Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Riigikaitsekomisjon
Algatatud: 06.06.2018
Juhtivkomisjon: Õiguskomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Raivo Aeg
Vastutav ametnik: Carina Rikart

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga viiakse seadus kooskõlla ELi vastava direktiiviga, millega muudetakse nõukogu vastavat direktiivi relvade omandamise ja valduse kontrolli kohta (tulirelvadirektiiv). Eelnõuga lisatakse seaduse kohaldamisalasse hoiatus-, signaal- ja akustilised relvad, millele seni reegleid kehtestatud ei ole. Kavandatavad seaduse muudatused võimaldavad kooskõlas ELis kehtivate nõuetega käidelda, sh valmistada, parandada jne, ka Eestis selliseid relvi. ELis kehtestatakse 2018. aasta septembrist sellistele relvadele ühtsed tehnilised nõuded. Samuti kehtestatakse tulirelvade ja nende osade markeerimisele ELis ühtsed nõuded. Selleks, et ka Eesti ettevõtjad saaksid relvi valmistada või nõuetekohaselt markeerituna müüa, on oluline seadust vastava regulatsiooniga täiendada. Eelnõuga täpsustatakse tulirelvade, nende oluliste osade ja laskemoona markeerimise nõudeid. Lisaks riigisisestele nõuetele tuleb alates 14. septembrist 2018. aastal turule lastavate tulirelvade, nende oluliste osade ja laskemoona markeerimisel arvestada Euroopa Komisjoni kehtestatud tehniliste nõuetega

Tekstid

654 SE Eelnõu menetluskäik

06.06.2018
Algatatud
07.06.2018
Menetlusse võetud
10.09.2018
Komisjoni istung esmaspäev, 10.09.2018 11:15
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 20.09.2018 10:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 04.10.2018 16:00
Otsus: Määrata ettekandjaks Raivo Aeg
20.09.2018
Täiskogu korraline istung neljapäev, 20.09.2018 10:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
09.10.2018
Komisjoni istung teisipäev, 9.10.2018 14:00
Otsus: Komisjon asus seisukohale, et eelnõu menetlemist jätkatakse peale 05.11.2018, kui on selgunud, millises staadiumis on Euroopa Komisjoni tehnilisi nõudeid puudutav rakendusakt.
06.11.2018
Komisjoni istung teisipäev, 6.11.2018 14:00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 15.11.2018 10:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek saata eelnõu kolmandale lugemisele, kui teine lugemine lõpetatakse, 20.11.2018 10:00
Otsus: Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus
12.11.2018
Komisjoni istung esmaspäev, 12.11.2018 11:15
Otsus:
15.11.2018
Täiskogu korraline istung neljapäev, 15.11.2018 10:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
Lisad
Stenogramm
20.11.2018
Täiskogu korraline istung teisipäev, 20.11.2018 10:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
22.11.2018
Saadetud Vabariigi Presidendile
30.11.2018
Välja kuulutatud
12.12.2018
Avaldatud Riigi Teatajas
06.06.2018
Algatatud
07.06.2018
Menetlusse võetud
10.09.2018
Komisjoni istung esmaspäev, 10.09.2018 11:15
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 20.09.2018 10:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 04.10.2018 16:00
Otsus: Määrata ettekandjaks Raivo Aeg
20.09.2018
Täiskogu korraline istung neljapäev, 20.09.2018 10:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
09.10.2018
Komisjoni istung teisipäev, 9.10.2018 14:00
Otsus: Komisjon asus seisukohale, et eelnõu menetlemist jätkatakse peale 05.11.2018, kui on selgunud, millises staadiumis on Euroopa Komisjoni tehnilisi nõudeid puudutav rakendusakt.
06.11.2018
Komisjoni istung teisipäev, 6.11.2018 14:00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 15.11.2018 10:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek saata eelnõu kolmandale lugemisele, kui teine lugemine lõpetatakse, 20.11.2018 10:00
Otsus: Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus
12.11.2018
Komisjoni istung esmaspäev, 12.11.2018 11:15
Otsus:
15.11.2018
Täiskogu korraline istung neljapäev, 15.11.2018 10:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
Lisad
Stenogramm
20.11.2018
Täiskogu korraline istung teisipäev, 20.11.2018 10:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
22.11.2018
Saadetud Vabariigi Presidendile
30.11.2018
Välja kuulutatud
12.12.2018
Avaldatud Riigi Teatajas

Muudatusettepanekud

 • Riigikaitsekomisjoni muudatusettepanek relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu 654 SE kohta

  Muudatusettepanek

Arvamused

Tagasiside
 

Prindi

Carina Rikart

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Õigusteadus ( - 2000)
 • Õppeasutus
  Sotsiaalteaduste Erakõrgkool Veritas