Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 05.06.2023
Juhtivkomisjon: Õiguskomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Vilja Toomast
Vastutav ametnik: Linnar Liivamägi

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõu eesmärk on võimaldada üleminekut digitaalsele asjaajamiskorrale (samuti kohtumenetlustele) ning laiendada vanglas kinni peetavate isikute võimalusi taasühiskonnastavateks tegevusteks: interneti kasutamise võimaluste laiendamine, mobiiltelefoni kasutamise võimaldamine avavangla kinnipeetavatele, samuti lühiajalise väljasõidu ajaks mobiiltelefoni kasutamise võimaldamine, lühiajaliste kokkusaamiste laiem võimaldamine, sh telesilla vahendusel. Selliseid õigusi ja kohustusi reguleerivad sätted on püsinud suuresti muutumatuna, kuid arvestades ühiskonna arengut, on otstarbekas liikuda vastavalt võimalustele üle digitaalsele asjaajamisele ka vanglas ning avardada kinnipeetavate võimalusi tehnoloogia kasutamiseks. Kõnesolevate digilahenduste kasutamise võimaldamiseks antakse vanglatele õigus käidelda vajalikus mahus (ja nende eelneval nõusolekul) kinnipeetavate isikuandmeid. Eelnõuga vähendatakse seaduses sätestatud maksimaalse kartserikaristuse pikkust, et viia VangS-i sätted kooskõlla rahvusvaheliste soovitustega, nähakse ette sissenõudmisele kuuluvate nõuete kinnipidamine vahistatu isikuarvele kantava raha arvelt ja muudetakse kriminaalhooldusaluse joobe tuvastamise dokument otsetäidetavaks, et vähendada tarbetut töökoormust. Kriminaalhooldusseaduse muudatused hõlbustavad ekspertiisikulude sissenõudmist kriminaalhooldusaluselt, kaotades vajaduse tarbetu tsiviilkohtumenetluse järele, milles üksnes kinnitatakse joobe tuvastamise dokumendi olemasolu ning kohustatakse isikut ekspertiisikulud hüvitama. Karistusseadustiku muudatus muudab karistatavaks kinnipidamiskohas aine ja eseme ebaseadusliku üleandmise katse. Täitemenetluse seaduse muudatus seondub rahaliste vahendite kinnipidamistega vahistatute isikuarvelt.

Tekstid

227 SE Eelnõu menetluskäik

05.06.2023
Algatatud
06.06.2023
Menetlusse võetud
16.10.2023
Komisjoni istung esmaspäev, 16.10.2023 kell 11.15
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 08.11.2023 14:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Vilja Toomast
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 22.11.2023 17:00
13.12.2023
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 13.12.2023 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
16.01.2024
Komisjoni istung teisipäev, 16.01.2024 kell 14.30
13.02.2024
Komisjoni istung teisipäev, 13.02.2024 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 20.02.2024 10:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Kui teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 06.03.2024 14:00
20.02.2024
Täiskogu korraline istung teisipäev, 20.02.2024 10:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
Lisad
Stenogramm
06.03.2024
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 6.03.2024 14:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
07.03.2024
Saadetud Vabariigi Presidendile
14.03.2024
Välja kuulutatud
22.03.2024
Avaldatud Riigi Teatajas
05.06.2023
Algatatud
06.06.2023
Menetlusse võetud
16.10.2023
Komisjoni istung esmaspäev, 16.10.2023 kell 11.15
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 08.11.2023 14:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Vilja Toomast
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 22.11.2023 17:00
13.12.2023
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 13.12.2023 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
16.01.2024
Komisjoni istung teisipäev, 16.01.2024 kell 14.30
13.02.2024
Komisjoni istung teisipäev, 13.02.2024 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 20.02.2024 10:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Kui teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 06.03.2024 14:00
20.02.2024
Täiskogu korraline istung teisipäev, 20.02.2024 10:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
Lisad
Stenogramm
06.03.2024
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 6.03.2024 14:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
07.03.2024
Saadetud Vabariigi Presidendile
14.03.2024
Välja kuulutatud
22.03.2024
Avaldatud Riigi Teatajas

Muudatusettepanekud

 • Riigikogu liikme R. Solmani muudatusettepanekud vangistusseaduse, karistusseadustiku, kriminaalhooldusseaduse ja täitemenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (vangistusseaduse kaasajastamine ja digilahenduste kasutusele võtmine) 227 SE kohta

  Muudatusettepanek Muudatusettepanek asice

Arvamused

Tagasiside
 

Prindi

Linnar Liivamägi

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Õigusteadus ( - 1989)
 • Õppeasutus
  Tartu Riiklik Ülikool