületa 2 miljonit eurot.

Tekstid

511 SE Eelnõu menetluskäik

Teine lugemine
30.05.2022 Täiskogu korraline istung esmaspäev, 30.05.2022 15:00
19.05.2022 Saadetud teisele lugemisele
Esimene lugemine
23.02.2022 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 23.02.2022 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
22.02.2022 Komisjoni istung teisipäev, 22.02.2022 kell 14.00
Otsus: Küsida 511 SE osas arvamust kultuurikomisjonilt

Protokoll asice

Protokoll

Lisa 1 (Tuumaenergia töörühma esitlus)

07.02.2022 Komisjoni istung esmaspäev, 7.02.2022 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 23.02.2022 14:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Küsida 511 SE osas arvamust Riigikogu sotsiaalkomisjonilt

Lisa 1 (511 SE)

Protokoll asice

Lisa 2 (Transpordiameti esitlus)

Protokoll

Algatamine
17.01.2022 Komisjoni istung esmaspäev, 17.01.2022 kell 11.10
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Jüri Jaanson

Asendusliikme volikiri

Protokoll asice

Asendusliikme volikiri

Protokoll

Lisa 1 (taastuvenergia direktiiv)

11.01.2022 Menetlusse võetud
10.01.2022 Algatatud

Muudatusettepanekud

Arvamused

Tagasiside
 

Prindi

Kaido Rosin

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraad)
 • Eriala
  Riigiteadused ( - 2009)
 • Õppeasutus
  Tallinna Ülikool

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Õigusteadus ( - 2003)
 • Õppeasutus
  Tartu Ülikooli Õigusinstituut