Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 04.12.2023
Juhtivkomisjon: Majanduskomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Erkki Keldo
Vastutav ametnik: Kaido Rosin

Eelnõu algteksti tutvustus

Seaduse muutmisega lihtsustatakse postisaadetiste tollikontrolli nii tolli kui postiteenuse osutajate jaoks. Samuti tõhustatakse keelatud ja piirangutega kaupade Eestisse saatmise tõkestamist. Eelnõuga täpsustatakse postisaadetise läbivaatuse akti vormistamise korda. Nähakse ette, et postisaadetise läbivaatuse akti ei vormistata, kui postisaadetis vaadatakse läbi postiteenuse osutaja juuresolekul ja läbivaatuse käigus ei avastata korrarikkumisele viitavaid asjaolusid. Kehtiva õiguse järgi tuleb iga postisaadetise läbivaatust alati protokollida. Läbivaatuse puhul postisaadetise avab ja sulgeb postiteenuse osutaja vastutav töötaja tolli juuresolekul ning iga postisaadetise avamise kohta koostatakse protokoll postiseaduse alusel olenemata sellest, kas tuvastatakse rikkumine või mitte. Eelnõuga täpsustakse postisaadetises sisalduvate keelatud või piiranguga kaubaga tehtavaid riikliku järelevalve toiminguid. Järelevalve vajab täpsustamist, sest kehtivad sätted reguleerivad vaid liiduvälisest riigist saabunud rahvusvahelise postisaadetise läbivaatamist. Õigusselguse huvides on oluline, et tolli pädevus liidu sees liikuvate posti- ja kullersaadetiste läbivaatamisel oleks samuti tolliseadusega reguleeritud. Nt püütakse väikesaadetistes Eestisse keelatud kaupu tellida.

Tekstid

350 SE Eelnõu menetluskäik

04.12.2023
Algatatud
05.12.2023
Menetlusse võetud
09.01.2024
Komisjoni istung teisipäev, 9.01.2024 kell 14.00
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Erkki Keldo
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 17.01.2024 14:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
17.01.2024
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 17.01.2024 14:00
Lisad
Stenogramm
04.12.2023
Algatatud
05.12.2023
Menetlusse võetud
09.01.2024
Komisjoni istung teisipäev, 9.01.2024 kell 14.00
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Erkki Keldo
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 17.01.2024 14:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
17.01.2024
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 17.01.2024 14:00
Lisad
Stenogramm

Muudatusettepanekud

Arvamused

 • 06.02.2024

  Andmekaitse Inspektsiooni arvamus tolliseaduse muutmise seaduse eelnõu 350 SE kohta

 • 24.01.2024

  Tolliseaduse muutmise seaduse eelnõu (350 SE) menetlemine Riigikogus

Tagasiside
 

Prindi

Kaido Rosin

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraad)
 • Eriala
  Riigiteadused ( - 2009)
 • Õppeasutus
  Tallinna Ülikool

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Õigusteadus ( - 2003)
 • Õppeasutus
  Tartu Ülikooli Õigusinstituut