Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 07.12.2020
Juhtivkomisjon: Sotsiaalkomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Siret Kotka
Vastutav ametnik: Heidi Barot

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga tagatakse asendus- ja järelhooldusteenuse paindlikum korraldus, laiendatakse inimeste ringi, kellel on õigus igakuistele peretoetustele ja suurendatakse kohalike omavalitsuse üksuste võimalusi järelhooldusteenust vajavate noorte toetamiseks. Eelnõuga võimaldatakse asendushooldusteenust pakkuvas perekodus sõlmida perevanemaga lisaks kehtivas seaduses ettenähtud käsunduslepingule ka tööleping. Nähakse ette erisused töölepingu sõlmimisel vaid töö- ja puhkeajas, mis tagab perevanematele võrreldavad sotsiaalsed garantiid teiste töölepingu seaduse alusel töötavate isikutega. Kehtiva regulatsiooni järgi saab perevanemaga sõlmida lepingu, mis on oma olemuselt eritingimustega võlaõiguslik käsundusleping ja kehtestatud tingimusi ei muudeta. Eelnõuga luuakse võimalus saada peretoetusi, näiteks lapsetoetust, eestkostetava lapse toetust, üksikvanema lapse toetust, lasterikka pere toetust, samuti ka puudega õppuri õppetoetust ja puudega vanema toetust kui kuni 19-aastane laps on kantud Sotsiaalministeeriumi hallatava riigiasutuse statsionaarse õppega täienduskoolituse kursuse nimekirja. Muudatus puudutab Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses õppivaid vanemaid kui 16-aastasi lapsi, kes ei oma õpilase staatust ja seetõttu jäävad eelnimetatud toetustest ilma. Kehtiva regulatsiooni järgi on peretoetuste maksmine õppimisega seonduvalt seotud õppetööga põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppe tasemeõppes. Eelnõuga tehakse ka muid muudatusi, näiteks kehtestatakse ühtsed riigilõivumäärad tegevusloa alusel osutatavatele sotsiaalteenustele (sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus, turvakoduteenus ja väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenus), järelhooldusteenuse puhul on kohaliku omavalitsuse üksustel võimalus toetusfondi vahendite arvelt kasutada vahendeid kõikidele asendushoolduselt ja eestkostelt lahkunud isikutele kuni nende 24. eluaasta lõpuni, mis kehtiva regulatsiooni järgi on vanuseliselt erinev.

Tekstid

295 SE Eelnõu menetluskäik

Jõustamine
22.03.2021 Avaldatud Riigi Teatajas
16.03.2021 Välja kuulutatud
10.03.2021 Saadetud Vabariigi Presidendile
Kolmas lugemine
10.03.2021 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 10.03.2021 14:00
Otsus: Vastuvõetud
08.03.2021 Komisjoni istung esmaspäev, 8.03.2021 kell 11.10
Otsus: Kiita heaks eelnõu kolmanda lugemise tekst

Protokoll

Protokoll.asice

Teine lugemine
25.02.2021 Täiskogu korraline istung neljapäev, 25.02.2021 10:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
22.02.2021 Komisjoni istung esmaspäev, 22.02.2021 kell 11.10
Otsus: Kiita heaks eelnõu teise lugemise menetlusdokumendid

Protokoll

Protokoll.asice

15.02.2021 Komisjoni istung esmaspäev, 15.02.2021 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 25.02.2021 10:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Kui teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 10.03.2021 14:00
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Siret Kotka

Protokoll

Protokoll.asice

Esimene lugemine
11.01.2021 Täiskogu korraline istung esmaspäev, 11.01.2021 15:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
14.12.2020 Komisjoni istung esmaspäev, 14.12.2020 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 13.01.2021 14:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Liina Kersna

Protokoll.asice

Protokoll

Lisa 1

Lisa 2

Algatamine
08.12.2020 Menetlusse võetud
07.12.2020 Algatatud

Arvamused

 • 25.01.2021

  Eesti Linnade ja Valdade Liidu arvamus sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 295 SE kohta

 • 12.01.2021

  Sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 295 SE menetlemine Riigikogus

Tagasiside
 

Prindi

Heidi Barot

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Õigusteadus ( - 1997)
 • Õppeasutus
  Tartu Ülikool