Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 11.09.2017
Juhtivkomisjon: Keskkonnakomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Andres Metsoja
Vastutav ametnik: Elle Kaur

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga tagatakse seaduse ettenähtud kalapüügiga seonduvate andmete kogumine ja nende kajastamine selleks moodustatud andmekogus, mis on kooskõlas kehtivate õigusaktidega registreeritud riigi infosüsteemi haldussüsteemis (RIHA). Eelnõuga tagatakse ka Euroopa Liidu õiguse ja seaduses kehtestatud kalapüügiga seonduvate andmete kogumine, analüüsimine ja edastamine kehtestatud volitusnormide alusel. Kutselise kalapüügi registrisse kogutavaid andmeid saavad kasutada nii andmete esitajad, kalapüügi korraldamise ja järelvalvega seotud ametkonnad, kalavarusid uurivad teadlased ja muud huvigrupid. Pärast kutselise kalapüügi registri nõuetekohast registreerimist RIHA-s ning seoses muude riiklike registrite ja andmekogudega kutselise kalapüügi registri jaoks vajalike liidestusvõimaluste kasutamisega lihtsustub andmete kättesaadavus ja väheneb kodanike halduskoormus. Eelnõu muudab kalalaevade registri vaba püügivõimsuse kasutamise selgemaks ja tõhusamaks. Kutselise kalapüügiga tegeleval isikul tekib võimalus kiiremini leida püügil kasutatava kalalaeva registreerimiseks vajalik piiratud püügivõimsus, kuna vaba püügivõimsust omavatel ettevõtetel väheneb võimalus vaba püügivõimsust piiramatult enda omandis hoida. Seega lüheneb teatud juhtudel ooteaeg kalalaeva kalalaevade registrisse kandmiseks. Väheneb võimalus teha fiktiivseid tehinguid kalalaevade registris vaba aeguva püügivõimsuse konkreetse ettevõtja käes hoidmise aja pikendamiseks.

Tekstid

491 SE Eelnõu menetluskäik

11.09.2017
Algatatud
12.09.2017
Menetlusse võetud
11.09.2017
Komisjoni istung esmaspäev, 11.09.2017 11:00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 20.09.2017 14:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 22.09.2017 10:00
Otsus: Määrata ettekandjaks Andres Metsoja
20.09.2017
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 20.09.2017 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
25.09.2017
Komisjoni istung esmaspäev, 25.09.2017 11:00
Otsus: Võtta info teadmiseks
09.10.2017
Komisjoni istung esmaspäev, 9.10.2017 11:00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 17.10.2017 10:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek saata eelnõu kolmandale lugemisele, kui teine lugemine lõpetatakse, 24.10.2017 10:00
Otsus: Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus
17.10.2017
Täiskogu korraline istung teisipäev, 17.10.2017 10:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
Lisad
Stenogramm
24.10.2017
Täiskogu korraline istung teisipäev, 24.10.2017 10:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
25.10.2017
Saadetud Vabariigi Presidendile
03.11.2017
Välja kuulutatud
09.11.2017
Avaldatud Riigi Teatajas
11.09.2017
Algatatud
12.09.2017
Menetlusse võetud
11.09.2017
Komisjoni istung esmaspäev, 11.09.2017 11:00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 20.09.2017 14:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 22.09.2017 10:00
Otsus: Määrata ettekandjaks Andres Metsoja
20.09.2017
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 20.09.2017 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
25.09.2017
Komisjoni istung esmaspäev, 25.09.2017 11:00
Otsus: Võtta info teadmiseks
09.10.2017
Komisjoni istung esmaspäev, 9.10.2017 11:00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 17.10.2017 10:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek saata eelnõu kolmandale lugemisele, kui teine lugemine lõpetatakse, 24.10.2017 10:00
Otsus: Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus
17.10.2017
Täiskogu korraline istung teisipäev, 17.10.2017 10:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
Lisad
Stenogramm
24.10.2017
Täiskogu korraline istung teisipäev, 24.10.2017 10:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
25.10.2017
Saadetud Vabariigi Presidendile
03.11.2017
Välja kuulutatud
09.11.2017
Avaldatud Riigi Teatajas

Arvamused

 • 25.09.2017

  Maaeluministeeriumi arvamus kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu 491 SE kohta

Tagasiside
 

Prindi

Elle Kaur

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraad)
 • Eriala
  Euroopa õpingud ( - 2008)
 • Õppeasutus
  Tartu Ülikool

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Psühholoogia ( - 1990)
 • Õppeasutus
  Tartu Riiklik Ülikool

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Õigusteadus ( - 1980)
 • Õppeasutus
  Tartu Riiklik Ülikool