Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Riigikaitsekomisjon
Algatatud: 06.06.2018
Juhtivkomisjon: Õiguskomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Raivo Aeg
Vastutav ametnik: Carina Rikart

Tutvustus

Eelnõuga viiakse seadus kooskõlla ELi vastava direktiiviga, millega muudetakse nõukogu vastavat direktiivi relvade omandamise ja valduse kontrolli kohta (tulirelvadirektiiv). Eelnõuga lisatakse seaduse kohaldamisalasse hoiatus-, signaal- ja akustilised relvad, millele seni reegleid kehtestatud ei ole. Kavandatavad seaduse muudatused võimaldavad kooskõlas ELis kehtivate nõuetega käidelda, sh valmistada, parandada jne, ka Eestis selliseid relvi. ELis kehtestatakse 2018. aasta septembrist sellistele relvadele ühtsed tehnilised nõuded. Samuti kehtestatakse tulirelvade ja nende osade markeerimisele ELis ühtsed nõuded. Selleks, et ka Eesti ettevõtjad saaksid relvi valmistada või nõuetekohaselt markeerituna müüa, on oluline seadust vastava regulatsiooniga täiendada. Eelnõuga täpsustatakse tulirelvade, nende oluliste osade ja laskemoona markeerimise nõudeid. Lisaks riigisisestele nõuetele tuleb alates 14. septembrist 2018. aastal turule lastavate tulirelvade, nende oluliste osade ja laskemoona markeerimisel arvestada Euroopa Komisjoni kehtestatud tehniliste nõuetega

Tekstid

654 SE Eelnõu menetluskäik

Esimene lugemine
09.10.2018 Komisjoni istung teisipäev, 9.10.2018 14:00
Otsus: .

Protokoll

Protokoll

20.09.2018 Täiskogu korraline istung neljapäev, 20.09.2018 10:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
10.09.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 10.09.2018 11:15
Otsus: Ettepanek võtta täiskogu päevakorda 20.09.2018 10:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 04.10.2018 16:00
Otsus: Määrata ettekandjaks Raivo Aeg

Protokoll

Protokoll

Algatamine
07.06.2018 Menetlusse võetud
06.06.2018 Algatatud

Muudatusettepanekud

  • Riigikaitsekomisjoni muudatusettepanek relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu 654 SE kohta Muudatusettepanek

Arvamused

Tagasiside
 

Prindi

Carina Rikart

Haridus

  • Haridustase
    Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
  • Eriala
    Õigusteadus (2000)
  • Õppeasutus
    Sotsiaalteaduste Erakõrgkool Veritas