Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 02.12.2019
Juhtivkomisjon: Riigikaitsekomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Johannes Kert
Vastutav ametnik: Aivar Engel

Eelnõu algteksti tutvustus

Kaitseväeteenistusalaste süütegude näol on tegemist riigivastaste süütegude ühe eriliigiga, mis on suunatud sõjalise riigikaitse korraldamise ja kaitseväelise distsipliini vastu. Eksimused Kaitseväe ja kaitseväelise korra vastu võivad halvata riigi sõjalise valmisoleku, raskendada riigi kaitsmist, kujutada ohtu riigi või isikute seadusega kaitstud õigustele ja huvidele või seada ohtu Eesti riigi rahvusvaheliste sõjaliste kohustuste täitmise. Muudatuste eesmärk on tagada, et kaitseväeteenistusalaste süütegude ning riigi kaitsevõime vastu suunatud süütegude eest ettenähtud karistused mõjuksid preventiivselt nii erakorralise seisukorra ja sõjaseisukorra kui ka loodava kaitseolukorra ajal ning mobilisatsiooni, demobilisatsiooni ajal, samuti väljaspool Eesti Vabariigi territooriumi rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil osaleva isiku poolt toimepandavate kaitseväeteenistusalaste süütegude suhtes. Täiendatakse karistusseadustiku sätteid, mis näevad ette raskema karistuse (koosseisu raskendav asjaolu) teo eest, mis on toime pandud erakorralise seisukorra ja sõjaseisukorra ajal, ka tegudele, mis on toime pandud kaitseolukorra, mobilisatsiooni, demobilisatsiooni ajal ning väljaspool Eesti Vabariigi territooriumi rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil osaleva isiku poolt (salakuulamine, Kaitseväes võimuhaaramine, riigisaladuse ja salastatud välisteabe avalikustamine, mobilisatsioonikäsu täitmata jätmine ja kaitseväeteenistusest kõrvalehoidumine ning hukkuva sõjalaeva mahajätmine). Lisaks tehakse kaitseväeteenistusalaste süütegude ja riigi kaitsevõime vastu suunatud süütegude juures muid muudatusi, et need oleks kooskõlas varasemalt tehtud muudatustega ametialaste kuritegude regulatsioonis ning karistusõiguse revisjoni põhimõtetega (näiteks dubleerivate koosseisude kaotamine, väärteo prejuditsioonist loobumine).

Tekstid

113 SE Eelnõu menetluskäik

02.12.2019
Algatatud
03.12.2019
Menetlusse võetud
17.12.2019
Komisjoni istung teisipäev, 17.12.2019 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 22.01.2020 14:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 05.02.2020 17:00
Otsus: Määrata ettekandjaks Johannes Kert
Otsus: Küsida eelnõu kohta arvamust õiguskomisjonilt
22.01.2020
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 22.01.2020 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
28.01.2020
Komisjoni istung teisipäev, 28.01.2020 kell 14.00
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis
29.04.2021
Tagasi võetud
02.12.2019
Algatatud
03.12.2019
Menetlusse võetud
17.12.2019
Komisjoni istung teisipäev, 17.12.2019 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 22.01.2020 14:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 05.02.2020 17:00
Otsus: Määrata ettekandjaks Johannes Kert
Otsus: Küsida eelnõu kohta arvamust õiguskomisjonilt
22.01.2020
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 22.01.2020 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
28.01.2020
Komisjoni istung teisipäev, 28.01.2020 kell 14.00
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis
29.04.2021
Tagasi võetud

Muudatusettepanekud

 • Riigikogu liikmete J. Kerdi, L. Kunnase, A. Laaneotsa ja A. Lanemani muudatusettepanekud karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (riigikaitsevastased süüteod) 113 SE kohta

  Muudatusettepanekud Muudatusettepanekud asice

Arvamused

 • 05.02.2020

  Justiitsministeeriumi arvamus karistusseadustiku muutmise seaduse (riigikaitsevastased süüteod) eelnõu 113 SE kohta

 • 27.01.2020

  Õiguskomisjoni arvamus riigikaitseseaduse eelnõu 112 SE, karistusseadustiku muutmise seaduse (riigikaitsevastased süüteod) eelnõu 113 SE ja kriminaalmenetluse seadustiku, halduskohtumenetluse seadustiku ja karistusseadustiku ning teiste seaduste muutmise seaduse (kriminaal-, väärteo- ja kohtumenetluse erisused erakorralise ja sõjaseisukorra ajal) eelnõu 114 SE kohta

 • 12.12.2019

  Arvamuse küsimine seaduse eelnõu 113 SE kohta

Tagasiside
 

Prindi

Aivar Engel

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraad)
 • Eriala
  Õigusteadus ( - 2005)
 • Õppeasutus
  Tartu Ülikool