Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 04.03.2024
Juhtivkomisjon: Majanduskomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Andres Sutt
Vastutav ametnik: Kaido Rosin

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõu tagab ELi digiteenuste (DSA) määruse nõuetekohase ja mõjusa täitmise, et paremini tõkestada ebaseadusliku veebisisu levikut, paremini kaitsta digiteenuste kasutajate sõna- ja teabevabadust ning ühtlustada digiteenustele kohalduvaid nõudeid Euroopa Liidu siseturul. DSA määrus seab eraldi kohustused väga suurtele digiplatvormidele, millel on ELis üle 45 miljoni kasutaja, näiteks Youtube, Facebook, Instagram, TikTok, X, Amazon, Booking.com. Määruse järgi on need platvormid kohustatud igal aastal hindama oma teenuste riske ebaseadusliku sisu levitamisele, põhiõigustele, sealhulgas sõnavabadusele, rahvatervisele, avalikule julgeolekule, alaealistele ning kehtestama meetmed nende riskide maandamiseks. DSA määrus muudab digiplatvormide tegevuse sisu modereerimisel ja seotud otsuste langetamisel läbipaistvamaks. Näiteks tekib kasutajatel õigus olla teavitatud, kui nende avaldatud sisu on eemaldatud või juurdepääs sellele takistatud ning miks seda on tehtud. Ühtlasi peavad digiplatvormid enda kasutajatingimustes arusaadavalt välja tooma, mis alustel ja kuidas nad sisu toimetavad. Saadud info võimaldab kasutajatel neid otsuseid vaidlustada ja oma õigusi kaitsta. Kasutajad saavad oma kaebused esitada otse platvormile, valida kohtuvälise vaidluste lahendamise organi või pöörduda kohtusse. Eestis hakkab järelevalvet tegema tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet (TTJA), kes juba tegeleb sarnaste teemadega. Edaspidi on õigus esitada TTJAle kaebus, kui kahtlustad, et mõni digiteenus rikub DSA määruse nõudeid. Kui kaebust on pädev lahendama teise EL- i liikmesriigi pädev järelevalveasutus, edastab TTJA kaebuse edasi koos ameti arvamusega.

Tekstid

390 SE Eelnõu menetluskäik

04.03.2024
Algatatud
05.03.2024
Menetlusse võetud
08.04.2024
Komisjoni istung esmaspäev, 8.04.2024 kell 11.10
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Andres Sutt
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 17.04.2024 14:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
17.04.2024
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 17.04.2024 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
14.05.2024
Komisjoni istung teisipäev, 14.05.2024 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 29.05.2024 14:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Kui teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 05.06.2024 14:00
27.05.2024
Komisjoni istung esmaspäev, 27.05.2024 kell 11.10
Otsus: Kui teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 04.06.2024 10:00
29.05.2024
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 29.05.2024 14:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
Lisad
Stenogramm
04.06.2024
Täiskogu korraline istung teisipäev, 4.06.2024 10:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
04.06.2024
Saadetud Vabariigi Presidendile
12.06.2024
Välja kuulutatud
21.06.2024
Avaldatud Riigi Teatajas
04.03.2024
Algatatud
05.03.2024
Menetlusse võetud
08.04.2024
Komisjoni istung esmaspäev, 8.04.2024 kell 11.10
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Andres Sutt
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 17.04.2024 14:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
17.04.2024
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 17.04.2024 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
14.05.2024
Komisjoni istung teisipäev, 14.05.2024 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 29.05.2024 14:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Kui teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 05.06.2024 14:00
27.05.2024
Komisjoni istung esmaspäev, 27.05.2024 kell 11.10
Otsus: Kui teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 04.06.2024 10:00
29.05.2024
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 29.05.2024 14:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
Lisad
Stenogramm
04.06.2024
Täiskogu korraline istung teisipäev, 4.06.2024 10:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
04.06.2024
Saadetud Vabariigi Presidendile
12.06.2024
Välja kuulutatud
21.06.2024
Avaldatud Riigi Teatajas

Arvamused

 • 22.04.2024

  Infoühiskonna teenuse seaduse, autoriõiguse seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (390 SE) menetlemine Riigikogus

Tagasiside
 

Prindi

Kaido Rosin

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraad)
 • Eriala
  Riigiteadused ( - 2009)
 • Õppeasutus
  Tallinna Ülikool

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Õigusteadus ( - 2003)
 • Õppeasutus
  Tartu Ülikooli Õigusinstituut