Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 09.11.2020
Juhtivkomisjon: Majanduskomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Annely Akkermann
Vastutav ametnik: Piia Schults

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga viiakse seadus kooskõlla Euroopa Liidu õigusaktide ja rahvusvaheliste konventsioonide nõuetega ning vähendatakse ettevõtjate ja isikute halduskoormust. Eelnõuga tagatakse meresõiduohutuse seaduse ja sellega seonduvate seaduste vastavus Euroopa Liidu ja rahvusvahelisele mereõigusele. Samuti tagatakse seaduste sidusus, arusaadavus ning õigusselgus. Peamised muudatustest tulenevad mõjud kaasnevad riigiasutustele, näiteks Veeteede Ametile, Maanteeametile, Terviseametile, sadamatele ning laevaomanikele. Olulise mõjuga muudatused on mitmetel tegevusaladel tegevusloa nõudest loobumine või selle asendamine majandustegevusteate esitamisega. Veeteede Ameti läbi viidud analüüsi tulemusel selgus, et mitmete tegevuslubade olemasolu ei ole hädavajalik ning et senine tegevusloa saamise protsess on selle taotlejatele pahatihti liiga bürokraatlik. Veeteede Amet saab hakata reederitele väljastama tunnistust, mis tõendab Nairobi konventsiooni nõuetele vastava tagatise või kindlustuse olemasolu, ning ballastvee konventsiooni alusel vabastust ballastvee ja selle setete käitlemise nõudest.

Tekstid

284 SE Eelnõu menetluskäik

09.11.2020
Algatatud
10.11.2020
Menetlusse võetud
16.11.2020
Komisjoni istung esmaspäev, 16.11.2020 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 25.11.2020 14:00
Otsus: Määrata ettekandjaks Kalev Kallo
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
25.11.2020
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 25.11.2020 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
07.12.2020
Komisjoni istung esmaspäev, 7.12.2020 kell 11.00
Otsus: Määrata ettekandjaks Mihhail Korb
16.02.2021
Komisjoni istung teisipäev, 16.02.2021 kell 14.00
Otsus: Määrata ettekandjaks Annely Akkermann
22.03.2021
Komisjoni istung esmaspäev, 22.03.2021 kell 11.10
23.03.2021
Komisjoni istung teisipäev, 23.03.2021 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 07.04.2021 14:00
Otsus: Teha ettepanek eelnõu teine lugemine katkestada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 14.04.2021 17:15
Otsus: Paluda Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumil koostada käesoleva aasta 1. septembriks mõjude analüüs lootsitasõidu eksami võimaldamise kohta inglise keeles koos kõigi asjassepuutuvate turuosaliste arvamuste kogumi, mõjuga eelarvele ja valdkonna arengule ning muudatuste sisseviimiseks vajaliku sõnastusega
Otsus: Paluda Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumil koostada käesoleva aasta 1. septembriks võimalikud analüüsid selle kohta, kas ja milline võiks olla laevade agenteerimisega tegelevatele isikutele kohustusliku vastutuskindlustuse kohaldamise vajadus ning hinnata seda muu maailma kontekstis
Otsus: Paluda Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumil 5. aprilliks 2021 paragrahvi 26 sekunda sõnastus üle vaadata ja vajadusel esitada täiendav ettepanek selle täpsustamiseks
05.04.2021
Komisjoni istung esmaspäev, 5.04.2021 kell 11.10
07.04.2021
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 7.04.2021 14:00
Otsus: Teine lugemine katkestatud
20.04.2021
Komisjoni istung teisipäev, 20.04.2021 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 05.05.2021 14:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Kui teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 11.05.2021 10:00
05.05.2021
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 5.05.2021 14:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
11.05.2021
Täiskogu korraline istung teisipäev, 11.05.2021 10:00
11.05.2021
Saadetud Vabariigi Presidendile
24.05.2021
Välja kuulutatud
31.05.2021
Avaldatud Riigi Teatajas
09.11.2020
Algatatud
10.11.2020
Menetlusse võetud
16.11.2020
Komisjoni istung esmaspäev, 16.11.2020 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 25.11.2020 14:00
Otsus: Määrata ettekandjaks Kalev Kallo
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
25.11.2020
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 25.11.2020 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
07.12.2020
Komisjoni istung esmaspäev, 7.12.2020 kell 11.00
Otsus: Määrata ettekandjaks Mihhail Korb
16.02.2021
Komisjoni istung teisipäev, 16.02.2021 kell 14.00
Otsus: Määrata ettekandjaks Annely Akkermann
22.03.2021
Komisjoni istung esmaspäev, 22.03.2021 kell 11.10
23.03.2021
Komisjoni istung teisipäev, 23.03.2021 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 07.04.2021 14:00
Otsus: Teha ettepanek eelnõu teine lugemine katkestada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 14.04.2021 17:15
Otsus: Paluda Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumil koostada käesoleva aasta 1. septembriks mõjude analüüs lootsitasõidu eksami võimaldamise kohta inglise keeles koos kõigi asjassepuutuvate turuosaliste arvamuste kogumi, mõjuga eelarvele ja valdkonna arengule ning muudatuste sisseviimiseks vajaliku sõnastusega
Otsus: Paluda Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumil koostada käesoleva aasta 1. septembriks võimalikud analüüsid selle kohta, kas ja milline võiks olla laevade agenteerimisega tegelevatele isikutele kohustusliku vastutuskindlustuse kohaldamise vajadus ning hinnata seda muu maailma kontekstis
Otsus: Paluda Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumil 5. aprilliks 2021 paragrahvi 26 sekunda sõnastus üle vaadata ja vajadusel esitada täiendav ettepanek selle täpsustamiseks
05.04.2021
Komisjoni istung esmaspäev, 5.04.2021 kell 11.10
07.04.2021
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 7.04.2021 14:00
Otsus: Teine lugemine katkestatud
20.04.2021
Komisjoni istung teisipäev, 20.04.2021 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 05.05.2021 14:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Kui teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 11.05.2021 10:00
05.05.2021
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 5.05.2021 14:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
11.05.2021
Täiskogu korraline istung teisipäev, 11.05.2021 10:00
11.05.2021
Saadetud Vabariigi Presidendile
24.05.2021
Välja kuulutatud
31.05.2021
Avaldatud Riigi Teatajas

Arvamused

 • 20.04.2021

  Navest Agency OÜ arvamus meresõiduohutuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse 284 SE kohta

 • 19.04.2021

  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi arvamus meresõiduohutuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse 284 SE kohta

 • 19.04.2021

  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi täiendav arvamus meresõiduohutuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 284 SE kohta

 • 14.04.2021

  Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühingu arvamus meresõiduohutuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse 284 SE kohta

 • Kõik arvamused
Tagasiside
 

Prindi

Piia Schults

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Õigusteadus ( - 1990)
 • Õppeasutus
  Tartu Ülikool