Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 08.02.2021
Juhtivkomisjon: Põhiseaduskomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Andrei Korobeinik
Vastutav ametnik: Karin Tuulik

Eelnõu algteksti tutvustus

Muudatuse eesmärk on viia Eesti seadusandlus kooskõlla Euroopa Liidu õigusega. Seadusemuudatus puudutab neid välismaalasi, kes esitavad vaide viisa andmisest keeldumise, viisa tühistamise, viisa kehtetuks tunnistamise, viibimisaja pikendamisest keeldumise ja viibimisaja ennetähtaegse lõpetamise otsuse peale. Kuigi Euroopa Liidu õigus kohustab võimaldama kohtulikku kontrolli üksnes Schengeni viisa otsuste suhtes, siis õigusruumi selguse ja ühtsuse eesmärgil on asjakohane laiendada sama süsteemi ka Eesti pikaajalisi viisasid ja viisavaba viibimist puudutavatele otsustele. Schengeni viisa taotluste suhtes tehtud otsuste vaidlustamisega seotud muudatused tuleb Eesti seadusandlusesse viia tulenevalt Euroopa Kohtu 2017. aasta otsusest, mille kohaselt peavad liikmesriigid võimaldama negatiivsete viisaotsuste vaidlustamist kohtus. Praegu on välismaalastel, kes vaidlustavad viisaga seotud otsuseid, võimalik kasutada kaheastmelist vaidlustamise süsteemi. Esimese vaide üle otsustab asutus, kes otsuse tegi – näiteks politsei- ja piirivalveamet või välisesindus, ning juhul kui vaiet ei rahuldada, on võimalik pöörduda uue vaidega vastavalt kas sise- või välisministeeriumi poole. Edaspidi on võimalik peale kohustuslikku kaheastmelist vaidemenetlust esitada kaebus halduskohtusse. Muudatus ei anna välismaalasele õigust viisat saada, samuti ei anna kohtule kaebuse esitamine või kohtuistungi korraldamine kaebuse läbivaatamiseks välismaalasele õigust tulla või jääda Eestisse.

Tekstid

328 SE Eelnõu menetluskäik

Esimene lugemine
10.03.2021 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 10.03.2021 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
16.02.2021 Komisjoni istung teisipäev, 16.02.2021 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 10.03.2021 14:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Määrata ettekandjaks põhiseaduskomisjoni liige Andrei Korobeinik

Lauri Läänemetsa volikiri

PÕSK protokoll

Lauri Läänemetsa volikiri asice

Protokoll asice

Algatamine
09.02.2021 Menetlusse võetud
08.02.2021 Algatatud

Muudatusettepanekud

 • Isamaa fraktsiooni muudatusettepanekud välismaalaste seaduse muutmise seaduse (viisavaide otsuse kohtukaebeõigus) eelnõu 328 SE kohta Muudatusettepanek Muudatusettepanek asice

 • Riigikogu liikmete P. Sibula, R. Tamme, H.-V. Seederi ja J. Luige muudatusettepanekud välismaalaste seaduse muutmise seaduse (viisavaide otsuse kohtukaebeõigus) 328 SE kohta Muudatusettepanek Muudatusettepanek asice

 • Riigikogu liikmete M. Aarti, K. Kingo ja H.-M. Helme muudatusettepanekud välismaalaste seaduse muutmise seaduse (viisavaide otsuse kohtukaebeõigus) eelnõu 328 SE kohta Aart_Kingo_HM_Helme.pdf

 • Riigikogu liikmete R. Breiveli, M. Aarti ja Mart Helme muudatusettepanekud välismaalaste seaduse muutmise seaduse (viisavaide otsuse kohtukaebeõigus) eelnõu 328 SE kohta Muudatusettepanek

 • Riigikogu liikmete R. Breiveli, P. Ernitsa, U. Kaskpeidi ja H.-M.Helme muudatusettepanekud välismaalaste seaduse muutmise seaduse (viisavaide otsuse kohtukaebeõigus) eelnõu 328 SE kohta Muudatusettepanek

 • Riigikogu liikmete R. Breiveli, P. Ernitsa ja U. Kaskpeidi muudatusettepanekud välismaalaste seaduse muutmise seaduse (viisavaide otsuse kohtukaebeõigus) eelnõu 328 SE kohta Muudatusettepanek

 • Kõik muudatusettepanekud

Arvamused

 • 29.07.2022

  Välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu 328 SE kohta

  Sissetulev kiri asice

  Sissetulev kiri

  E-teade

 • 21.12.2021

  Siseministeeriumi kiri välismaalaste seaduse muutmise seaduse (viisavaide otsuse kohtukaebeõigus) eelnõu 328 SE kohta

  Sissetulev kiri asice

  Sissetulev kiri

  E-teade

 • 06.10.2021

  Rikkumismenetlusest nr 2012/2242

  Sissetulev kiri asice

  Sissetulev kiri

 • Kõik arvamused
Tagasiside
 

Prindi

Karin Tuulik

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Õigusteadus ( - 2000)
 • Õppeasutus
  Õigusinstituut