Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 14.11.2022
Juhtivkomisjon: Majanduskomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Jaak Aab
Vastutav ametnik: Piia Schults

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga luuakse regulatsioon avalikust ruumist sinna mittesobivate rajatiste, eelkõige punamonumentide, eemaldamiseks. Seni on tulnud keelatud sümboolikat kandvate monumentide teisaldamisel tegutseda üldiste korrakaitse- ja karistusnormide alusel, vastavad normid sätestatakse nüüd ka ehitusvaldkonna reeglites. Eelnõuga täiendatakse ehitusseadustikku ja täpsustatakse, et hoone avalikult nähtav osa, samuti avalikult eksponeeritud monument, skulptuur, ausammas jms rajatis, ei tohi olla vaenu õhutav ega toetada või õigustada okupatsioonirežiimi, agressiooniakti, genotsiidi, inimsusevastase kuriteo või sõjakuriteo toimepanemist. Eelnõuga sätestatakse ühtlasi riigi volitused nõuetele mitte vastavate rajatiste eemaldamiseks. Rajatised peavad olema kooskõlla viidud uute nõuetega kolme kuu jooksul pärast seaduse jõustumist. Riiklikku järelevalvet ehitusseadustiku nõuete järgimise üle teostavad üldjuhul kohalikud omavalitsused. Seoses kehtestatava uue nõudega antakse Justiitsministeeriumile volitus teostada omavalitsuste üle haldusjärelevalvet. Vaidluste lahendamiseks moodustatakse valitsuskomisjon, kes saab anda hinnangu rajatise nõuetele vastavuse kohta. Eelnõus nähakse ette, et komisjoni peab kindlasti kuuluma Muinsuskaitseameti esindaja. Mälestiseks oleva või muinsuskaitsealal asuva ehitise puhul võetakse arvesse ka muinsuskaitseseadust ning järelevalve tegemisse tuleb kaasata ka Muinsuskaitseamet, kes annab arvamuse, kas tööde tegemiseks on vaja taotleda luba.

Tekstid

746 UA Eelnõu menetluskäik

14.11.2022
Algatatud
15.11.2022
Menetlusse võetud
01.12.2022
Komisjoni erakorraline istung neljapäev, 1.12.2022 kell 12.30
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Kristen Michal
05.12.2022
Komisjoni istung esmaspäev, 5.12.2022 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 13.12.2022 10:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
14.12.2022
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 14.12.2022 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
17.01.2023
Komisjoni istung teisipäev, 17.01.2023 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 08.02.2023 14:00
01.02.2023
Komisjoni erakorraline istung kolmapäev, 1.02.2023 kell 9.00
06.02.2023
Komisjoni istung esmaspäev, 6.02.2023 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Kui teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 15.02.2023 14:00
08.02.2023
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 8.02.2023 14:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
Lisad
Stenogramm
15.02.2023
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 15.02.2023 14:00
Otsus: Vastuvõetud
21.02.2023
Saadetud Vabariigi Presidendile
07.03.2023
Välja kuulutamata jäetud
26.04.2023
Uuesti arutamine
08.05.2023
Komisjoni istung esmaspäev, 8.05.2023 kell 11.10
Otsus: Mitte toetada Vabariigi Presidendi poolt Riigikogule tagasi saadetud ehitusseadustiku, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse ning riigivaraseaduse muutmise seaduse muutmata kujul uuesti vastuvõtmist.
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Priit Lomp
09.05.2023
Komisjoni istung teisipäev, 9.05.2023 kell 14.00
Otsus: Mitte toetada Vabariigi Presidendi poolt Riigikogule tagasi saadetud ehitusseadustiku, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse ning riigivaraseaduse muutmise seaduse muutmata kujul uuesti vastuvõtmist
Otsus: Määrata põhiseaduskomisjoni esindajaks Urve Tiidus
20.09.2023
Saadetud uuesti arutamisele
27.09.2023
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 27.09.2023 14:00
Otsus: Teistkordne menetlemine
Lisad
Stenogramm
10.06.2024
Komisjoni istung esmaspäev, 10.06.2024 kell 11.10
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Jaak Aab
14.11.2022
Algatatud
15.11.2022
Menetlusse võetud
01.12.2022
Komisjoni erakorraline istung neljapäev, 1.12.2022 kell 12.30
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Kristen Michal
05.12.2022
Komisjoni istung esmaspäev, 5.12.2022 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 13.12.2022 10:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
14.12.2022
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 14.12.2022 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
17.01.2023
Komisjoni istung teisipäev, 17.01.2023 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 08.02.2023 14:00
01.02.2023
Komisjoni erakorraline istung kolmapäev, 1.02.2023 kell 9.00
06.02.2023
Komisjoni istung esmaspäev, 6.02.2023 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Kui teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 15.02.2023 14:00
08.02.2023
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 8.02.2023 14:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
Lisad
Stenogramm
15.02.2023
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 15.02.2023 14:00
Otsus: Vastuvõetud
21.02.2023
Saadetud Vabariigi Presidendile
07.03.2023
Välja kuulutamata jäetud
26.04.2023
Uuesti arutamine
08.05.2023
Komisjoni istung esmaspäev, 8.05.2023 kell 11.10
Otsus: Mitte toetada Vabariigi Presidendi poolt Riigikogule tagasi saadetud ehitusseadustiku, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse ning riigivaraseaduse muutmise seaduse muutmata kujul uuesti vastuvõtmist.
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Priit Lomp
09.05.2023
Komisjoni istung teisipäev, 9.05.2023 kell 14.00
Otsus: Mitte toetada Vabariigi Presidendi poolt Riigikogule tagasi saadetud ehitusseadustiku, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse ning riigivaraseaduse muutmise seaduse muutmata kujul uuesti vastuvõtmist
Otsus: Määrata põhiseaduskomisjoni esindajaks Urve Tiidus
20.09.2023
Saadetud uuesti arutamisele
27.09.2023
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 27.09.2023 14:00
Otsus: Teistkordne menetlemine
Lisad
Stenogramm
10.06.2024
Komisjoni istung esmaspäev, 10.06.2024 kell 11.10
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Jaak Aab

Muudatusettepanekud

 • Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni muudatusettepanekud ehitusseadustiku, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse ning riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu 746 SE kohta

  Muudatusettepanek Muudatusettepanek asice

Arvamused

 • 15.05.2024

  Justiitsministeeriumi arvamus ehitusseadustiku, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse ning riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu 746 UA kohta

 • 06.02.2023

  Justiitsministeeriumi arvamus ehitusseadustiku, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse ning riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu 746 SE kohta

 • 01.02.2023

  Riigikogu Kantselei õigus- ja analüüsiosakonna arvamus ehitusseadustiku, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse ning riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu 746 SE kohta

 • 17.01.2023

  Eesti Linnade ja Valdade Liidu arvamus ehitusseadustiku, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse ning riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu 746 SE kohta

 • Kõik arvamused
Tagasiside
 

Prindi

Piia Schults

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Õigusteadus ( - 1990)
 • Õppeasutus
  Tartu Ülikool