Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 07.03.2022
Juhtivkomisjon: Sotsiaalkomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Hele Everaus
Vastutav ametnik: Helgi Kundla

Eelnõu algteksti tutvustus

Alates 28. jaanuarist kohaldatakse veterinaarravimitele ELi vastavat määrust, mis on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides. Määruse eesmärkide saavutamiseks ja paremaks rakendamiseks tuleb muuta ravimiseadust ning lisaks täpsustada ravimitega seotud sätteid veterinaarseaduses. Alates 28. jaanuarist kehtivad veterinaarravimite hulgimüüjate tegevusload kogu ELis. Selles tulenevalt on eelnõuga plaanitud anda veterinaararstidele, üld- ja veterinaarapteekidele õigus Eestisse sisse vedada veterinaarravimeid ELi veterinaarravimite hulgimüüjatelt. Seni on veterinaararstid saanud ravimeid osta Eesti veterinaarravimite hulgimüüjalt. Samuti ei pea veterinaararstid eelnõu kohaselt enam taotlema müügiloata veterinaarravimi kasutamiseks Ravimiametilt eraldi luba. Müügiloata ravimite kasutamisel veterinaarias tuleb veterinaararstil lähtuda nimetatud määruses sätestatud nõuetest. Esmase valikuna tuleb siiski jätkuvalt kasutada müügiloaga veterinaarravimit vastavalt müügiloa tingimustele. Eelnõuga täpsustakse veterinaarravimite valdkonna pädevate asutuste, Ravimiameti ning Põllumajandus- ja Toiduameti ülesandeid, kaasajastatakse Ravimiameti tasude regulatsiooni ning antakse Ravimiametile õigus lubada erandeid veterinaarravimi pakendi nõuete osas.

Tekstid

544 SE Eelnõu menetluskäik

07.03.2022
Algatatud
08.03.2022
Menetlusse võetud
22.03.2022
Komisjoni istung teisipäev, 22.03.2022 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 06.04.2022 14:00
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Hele Evearus
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
06.04.2022
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 6.04.2022 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
02.05.2022
Komisjoni istung esmaspäev, 2.05.2022 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 17.05.2022 10:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Kui teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 01.06.2022 14:00
12.05.2022
Komisjoni istung neljapäev, 12.05.2022 kell 14.00
Otsus: Anda esimehele volitus eelnõu menetlusdokumentide allkirjastamiseks
17.05.2022
Täiskogu korraline istung teisipäev, 17.05.2022 10:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
30.05.2022
Komisjoni istung esmaspäev, 30.05.2022 kell 11.10
Otsus: Kinnitada eelnõu menetlusdokumendid
01.06.2022
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 1.06.2022 14:00
Otsus: Vastuvõetud
02.06.2022
Saadetud Vabariigi Presidendile
09.06.2022
Välja kuulutatud
20.06.2022
Avaldatud Riigi Teatajas
07.03.2022
Algatatud
08.03.2022
Menetlusse võetud
22.03.2022
Komisjoni istung teisipäev, 22.03.2022 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 06.04.2022 14:00
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Hele Evearus
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
06.04.2022
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 6.04.2022 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
02.05.2022
Komisjoni istung esmaspäev, 2.05.2022 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 17.05.2022 10:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Kui teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 01.06.2022 14:00
12.05.2022
Komisjoni istung neljapäev, 12.05.2022 kell 14.00
Otsus: Anda esimehele volitus eelnõu menetlusdokumentide allkirjastamiseks
17.05.2022
Täiskogu korraline istung teisipäev, 17.05.2022 10:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
30.05.2022
Komisjoni istung esmaspäev, 30.05.2022 kell 11.10
Otsus: Kinnitada eelnõu menetlusdokumendid
01.06.2022
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 1.06.2022 14:00
Otsus: Vastuvõetud
02.06.2022
Saadetud Vabariigi Presidendile
09.06.2022
Välja kuulutatud
20.06.2022
Avaldatud Riigi Teatajas

Arvamused

 • 19.04.2022

  Sotsiaalministeeriumi arvamus ravimiseaduse ja veterinaarseaduse muutmise seaduse eelnõu 544 SE kohta

 • 11.04.2022

  Eesti Ravimihulgimüüjate Liidu arvamus ravimiseaduse ja veterinaarseaduse muutmise seaduse eelnõu 544 SE kohta

 • 08.04.2022

  Eesti Kaubandus-Tööstuskoja arvamus ravimiseaduse ja veterinaarseaduse muutmise seaduse eelnõu 544 SE kohta

 • 08.04.2022

  First Pharma OÜ arvamus ravimiseaduse ja veterinaarseaduse muutmise seaduse eelnõu 544 SE kohta

 • Kõik arvamused
Tagasiside
 

Prindi

Helgi Kundla

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraad)
 • Eriala
  Inimõigused ( - 1998)
 • Õppeasutus
  Università degli Studi di Padova

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Õigusteadus ( - 1991)
 • Õppeasutus
  Tartu Ülikool