Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 22.08.2018
Juhtivkomisjon: Majanduskomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Erki Savisaar
Vastutav ametnik: Piia Schults

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõu põhieesmärk on üle võtta ELi direktiiv, millega sätestatakse ja täpsustatakse nõudeid, et tagada raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjate sõltumatus ja läbilaskevõime taotlejate mittediskrimineeriv kohtlemine ja tõhus konkurents. Lisaks täpsustatakse reguleeriva asutuse õigusi järelevalve teostamisel. Riigisiseste reisijateveoteenuste turu avamine ja raudteeinfrastruktuuri juhtimise osas välja pakutud muudatused vastavad raudteesüsteemi eesmärkidele ning parandavad selle konkurentsitingimusi ja tõhusust. Eelnõu puudutab eelkõige raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjat, mille puhul täpsustatakse nõudeid, mis peavad tagama ettevõtja sõltumatuse ja erapooletuse ning võrdsed võimalused läbilaskevõime taotlejatele. Muudatused vähendavad tänu huvide konflikti kõrvaldamisele turule sisenemise takistusi ja tõkkeid. Muudatustega tagatakse ka finantsläbipaistvus ja vähendatakse reguleerimiskulusid, piirates muudatuste rakendamise maksumust. Direktiiv jätab liikmesriikidele võimaluse teatud tingimustel reisijateveoturgu siiski mõningal määral piirata, kuid Eesti ei pea seda võimalust otstarbekaks ning ei sätestata rangemaid nõudeid kui direktiiv ette näeb, ega rakenda direktiivi nõudeid enne selle jõustumise kuupäeva.

Tekstid

670 SE Eelnõu menetluskäik

22.08.2018
Algatatud
22.08.2018
Menetlusse võetud
10.09.2018
Komisjoni istung esmaspäev, 10.09.2018 11:10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 26.09.2018 14:00
Otsus: Määrata ettekandjaks Erki Savisaar
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 10.10.2018 17:00
26.09.2018
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 26.09.2018 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
22.10.2018
Komisjoni istung esmaspäev, 22.10.2018 11:10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 07.11.2018 14:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek saata eelnõu kolmandale lugemisele, kui teine lugemine lõpetatakse, 14.11.2018 14:00
Otsus: Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus
07.11.2018
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 7.11.2018 14:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
Lisad
Stenogramm
14.11.2018
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 14.11.2018 14:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
15.11.2018
Saadetud Vabariigi Presidendile
20.11.2018
Välja kuulutatud
29.11.2018
Avaldatud Riigi Teatajas
22.08.2018
Algatatud
22.08.2018
Menetlusse võetud
10.09.2018
Komisjoni istung esmaspäev, 10.09.2018 11:10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 26.09.2018 14:00
Otsus: Määrata ettekandjaks Erki Savisaar
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 10.10.2018 17:00
26.09.2018
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 26.09.2018 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
22.10.2018
Komisjoni istung esmaspäev, 22.10.2018 11:10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 07.11.2018 14:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek saata eelnõu kolmandale lugemisele, kui teine lugemine lõpetatakse, 14.11.2018 14:00
Otsus: Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus
07.11.2018
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 7.11.2018 14:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
Lisad
Stenogramm
14.11.2018
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 14.11.2018 14:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
15.11.2018
Saadetud Vabariigi Presidendile
20.11.2018
Välja kuulutatud
29.11.2018
Avaldatud Riigi Teatajas

Arvamused

 • 09.10.2018

  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi arvamus raudteeseaduse muutmise seaduse eelnõu 670 SE kohta

Tagasiside
 

Prindi

Piia Schults

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Õigusteadus ( - 1990)
 • Õppeasutus
  Tartu Ülikool