Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 14.11.2022
Juhtivkomisjon: Majanduskomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Raivo Tamm
Vastutav ametnik: Kaido Rosin

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga viiakse Eesti riiklik õigus vastavusse ELi vastava määrusega, mis käsitleb võitlemist terroristliku veebisisu levitamise vastu (TCO määrus). Terroristliku veebisisu eemaldamine on Euroopa Liidu ja liikmesriikide jaoks oluline ülesanne, mida toetavad ka veebimajutusteenuse pakkujad, nagu Google, Facebook, Twitter ja Youtube. Samas on ilmnenud, et taolise veebisisu eemaldamine oleks veelgi tõhusam, kui terroristlikku sisu oleks võimalik määratleda Euroopa Liidu tasandil ning ühtlustada selle käsitlemise ja eemaldamise reegleid nii veebimajutusteenuse pakkujate kui ka terrorismi vastu võitlevate ametkondade jaoks. Terroristliku sisu ühtsel määratlemisel ja eemaldamisel ning muude tugimeetmete rakendamisel on vaja kogu Euroopas tagada meetmete otstarbekus, proportsionaalsus ja põhiõiguste kaitse. TCO määruse põhieesmärk on parandada Euroopa Liidus koostööd veebimajutusteenuse pakkujatega, et tõhustada terroristliku veebisisu eemaldamist. Regulatsioon puudutab vaid avalikke veebilehti. Kohaldamisalasse kuuluvad sotsiaalmeedia, video, pildi ja audio jagamise teenused, mille puhul avaldab veebimajutusteenuse pakkuja kasutaja soovil veebisisu, mis on avalikult kättesaadav ja millele ei ole juurdepääsupiiranguid, näiteks parooli või krüpteeringut. Veebimajutusteenuse pakkujad on kohustatud võtma vajalikke meetmeid, et tõkestada terroristliku veebisisu levikut, ja sellise sisu esinemise korral eemaldama selle või blokeerima sellele juurdepääsu. Eelnõuga reguleeritakse infoühiskonna teenuse seaduses TCO määruses sätestatud avalikult kättesaadava terroristliku veebisisu levitamise vastaste meetmete üle järelevalve teostamise pädevust. Lisaks TCO määrusest tulenevale muudatusele muudetakse karistusseadustikku selliselt, et üleskutse panna toime terrorikuritegu ei pea alati olema avalik.

Tekstid

742 SE Eelnõu menetluskäik

14.11.2022
Algatatud
15.11.2022
Menetlusse võetud
13.12.2022
Komisjoni istung teisipäev, 13.12.2022 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 11.01.2023 14:00
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Raivo Tamm
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
11.01.2023
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 11.01.2023 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
14.11.2022
Algatatud
15.11.2022
Menetlusse võetud
13.12.2022
Komisjoni istung teisipäev, 13.12.2022 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 11.01.2023 14:00
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Raivo Tamm
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
11.01.2023
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 11.01.2023 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm

Muudatusettepanekud

Arvamused

 • 12.01.2023

  Infoühiskonna teenuse seaduse ja karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (742 SE) menetlemine Riigikogus

Tagasiside
 

Prindi

Kaido Rosin

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraad)
 • Eriala
  Riigiteadused ( - 2009)
 • Õppeasutus
  Tallinna Ülikool

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Õigusteadus ( - 2003)
 • Õppeasutus
  Tartu Ülikooli Õigusinstituut