Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 22.01.2024
Juhtivkomisjon: Õiguskomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Valdo Randpere
Vastutav ametnik: Linnar Liivamägi

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga denonsseeritakse Eesti ja Venemaa vaheline leping õigusabi ja õigussuhete kohta tsiviil-, perekonna- ja kriminaalasjades, mis jõustus 1995. aastal. Õigusabilepingu kohaselt tuleb lepingu ülesütlemisest teatada teisele lepingupoolele ette vähemalt kuus kuud enne lepingu viieaastase kehtivusperioodi lõppemist. Seletuskirjas märgitakse, et Venemaa Föderatsiooni agressioonisõda Ukrainas on rahvusvahelise õiguse, seal hulgas ÜRO põhikirja põhimõtete oluline rikkumine. ÜRO põhikirja järgi peavad kõik ÜRO liikmed oma rahvusvahelistes suhetes hoiduma jõu kasutamisest iga riigi territoriaalse puutumatuse ja poliitilise sõltumatuse vastu. Alates 24. veebruarist 2022 on Venemaa pannud Ukrainas toime raskeid sõjakuritegusid, inimõiguste ja rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumisi. Venemaa on 16. maist 2022 välja arvatud Euroopa Nõukogust ning sellega seonduvalt ei kohaldu enam inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon. Nii kaua kui kestab Venemaa täiemahuline agressioonisõda Ukrainas, jätkab Eesti jõupingutusi agressori isoleerimiseks rahvusvahelisel areenil ning säilitab kahepoolsed suhted Venemaaga üksnes absoluutselt vajalikul miinimumtasemel. Õigusabilepingu eelduseks on usaldus teise riigi õigussüsteemide vastu ning kuna usaldus Venemaa õigussüsteemi vastu puudub, lõpetab Eesti õigusabilepingu kehtivuse. Õigusabilepingu kehtetuks tunnistamisega saab Venemaast kolmas riik, kellega Eestil ei ole õigusküsimuste lahendamisel erirežiimi ning tsiviilasjade küsimuses lähtutakse edaspidi rahvusvahelise eraõiguse reeglitest. Õigusabilepingu denonsseerimine ei välista Eesti ja Venemaa edasist koostööd ka kriminaalasjades, kuna ka seal on jätkuvalt võimalik tugineda erinevatele rahvusvahelistele konventsioonidele juhul, kui mõlemad riigid on selle osalised.

Tekstid

362 SE Eelnõu menetluskäik

22.01.2024
Algatatud
23.01.2024
Menetlusse võetud
13.02.2024
Komisjoni istung teisipäev, 13.02.2024 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 21.02.2024 14:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Valdo Randpere
21.02.2024
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 21.02.2024 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
12.03.2024
Komisjoni istung teisipäev, 12.03.2024 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 20.03.2024 14:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus
20.03.2024
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 20.03.2024 14:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
23.03.2024
Saadetud Vabariigi Presidendile
01.04.2024
Välja kuulutatud
03.04.2024
Avaldatud Riigi Teatajas
22.01.2024
Algatatud
23.01.2024
Menetlusse võetud
13.02.2024
Komisjoni istung teisipäev, 13.02.2024 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 21.02.2024 14:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Valdo Randpere
21.02.2024
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 21.02.2024 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
12.03.2024
Komisjoni istung teisipäev, 12.03.2024 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 20.03.2024 14:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus
20.03.2024
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 20.03.2024 14:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
23.03.2024
Saadetud Vabariigi Presidendile
01.04.2024
Välja kuulutatud
03.04.2024
Avaldatud Riigi Teatajas

Muudatusettepanekud

 • Riigikogu liikme M. Maastiku muudatusettepanek Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni lepingu õigusabi ja õigussuhete kohta tsiviil-, perekonna- ja kriminaalasjades denonsseerimise seaduse eelnõu 362 SE kohta

  Muudatusettepanek Muudatusettepanek asice
Tagasiside
 

Prindi

Linnar Liivamägi

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Õigusteadus ( - 1989)
 • Õppeasutus
  Tartu Riiklik Ülikool