Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 19.02.2024
Juhtivkomisjon: Majanduskomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Mario Kadastik
Vastutav ametnik: Kaido Rosin

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga võetakse Eesti õigusesse üle ELi direktiiv, mille eesmärk on luua terves Euroopa Liidus toimiv konkurentsijärelevalve. Konkurentsijärelevalvemenetlus aitab luua ja säilitada vaba turgu, mis soodustab innovatsiooni ja muudab ettevõtjad välisturgudel konkurentsivõimelisemaks. Konkurentsiseaduse muutmise eesmärk on tugevdada konkurentsijärelevalvet, et tagada tarbijatele õiglasem hind, kvaliteetsem ja laiem kaubavalik. Konkurentsijärelevalve toimuks kõigis liikmesriikides ühtedel alustel ja sarnaste uurimismeetoditega, mis suurendab valdkonna läbipaistvust ja kasvatab võimekust menetleda ka liikmesriikide üleseid rikkumisi. Eelnõu aluseks oleva ELi direktiivi ülevõtmistähtaeg oli 4. veebruar 2021. Praeguseks on Euroopa Komisjon esitanud Euroopa Kohtule Eesti vastu hagi seoses direktiivi mitteülevõtmisega. Seaduse muutmise olulisim osa on konkurentsijärelevalvemenetluse tervikregulatsiooni kehtestamine. Konkurentsijärelevalvemenetluse läbiviijaks saab konkurentsiamet. Uus menetlus aitab konkurentsiametil paremini järelevalvet teha, sest selle uurimismeetmed on välja töötatud spetsiifiliselt konkurentsiõiguse rikkumise uurimiseks. Konkurentsiõiguse rikkumise tuvastamisel võib selle toime pannud ettevõtjale või ettevõtjate ühendusele olla määratud trahv kuni 10 protsenti ettevõtja või ettevõtjate ühenduse üleilmsest kogukäibest trahvi kohaldamisele eelnenud majandusaastal. Kriminaalmenetlusele omaseid menetlustoiminguid nagu jälitustoiming ja kinnipidamine konkurentsijärelevalvemenetluses kasutada ei saa.

Tekstid

384 SE Eelnõu menetluskäik

19.02.2024
Algatatud
22.02.2024
Menetlusse võetud
11.03.2024
Komisjoni istung esmaspäev, 11.03.2024 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 10.04.2024 14:00
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Priit Lomp
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 15 tööpäeva
Otsus: Küsida eelnõu kohta arvamust Riigikogu põhiseaduskomisjonilt ja õiguskomisjonilt, kohtutelt ning Riigikogu Kantselei õigus- ja analüüsiosakonnalt. Arvamuse esitamise tähtaeg on 05.04.2024
Otsus: Käesoleval istungil mitte läbi viia menetlusotsuste tegemist
08.04.2024
Komisjoni istung esmaspäev, 8.04.2024 kell 11.10
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Mario Kadastik
10.04.2024
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 10.04.2024 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
28.05.2024
Komisjoni istung teisipäev, 28.05.2024 kell 14.00
19.02.2024
Algatatud
22.02.2024
Menetlusse võetud
11.03.2024
Komisjoni istung esmaspäev, 11.03.2024 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 10.04.2024 14:00
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Priit Lomp
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 15 tööpäeva
Otsus: Küsida eelnõu kohta arvamust Riigikogu põhiseaduskomisjonilt ja õiguskomisjonilt, kohtutelt ning Riigikogu Kantselei õigus- ja analüüsiosakonnalt. Arvamuse esitamise tähtaeg on 05.04.2024
Otsus: Käesoleval istungil mitte läbi viia menetlusotsuste tegemist
08.04.2024
Komisjoni istung esmaspäev, 8.04.2024 kell 11.10
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Mario Kadastik
10.04.2024
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 10.04.2024 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
28.05.2024
Komisjoni istung teisipäev, 28.05.2024 kell 14.00

Muudatusettepanekud

Arvamused

 • 21.06.2024

  Eesti Advokatuuri täiendav arvamus konkurentsiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 384 SE kohta

 • 03.06.2024

  Eesti Advokatuuri täiendav arvamus konkurentsiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 384 SE kohta

 • 28.05.2024

  Tartu Ülikooli õigusteaduskonna arvamus konkurentsiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 384 SE kohta

 • Kõik arvamused
Tagasiside
 

Prindi

Kaido Rosin

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraad)
 • Eriala
  Riigiteadused ( - 2009)
 • Õppeasutus
  Tallinna Ülikool

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Õigusteadus ( - 2003)
 • Õppeasutus
  Tartu Ülikooli Õigusinstituut