Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 21.10.2021
Juhtivkomisjon: Õiguskomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Vilja Toomast
Vastutav ametnik: Linnar Liivamägi

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga luuakse alaealisele lapsele elatise kindlaksmääramise kord, mis vastab Eesti elustandardile ja on paindlik. Eelnõus määratakse uued kriteeriumid, mida tuleb elatise summa kindlaksmääramisel arvesse võtta. Eelnõu kohaselt kujuneb elatise summa lapse reaalseid vajadusi, kohustatud isiku võimalusi ja tema poolt lapsega koos veedetava aja hulka, ülalpidamist saama õigustatud laste arvu ning perele makstavat lapsetoetust ja lasterikka pere toetust arvesse võttes. Eelnõuga asendatakse senine miinimumelatise summa, milleks on pool valitsuse kehtestatud kuupalga alammäära, õiglasemate ja paindlikumate elatise arvutamise alustega. 2021. aastal on miinimumelatise summaks 292 eurot kuus ühe lapse kohta. Seletuskirjas märgitakse, et praegune miinimumelatis ei täida enam kohtumenetluses lihtsustavat funktsiooni ega pruugi kaitsta ka elatist saava lapse huve. Seni elatise kindlaksmääramisel aluseks võetud töötasu alammäär on valdava osa kohustatud isikute jaoks liiga kõrge. See ei kajasta lapsele tehtavaid tegelikke kulutusi, elatist saavate laste arvu, kohustatud isiku varalist seisundit ega tema poolt lapsega koos veedetava aja hulka. Miinimumpalga kiire tõusu tõttu on paljud elatist maksma kohustatud vanemad tahtmatult võlgniku staatusesse sattunud, kuna miinimumelatise maksmine käib neile üle jõu. Samal põhjusel tuleb üha sagedamini ette ka algselt erandina planeeritud elatise vähendamist alla miinimumi. Eeltoodust tulenevalt on elatisvaidluste lahendamine kohtus muutunud keerukaks, tuues pooltele sageli kaasa suured õigusabikulud ja ajakulu.

Tekstid

474 SE Eelnõu menetluskäik

21.10.2021
Algatatud
21.10.2021
Menetlusse võetud
09.11.2021
Komisjoni istung teisipäev, 9.11.2021 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 16.11.2021 10:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 23.11.2021 16:00
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks õiguskomisjoni liige Vilja Toomast
16.11.2021
Täiskogu korraline istung teisipäev, 16.11.2021 10:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
25.11.2021
Komisjoni istung neljapäev, 25.11.2021 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 06.12.2021 15:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Kui teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 08.12.2021 14:00
06.12.2021
Täiskogu korraline istung esmaspäev, 6.12.2021 15:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
Lisad
Stenogramm
08.12.2021
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 8.12.2021 14:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
08.12.2021
Saadetud Vabariigi Presidendile
14.12.2021
Välja kuulutatud
22.12.2021
Avaldatud Riigi Teatajas
21.10.2021
Algatatud
21.10.2021
Menetlusse võetud
09.11.2021
Komisjoni istung teisipäev, 9.11.2021 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 16.11.2021 10:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 23.11.2021 16:00
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks õiguskomisjoni liige Vilja Toomast
16.11.2021
Täiskogu korraline istung teisipäev, 16.11.2021 10:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
25.11.2021
Komisjoni istung neljapäev, 25.11.2021 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 06.12.2021 15:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Kui teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 08.12.2021 14:00
06.12.2021
Täiskogu korraline istung esmaspäev, 6.12.2021 15:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
Lisad
Stenogramm
08.12.2021
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 8.12.2021 14:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
08.12.2021
Saadetud Vabariigi Presidendile
14.12.2021
Välja kuulutatud
22.12.2021
Avaldatud Riigi Teatajas

Muudatusettepanekud

 • Riigikogu liikme M. Jufereva-Skuratovski muudatusettepanek perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 474 SE kohta

  Muudatusettepanek Muudatusettepanek asice
 • Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni muudatusettepanek perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 474 SE kohta

  Muudatusettepanek Muudatusettepanek asice

Arvamused

 • 03.11.2021

  Ühendus Isade Eest MTÜ arvamus perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 474 SE kohta

 • 03.11.2021

  Eesti Linnade ja Valdade Liidu arvamus perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 474 SE kohta

 • 02.11.2021

  Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja arvamus perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus eelnõu 474 SE kohta

 • Kõik arvamused
Tagasiside
 

Prindi

Linnar Liivamägi

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Õigusteadus ( - 1989)
 • Õppeasutus
  Tartu Riiklik Ülikool